A SZíVFREKVENCIA VARIABILITáS
éS SZíVIZOM HIPERTRóFIA VIZSGáLATA TELíTETLEN
ZSíRSAV-DúS DIéTáT KöVETőEN PATKáNYBAN
Szerzők: VASS Viktor, GOMBÁR éva VI. évfolyam
Témavezető: Dr. LEPRÁN István egyetemi docens
Intézmény: Szegedi Tudományegyetem, általános Orvostudományi Kar, Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet

A keringési megbetegedésekben szenvedő betegekben a csökkent mértékű szívfrekvencia variabilitást (HRV) a hirtelen szívhalál független rizikófaktorának tekintik. A telítetlen zsírsav-dús diétának preventív szerepe van a cardiovasculáris betegségek kialakulásában. Jelen kísérletekben telített (SF, 10 % sertészsír) ill. telítetlen (SSO, 10 % napraforgó olaj) zsírsavban gazdag diétán tartott patkányokon 24 órás angiotenzin terhelés történt. Ezt követően éber patkányban kétszer 3 perces EKG regisztrátum készült. Az RR-ciklushosszak frekvencia-tartománybeli értékelése Fourier-transzformációt követően HRV Chart programmal (ADInstruments) történt. A kutatás eredményei szerint alapállapotban nem volt eltérés a kétfajta diéta HRV-ra gyakorolt hatásában. A 24 óráig tartó angiotenzin infúzió szignifikáns mértékben növelte a jobb kamra nedves tömegét az SF diétát fogyasztó állatokban, míg az SSO diéta után nem volt változás. Angiotenzin infúziót követően az SSO diétát fogyasztó állatokban az alacsony (LH, 0,12-0,7 Hz) és a magas (HF, 0,7-3 Hz) frekvencia tartomány teljesítmény sűrűsége jelentős mértékben nagyobb volt (12,2±4,3 és 11,5±4,8 ms2), mint az SF diétát követően (5,5±1,3 és 3,1±0,7 ms2). A kísérleti eredmények arra utalnak, hogy a telítetlen zsírsav-dús diéta esetén jelentkező fokozott paraszimpatikus idegrendszeri tónus védőszerepet tölthet be az angiotenzin hatására kialakuló keringési elégtelenség során.
Kulcsszavak: szívfrekvencia variabilitás, szívizom hipertrófia, telítetlen zsírsav
INVESTIGATION OF HEART-RATE VARIABILITY
AND MYOCARDIUM HYPERTROPHY IN RATS, FOLLOWING
A POLYUNSATURATED FATTY ACID-RICH DIET
Authors: Viktor VASS, éva GOMBÁR, 6th year undergraduate students
Supervisor: Dr István LEPRÁN associate professor
Institution: Institute of Pharmacology and Pharmacotherapy, Faculty of Medicine, Universitas Scientiarum Szegediensis

Decreased heart-rate variability (HRV) is considered as a risk factor for sudden cardiac death in patients with cardiovascular diseases. Dietary intake of polyunsaturated fatty acids may protect against developing cardiovascular diseases. In the experiments described in the present paper, rats were fed a diet supplemented with 10% sunflower seed oil (SSO) or with 10% pork fat (SF) for a month. One day before the HRV measurement the animals were administrated angiotensin II for 24 hours. A 3-minute ECG was recorded twice in conscious rats. A frequency-domain (Fourier-transformation) analysis of R-R intervals was performed using HRV Chart extension (ADInstruments). According to our results, the SSO diet did not influence significantly the HRV in basal conditions. Angiotensin treatment significantly increased the wet weight of the right ventricle in the SF diet group, while it did not influence the same in the SSO-fed animals. After the angiotensin administration both the low frequency (LH; 0.12-0.7 Hz) and the high frequency (HF; 0.7-3 Hz) powers were significantly higher in the SSO group (12.2 ±4.3 and 11.5 ±4.8 ms2) than in the SF group (5.5 ±1.3 and 3.1 ±0.7 ms2). These results may suggest that the increased tone of the parasympathetic nervous system after an SSO-diet may protect against cardiovascular complications due to angiotensin.
Keywords: heart-rate variability, myocardium hypertrophy, polyunsaturated fatty acid
VARIABILITET FREKVENCIJE SRCA
I ISPITIVANJE HIPERTROFIJE MIŠIćA SRCA USLED NAMENSKE DIJETE BOGATE NEZASIćENIM MASTIMA PRIMENJENOG NA PACOVIMA
Autori: Viktor VAŠ, Eva GOMBAR VI. godina
Mentor: Dr Ištvan LEPRAN docent
Institucija: Univerzitet u Segedinu, Fakultet za opštu medicinu, Farmakološki i farmakoterapeutski institut

Kod pacijenata sa tegobama nepovoljne cirkulacije smanjenje variabiliteta frekvencije srca (HRV) smatrano je nezavisnim faktorom rizika iznenadne smrti. Primena dijete bogate nezasićenim mastima ima preventivnu ulogu u nastanku kardiovaskularnih obolenja. U našim pokusima na pacovima vršili smo 24 satna opterećenja angiotenzinom nakon primene dijete sa zasićenim (SF 10 % svinjska mast) i nezasićenim (SSO 10 % suncokretovo ulje) mastima. Nakon primene registrovali smo na budnim pacovima dva puta trominutni EKG. Ocenjivanje RR cikla nakon Fourier-transformacije vršili smo primenom HRV Chart programa (ADInstruments). U našim rezultatima u početnom stanju nije bilo odstupanja na variabilitet srčane frekvencije nakon primene obe dijete. Sa infuzijom angiotenzina u trajanju od 24 sata je došlo do signifikantnog povećanja težine desne komore kod pacova kod kojih smo primenili dijetu sa zasićenim mastima, dok kod pacova sa primenom dijete nezasićenim mastima nije bilo promene. Nakon primene infuzije angiotenzinom kod pacova sa primenom dijete nezasićenim mastima niski interval frekvencije srca (LH, 0,12-0,7 Hz) i visoki interval frekvencije srca ( HF, 0,7-3 Hz) u znatnoj meri je bila povećana (12,2±4,3 i 11,5±4,8 ms2) nego u pacova sa primenom diete zasićenim mastima (5,5±1,3 i 3,1±0,7 ms2). Naši rezultati ukazuju na to da primena dijete nezasićenim mastima dovodi do povećanja tona parasimpatičkih živčanih sistema, što igra zaštitnu ulogu u nastanku kardiovaskularnih obolenja odnosno u nastanku nepovoljne cirkulacije uzrokovanog angiotenzinom.
Ključne reči: variabilitet srčane frekvencije, hipertrofija srca, nezasićene masti