LCD HD44780 ALAPú SZERVER /KLIENS ALKALMAZáS
Szerző: SZABÓ Csongor IV. évfolyam
Témavezető:
Intézmény: Temesvári Műszaki Egyetem, Automatizálás és Számítástechnika Kar,
Automatizálás és Alkalmazott Informatika Tanszék

A dolgozat fő célkitűzése egy olyan szerver/kliens alkalmazás kifejlesztése amely lehetővé teszi egy bizonyos szerverként müködő állomás rendszerparamétereinek a megjelenítését egy távoli munkaállomás portjához kapcsolodó kijelzőn, jelen esetben egy a párhuzamos portra kapcsolodó HDD44780 tipusu 2X8 karakteres LCD kijelzőn.
Az illető paramétereknek a megjelenítése valós időben kell történjen a hálózati megterheltség függvényében.
A dolgozat gyakorlati alkalmazása jelenleg csak didaktikai szempontból jelentős, de számtalan területen lehet alkalmazni kisebb-nagyobb kiegészítésekkel.
Az egyik talán legfontosabb alkalmazása az egyszerü PDA készülékeken keresztül elérhető szerver vagy az ehhez kapcsolt fontos készülékek valós idejű megfigyelhetősége.
Az alkalmazás modulárisan van kialakítva, ami azt jelenti, hogy elméletileg bármilyen típusú kijelzőre alkalmazható, a megfelelő meghajtóállomány kialakításával és beágyazásával. Természetesen maga a programstruktúra is olyan módon van kialakítva, hogy újabb modulként bármikor hozzákapcsolható egy másik tulajdonság, ami az alkalmazás szempontjából fontosnak tekinthető.
Az alkalmazás UNIX/Linux platformra lett kialakítva C++ programozási környezetben.
Kulcsszavak: szerver/ kliens alkalmazás, HD44780, modularitás
LCD HD44780 BASED SERVER / CLIENT APPLICATION
Author: Csongor SZABÓ 5th year undergraduate student
Supervisor:
Institution: PolitehnicaL University of Timisoara, Control Engineering and Computer Science Department.
Control Engineering and Aplied Informatics Specialisation

The main aim of the paper is the development of a server/client based application in Linux which makes possible the real-time superviSIon of different system parameters of a remote-station acting as the server of the application.These parameters are displayed on an HD44780 lcd display with a resolution of 2X8 chars/line, which is connected to the parallel port of the client station.
As mentioned above, the observation of these parameters is takes place in real-time depending on the network traffic.
The practical applicability of the project is significant in a solely didactic manner yet, but it can be used in different areas with small modifications.
One of the most useful areas is with PDA computers where you can reach your server or any other station in the network and ask for its system parameters.
The application respects a kind of modularity, which means that any other kind of graphical or text-based display can be attached to it by the development of an appropiate driver.
This modularity is present even in the main module too, so that it can be modified easily by adding other functionalities, considered important for the application.
The running platform for the application is UNIX/Linux and it has been developed in Linux in C++.
Keywords: server / client application, HD44780, modularity