HALLOWEEN ÓGYALLáN?
Szerző: BAGIN Árpád IV. évfolyam
Témavezető: Dr. LISZKA József Phd.
Intézmény: Konstantin Filozófus Egyetem, Bölcsészettudományi Kar – Etnológiai Tanszék,
Fórum Kisebbségkutató Intézet – Etnológiai Központ, Komárom

A dolgozat egy, az utóbbi években Dél-Szlovákiában teret hódított, elsősorban nyugatinak (kelta-ír-amerikainak) vélt szokás, a Halloween problematikáját tárgyalja. A résztvevő megfigyelés, valamint a hagyományos kikérdezéses módszer alkalmazásával – természetesen a megfelelő (kevés!) irodalmi előzmény feldolgozásával – egy konkrét kisalföldi település, ógyalla példáján keresztül tekinti át a szokás megjelenését az 1990-es évektől napjainkig, valamint konkrét lefolyását a térségben. Az eddigi kutatásokból az nyilvánvaló, hogy a töklámpás-készítés (és részben a vele való ijesztgetés) szokása mindenszentek, ill. halottak napja környékén a térségben a televízió, nyugatról hozott ajándéktárgyak (kis műanyag töklámpások stb.) hatására vált az utóbbi évtizedben népszerűvé. A meghonosodást erőteljesen segítette az a régebbi helyi szokás, miszerint ősszel (ám a fentebb jelzett ünnepekhez nem minden esetben kötődik!) a gyerekek készítettek töklámpásokat. Kérdés tehát, hogy mennyiben tekinthető ez a szokás a nyugati Halloween átvételének, illetve mennyiben beszélhetünk egy régi helyi gyerekszokás, -játék televízió hatására történő újraéledéséről. Ebből a szempontból az is tanulságos lehet, bizonyos külső hatásra miként viselkednek az éppen feledésbe merülő hagyományelemek. E kérdésekre választ csak további, szélesebb kiterjedésű kutatások lebonyolításától várhatunk.
Kulcsszavak: hagyomány, innováció, naptári ünnepek, Halloween, kulturális elemek vándorlása.HALLOWEEN IN HURBANOVO?
Author: Árpád BAGIN 4th year undergraduate student
Supervisor: Dr József LISZKA
Institution: Department of Ethnology, Faculty of Humanities, Nyitra; Ethnic Research Institute Forum, Ethnology Center, Komárom

The work discusses questions relating to a custom gaining ground in South Slovakia, Halloween, primarily a western tradition (Celtic-Irish-American). Based on earlier works relating to the matter, the author has observed and cross-questioned a sample group, to survey the presence and influence of this custom through the example of a concrete settlement, Hurbanovo, from 1990 onwards. The research makes it evident that, around All-Saint´s and All Soul´s day, the custom of making a Jack-o Lantern (and partly “trick-or-treating“ too) has recently become popular in the area, due to the media and souvenirs brought from the West (e.g. small plastic Jack-o Lanterns, etc.). The familiarization with this tradition was encouraged by a local custom, which is also in the autumn (but not always at the time when the above holiday). Children used to make lanterns from pumpkins. The question is the following: should we regard this as an adaptation of Halloween or the revival of an old local custom? It would also be instructive to analyse how the fading elements of tradition behave when affected by outer influences, but answer to this may only be acquired by further research.
Keywords: tradition, innovation, holidays, Halloween, borrowing elements of other cultures