POSZMéHEK ALKALMAZáSA A BIOLóGIAI NöVéNYVéDELMI ELJáRáSOK TáMOGATáSáVAL A PARADICSOMHAJTATáSBAN
Szerző: SIPOS József V. évfolyam
Témavezető: Dr. NÁDASY Miklós egyetemi docens,
Dr. BUDAI Csaba osztályvezető
Intézmény: Veszprémi Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar, Keszthely
Csongrád Megyei Növény és Talajvédelmi Szolgálat, Hódmezővásárhely

A világ egyik legnagyobb területen, hajtatásban termesztett, legfontosabb zöldségnövénye napjainkban a paradicsom. A ’90-es évek elején tapasztalt visszaesés után újra remélni lehet az ágazat felfutását. Az utóbbi időben a zöldséghajtatás növekedésével dinamikusan nőtt a paradicsom területe. Ma Magyarországon 5.000 ha hajtatásra használt területből 1.300 ha-t használnak paradicsomtermesztésre.
Napjainkban paradicsomhajtatásban az egyik legégetőbb gond a terméskötődés javítása, melyet az északi országok tapasztalatait felhasználva, a poszméhes technológiával lehet megoldani.
Ezen munka célkitűzése a poszméhek előfordulásának, biológiájának és a biológiai növényvédelmi eljárások alkalmazása a paradicsomtermesztésben, a hajtató-berendezésben való aktivitásának, valamint a paradicsomtermésre gyakorolt hatásának vizsgálata volt.
A paradicsom növényvédelmében a kémiai szerek alkalmazása mellett, egyre nagyobb a jelentősége a biológiai növényvédelemnek, melyet komplexen lehet alkalmazni a poszméhes technológiával.
A paradicsom megporzás módjai voltak régen a vibrátorozás és a hormonok alkalmazása. Egyre jobban terjed a poszméhcsaládok alkalmazása, 200-300 ha-on alkalmaznak méhcsaládokat, amelynek magas exportprofitja.
Kísérleteinkben a belga cég BIOBEST posztméhei szerepeltek. Vizsgálatainkat deszki New Flowers Kft. területén állítottuk be.
Eredményként eddig megállapítottuk, hogy a poszméhek alkalmazásával más fajtakötődést elősegítő módszerek alkalmazása szükségtelenné válik. A további eredmények a kísérletek feldolgozása után válnak alkalmazhatóvá.
Meggyőződésünk, ha a növények fejlődése töretlen, akkor a virágzási ütem jól illeszkedik a poszméhek párzási aktivitásához, illetve a növény tűrőképességén belül marad az aktivitásingadozás.
Kulcsszavak: megporzás hatékonysága, bogyótömeg, virágszínváltozás, poszméhek gazdaságossága


Common application of bumble beeS WITH
THE AID OF OTHER biological plant protection methods
in tomato forcing
Author: József SIPOS 5th year undergraduate student
Supervisor: Dr Miklós NÁDASY associate professor
Dr Csaba BUDAI head of department
Institution: Georgikon Faculty of Agriculture, University of Veszprém, Keszthely
Csongrád County Plant and Soil Protection Service, Hódmezővásárhely

Tomato is one of the most important faced vegetable nowadays in the world. Prospectively there will be a running up in the tomato production in Hungary after the recession of the early ’90s. In the last few years the territory on which tomato is grown has dynamically expanded, along with the expansion of plant forcing. In Hungary there are 5000 hectares of forcing house and 1300 hectares are used for tomato growing.
Nowadays the biggest problem is the improvement of fruit bantering. The solution to this problem can be the application of bumble bees, using the experiences of northern countries. The purpose of this work is examine the occurrence and biology of bumble bees, the application of biological plant protection methods in tomato forcing, and the effects to the yield.
Biological plant protection has bigger and bigger importance in tomato forcing beside the application chemical plant protecting agents. Biological plant protection methods can be used together with the bumble bee technology. Earlier the ways of pollination were using a vibrator, or using hormones. The application of bumble bee families is increasing in Hungary. Bumble bee are used in 200-300 hectares nowadays.
In our experiment the bumble bees of the Belgian Biobest were used, the places of the experiments was the New Flowers Ltd. in Deszk. When applying bumble bees, there is no need for any other methods to help the pollination, therefore the work of the bumble bees can be controlled.
Further conclusions will be obtained after processing the results of the experiments. In our opinion, if the growing of the plants is steady, the pulse of blooming fits to the breeding activity of bumble bees.
Keywords: effectiveness of pollination, weight of berry, changing of flower color, economic efficiency of bumble bees