A MAKóI 6-7 éVES óVODáSOK LATERALITáS-VIZSGáLATA
Szerző: ŐSZ Brigitta PhD-hallgató, I. évfolyam
Témavezető: Dr. JUST Zsuzsanna egyetemi adjunktus
Intézmény: Szegedi Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Embertani Tanszék, Szeged

A laterális dominancia a test egyik felének az ellenkező oldali testrészekkel szembeni előnyben részesítését, illetve jobb teljesítőképességét jelenti. Bár létezik valamiféle- a jobb, illetve baloldalasság irányába mutató általános tendencia, sokféle dominancia-mintázattal találkozhatunk. (pl. jobbkezes embernek lehet domináns a bal lába).
Jelen dolgozat a Makó város monográfiájához folytatott vizsgálatok előzetes eredményeit mutatja be. 176 (6 éves: 38 lány, 26 fiú, 7 éves: 53 lány, 59 fiú) óvodás gyermek kéz-, láb, szem- és füldominancia adatai kerültek felvételre egy a Harris-teszt (1974) alapján összeállított feladatsorral. A dolgozat célja a kéz, a láb, a szem és a fül dominanciájának megállapítása; a dominancia-mintázatok előfordulásának, illetve a kézkulcsolás és karfonás kézdominanciával való összefüggésének vizsgálata.
A 6 évesek korcsoportjában a gyerekek 63,5%-a jobbkezes, 31,7%-a mixes és 4,8%-a balkezes. A 7 évesek korcsoportjában alacsonyabb a jobbkezesek (60,2%) és a mixesek (29,6%) aránya, a balkezeseké (10,2%) viszont nagyobb. A jobbkezesek száma elmarad az irodalmakban említett 90%-körüli aránytól, aminek az lehet a magyarázata, hogy a szerzők zöme csupán két kategóriás felosztást használ. A hiányzó % a mixesek között keresendő.
A leggyakrabban előforduló keresztezett dominancia-mintázat a jobbkezesek bal szem preferenciája (54 fő). A jobb- és a balkezesek között egyaránt gyakoribb a balos kézkulcsolás, a balos karfonás nagyobb gyakorisággal a jobbkezeseknél és a mixeseknél fordul elő.
Kulcsszavak: lateralitás, dominancia-mintázatok, kézkulcsolás, karfonás
 LATERALITY OF 6-7-YEAR-OLD CHILDREN IN MAKó
Author: Brigitta ŐSZ 1st year Ph.D. student
Tutor: Zsuzsanna JUST assistant professor
Institution: Department of Anthropology, Faculty of Sciences, University of Szeged, Szeged, Hungary

Lateral dominance means the preferred use and better performance of one side of the body as compared to the other side. Although there is a general tendency to be congruously right-dominant or left-dominant, many kinds of other dominance patterns can also be found. Humans, unlike other primates, have a skew preference for the right side.
This paper introduces previous results on the laterality investigation as a contribution to the monography of Makó (Southern Hungary). 176 children, aged 6 to 7 years were queried about their hand-, foot-, eye- and ear-preference following the Harris-test (1974) with some modifications.
Distribution of hand, foot, eye and ear dominance, prevalence of dominant patterns, and the relation of hand-clasping and arm-folding to hand dominance are reported.
In the 6-year-old age group, 63,5% of the children showed right-handedness, 31,7% mixed-handedness and 4,8% of them were found to be left-handed. Among the 7-year-old children the percentage of right-hand preference (60,2%) and mixed-handedness (29,6%) appeared in lower frequency, while left-handedness revealed somewhat higher frequency (10,2%). The incidence of right-handedness is less mentioned in the literature, probably due to the fact that most authors use only two categories (right and left) for laterality, neglecting the category of ”mixed”.
The most frequent cross-dominance pattern is the combination of right-hand preference with left-eye dominance.
Left hand-clasping is more frequent among both right- and left handed children, while left arm-folding displayed higher frequency among right-handers and mixed-handers.
Keywords: laterality, dominance patterns, hand-clasping, arm-folding.