A KöNYVTáRAK JöVőJE
Az archívumok problémája

Szerző: VANGER László
Témavezető: Mgr. ISPÁNOVICS CSAPÓ Julianna tanársegéd
Intézmény: Újvidéki Egyetem, BTK, Magyar Tanszék, Újvidék

„A frankfurti nemzeti könyvtár évi beszerzése annyi könyv és egyéb nyomtatott dokumentum, hogyha sorba rakjuk a polcokon, akkor az összesen 12 kilométert tesz ki. S ez a könyvtár nem is a világ legnagyobbika.” (Sebők Zoltán)
Munkám célja, hogy a digitális forradalom előnyeire felhívja a figyelmet az archívumok, könyvtárak esetében. Az adatbázisokban való keresés és a rendszerezés gyorsabbá válhatna. Egy digitális (virtuális) könyvtár fizikai nagyságát és kapacitását tekintve jelentene igazán forradalmat a klasszikus könyvtárakhoz képest. Pl. többezer eBook-ot (elektronikus formátumú könyvet) tárolhatunk egy DVD-n, tehát egy 10x10 cm-es felületen. Dolgoztomban bemutatok néhány már létező digitális könyvtárfelhasználói felületet (inter face-t), majd azt is, hogy milyen formában képzelhető el még és milyen előnyökkel (esetleg hátrányokkal) járhatna egy virtuális könyvtár.
Ezenkívül felvetem az archívumok szelekciós rendszerének problémáját is, amellyel kultúránk szembesülni kényszerült az ún. posztmodern korban.
Kulcsszavak: elektronikus könyvtár, adatbázis, szelekciós probléma, Gutenberg galaxis, McLuhan galaxis