A művi terhességmegszakítás jelentősége
a méhnyak-elégtelenség kialakulásában
Szerző: BÓKA Anasztázia VI. évfolyam
Témavezető: Dr. BURÁNY Béla nyugalmazott egyetemi tanár
Intézmény: Újvidéki Egyetem, Orvostudományi Kar, Újvidék

A tanulmány fő témája a mehanikus traumák, ezen belül a mesterséges terhességmegszakítás hatása, illetve jelentősége a méhnyak-elégtelenség szempontjából. A kórkép gyakran koraszüléshez, vagy középidős vetéléshez vezet, kezelése pedig összetett, ellentmondásos, nem mindig eredményes ezért is fontos a megelőzése.A kiváltó tényezőket, melyek a méhnyak idő előtti tágulásához vezetnek három csoportba sorolják. Ezek az okok: a méhnyak veleszületett kóros szerkezete, a méhnyak funkcionális zavarai, valamint a mehanikai sérülések. Ebben az esetben a mehanikai sérüléseket figyelembe véve retrospektív módszerrel 305 nő adatai kerültek feldolgozásra, akiknél felállított a méhnyak-elégtelenség diagnózisa. A kórtörténet alapján 106 nő ( 34.75% ) jelzett művi vetélést, míg a 15-45 év közötti egészséges nőknél az abortuszok gyakorisága 3% körül mozog. Következésképp a művi vetélések száma igen magas a méhnyak-elégtelenségben szenvedő nők körében. így mindenképp nagy szerepet kap az abortusz megelőzése, ezzel összekapcsolódva az időbeli széleskörű felvilágosítás, egészségügyi kultúra további kibővítése, terjesztése.
Kulcsszavak: méhnyak-elégtelenség, mesterséges terhességmegszakítás, megelőzés

THE ROLE OF ARTIFICIAL ABORTIONS IN THE OCCURENCE
OF CERVICAL INCOMPETENCE
Author: Anasztázia BÓKA 6th year undergraduate student
Supervisor: Dr Béla BURÁNY emeritus
Institution: Faculty of Medicine, University of Novi Sad, Novi Sad

The main subject of this study is connected with mechanical traumas, with special emphasis on the significance of artifical abortions causing cervical incompetence. The latter often causes premature delivery or abortion in mid-pregnancy. Its treatment is complex, antinomic and not always successful, that is why its prevention is so important. The causes of premature cervical dilatation rank into 3 groups. These are: abnormal histology of the cervix, functional disorders of the cervix, and mechanical traumas. In the case of mechanical traumas, the data of 305 women diagnosed with cervical incompetence have been processed retrospectively. As it has turned out from the case history, 106 women (34.75%) had had artificial abortion, while among healthy women aged between 15 and 45, the prevalence of abortion is about 3%. Thus it may be concluded that the number of previous artificial abortions is very high among women diagnosed with cervical incompetence. Therefore, particular attention should be paid to preventive measures, by way of giving information in due time, as well as by widening the public’s knowledge of health culture.
Keywords: cervical incompetence, artificial abortion, prevention

Značaj veštačkog abortusa u nastanku
cervikalne insuficijencije
Autor: Anastazija BOKA VI godina
Mentor: Dr Bela BURANJ redovan profesor u penziji
Institucija: Medicinski Fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad

Glavna tema rada je uloga mehaničke traume, a pre svega veštačkog abortusa u nastanku cervikalne insuficijencije.Ova promena često vodi do prevremenog porođaja ili do spontanog abortusa u sredini termina, a terapija je složena, protivrečna, ne daje uvek očekivane rezultate i zato prevencija postaje veoma važna mera. Faktori koji dovode do cervikalne insuficiencije se dele u tri grupe. Ove su : urođene promene grlića materice, funkcionalne promene cerviksa i mehaničke traume. Uzimajući u obzir mehaničke traume veštačkog abortusa, retrospektivnom metodom obrađeno je 305 slučaja gde je dijagnostikovana cervikalna insuficijencija. Na osnovu anamneze kod 106 žena ( 34.75% ) je urađeno veštački prekid trudnoće, dok kod zdravih žena između 15-45 godine učestalost veštačkog abortusa je oko 3%. Zaključak je da je broj veštačkih abortusa veoma uvećan kod žena sa cervikalnom insuficijencijom. Tako da svakako veliki značaj dobija prevencija abortusa, zajedno sa proširenim, blagovremenim zdrastvenim vaspitanjem i podizanjem zdrastvene kulture.
Ključne reči: cervikalna insuficijencija, veštački abortus, prevencija