TERMOELEM KALIBRáCIóJA
Szerző: BENKÓ Péter doktorandusz, III. évfolyam
Témavezető: Prof. ing. Rudolf PALENČÁR Csc.
Intézmény: Pozsonyi Szlovák Műszaki Egyetem, Gépészmérnöki Kar,
Automatizáció és Mérés Tanszék, Pozsony

A dolgozat bevezet a hőmérséklet mérése termoelemmel témakörbe, majd részletesen taglalja ennek kalibrációját. A legtöbb helyen, laboratóriumokban a kalibráció kiértékelése legkisebb négyzetek módszerével úgy történik, hogy a kovariáns mátrixa ismert.
Ebben a munkában olyan megoldásokat tüntetek fel, mely lehetővé teszi a kovariáns mátrix feltöltését bizonyos feltételek mellett. Kalibrációval nemcsak az ismeretlen paraméterek becslése a cél, hanem azok bizonytalanságának meghatározása is. Dolgozatom fő célja tehát, útmutatót adni ezekben. Ezt általánosított példákkal szeretném illusztrálni.
Kulcsszavak: termoelem, kalibráció, bizonytalanság, legkissebb négyzetek módszere, kovariáns mátrix

CALIBRATION OF THERMOCOUPLES
Author: Péter BENKÓ 3rd year PhD student
Tutor: Prof. ing. Rudolf PALENČÁR Csc.
Institution: Department of Automation and Measurement, Faculty of Mechanical Engineering,
Slovak University of Technology, Bratislava, Slovakia

The work gives an introduction to temperature measurement with a thermocouple, then describes calibration methods. In most cases, calibration evaluation is done by the method of least square, usually with the covariant matrix known.
The author of this work suggests solutions to fill up the covariant matrix under certain conditions. Calibration is used not only for evaluating unknown parameters, but for determining their uncertainties, too. The main purpose of the work is giving directions for these. The methods have been illustrated with generalized examples.
Keywords: thermocouple, calibration, uncertainty, method of least square, covariant matrix