AZ OBESITAS GYAKORISáGA DéLMAGYARORSZáGI FIATALOKNáL
Szerző: HORVÁTH Katalin IV. évfolyam
Témavezető: Prof. Dr. FARKAS L. Gyula egyetemi tanár,
Dr. JUST Zsuzsanna egyetemi adjunktus
Intézmény: Szegedi Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Embertani Tanszék, Szeged

A délmagyarországi Makó városban 1983-ban 10-18,5 éves fiatalok (1296 fiú, 1107 leány) testsúlyát, testmagasságát és normál mellkerületét mértük meg, status quo módszerrel adatot gyűjtöttünk a menarche korra vonatkozóan (n=1165). 2002-ben ugyanazon a településen a 3-18,5 éves korúaknál ugyanazokat a méreteket határoztuk meg és a 10-18,5 éves leányokra vonatkozó menarche adatokat is összegyűjtöttük (n=831). A megmért fiatalokat a decimális életkor alapján féléves korcsoportokba osztottuk. Meghatároztuk mindkét mintánál jellegenként és nemenként az elemszámot, az aritmetikai átlagot, a szórást, a terjedelmet és a relatív BMI-t.
A két minta összehasonlításánál az 1984. évi magyarországi referencia táblázat adatait vettük alapul. Az átlagok közti eltéréseket két mintás t-próbával ellenőriztük.
Megállapítottuk, hogy a 2002.évi átlagok a fiúknál minden korcsoportban, a leányoknál a korcsoportok többségében magasabbak, mint az 1983.évi átlagok. 19 év alatt mindkét nemnél az alulfejlettek száma jelentősen csökkent. Ugyanakkor jelentősen gyarapodott az obese fiatalok száma, az említett időszakban a kövér fiúk aránya kétszeresére növekedett.
Az obesitas növekedését részben a nem kielégítő mennyiségű testmozgással, részben pedig a helytelen táplálkozással magyarázzuk.
Kulcsszavak: fiatalkori elhízás, relatív BMI, Makó
prevalence of obesity AMOnG the youNG of makó
(southern hungary)
Author: Katalin HORVÁTH IVth year undergraduate student
Tutor: Dr Gyula FARKAS L. university professor
Dr Zsuzsanna JUST assistant professor
Institution: Department of Anthropology, Faculty of Sciences, University of Szeged, Szeged, Hungary

As part of an earlier study in 1983, data were collected from teenagers and adolescents aged between 10 and 18.5 years, in Makó (South-Hungary). Their body weight, height and chest circumference were measured and a status quo method applied for the registration of the time of menarche (n=1165).
In 2002, the same data were collected from 3- to 18.5-year-old elementary and high school children, including registering the time of menarche in the case of girls aged 10-18.5 (n=831). Sample sizes, arithmetic averages, standard deviations and relative BMI were calculated in both samples in half-year age-groups.
The Hungarian reference table from 1984 was used for the comparison of the samples from 1983 and 2002. An unpaired t-test was applied to check the differences between the averages.
In 2002, the averages recorded in every age group of boys and in most age-groups of girls were higher than those measured in 1983. The percentage of underdevelopment decreased in both sexes by 2002.
By 2002, significant increase in the prevalence of obesity among the young was observed by 2002.The rate of obese boys has doubled since 1983.
The WHO called the increasing trend of obesity “a lobal epidemic”, which seems to be reaching Hungarian children, probably as a result of irregular eating habits, unhealthy diets and decreased physical activity.
Keywords: obesity among the young, relative BMI, Makó
Učestalost gojaznosti kod omladine u juŽnoj Mađarskoj

Autori: Katalin Horvat student IV godine
Mentor: FARKAŠ L. đula, Žužana Just
Institut: Univerzitet u Segedinu, Fakultet prirodnih nauka, Katedra za antropologiju

U gradu Mako koji se nalazi na južnom delu Mađarske smo 1983.godine kod mladih 10-18,5godišnjaka (1296 dečaka i 1107 devojaka) vršili merenje telesne težine,visine,i obima grudi. Status quo metodom smo prikupili podatke o prvoj menstuaciji (n=1165). Godine 2002. smo u istom mestu kod mladih uzrasta 3-18,5 godina ponovili ista merenja. Takođe smo prikupili podatke u vezi sa mensrtuacijom kod  10-18,5 godišnjih devojaka.(n=831). Mlade o kojima smo imali podatke podelili smo u grupe i to na polugodišnje uzrasne periode. Odredili smo kod oba uzorka broj elemeneta, artmetičku sredinu, rasipanje, opseg i relativnu BMI vrednost. Za poređenje dva uzorka koristili smo podatke referentne tabele iz 1984.godine. Međusona odstupanja proseka smo proveravali pomoću dve uzročne t-probe.
Ustanovili smo da su 2002.godišnji proseci kod dečaka svih uzrasta, a kod devojaka kod većine uzrasnih grupa,viši od 1983. godišnjih proseka. U periodu od 19 godina se kod omladine oba pola znatno smanjio broj nedovoljno razvijenih.U istom periodu je međutim znatno porastao broj gojaznih. Kod dečaka se on udvostručio.
Porast gojaznosti objašnjavamo delom nedovoljnom fizičkom aktivnošću delom nepravilnom ishranom.
Ključne reči: dečji gojaznost, relativni BMI, Mako