A holocaust reprezentációja Danilo
Kiš kései műveiben
Szerző: BALIKÓ Gergely III. évfolyam
Témavezető:
Intézmény: Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, magyar irodalom szak, Pécs

Előadásomban a holocaust reprezentációs problémáit szeretném körbejárni Danilo Kiš Királyok és bolondok könyve című elbeszélésén keresztül, bevonva az értelmezés horizontjába a szerző előző, azonos témájú műveit is.
Az elbeszélésen keresztül térnék ki a detektívtörténetek és a posztmodern kapcsolatára, a történetírás és a krimi metafizikájának hasonlóságaira, a történetírás elméletében végbement „fordulatra” (H. White), és az általa implikált traumatikus esemény reprezentáció-elméletekre.
Kulcsszavak: krimi és történetírás, cselekményesítés, modern esemény, reprezentáció