MOZGáSIGéK áLTáRGYA
Szerző: BENE Annamária doktorandusz
Témavezető: É. KISS Katalin egyetemi docens
Intézmény: ELTE BTK, Elméleti Nyelvészeti Tanszéki Szakcsoport, doktori program, Budapest

Bizonyos magyar tárgyatlan igék áltárgyat kaphatnak. A hagyományos nyelvtan ezeket a –t ragos alakokat határozó értékű vagy határozói vagy határozótárgynak nevezi, mert a határozókhoz hasonlóan a cselekvés idejét, helyét, módját vagy egyéb körülményeit fejezik ki: három órát aludt, keveset beszél, laposat pislant.
Az áltárgyakról egyedül H. Molnár Ilona írt egy 1958-ban megjelent tanulmányában. A dolgozatban azokat az áltárgyakat járjuk körül, amelyek az általa „járja a várost” típusnak nevezett szerkezetekben fordulnak elő, és megkíséreljük pontosítani a H. Molnár által megfogalmazottakat. Szeretnénk megmutatni, hogy az áltárgy megjelenése nem esetleges: megjósolható, hogy (1) mely igék állhatnak áltárggyal, és (2) milyen helyzetben van szükség áltárgyra. Carol Tenny (1994), a Levin–Rappaport (1995) szerzőpáros és mások munkái alapján az a hipotézisünk, hogy áltárgy az ún. nonergatív igék mellett jelenik meg, s ilyen esetben a mondatban leírt esemény határolt (telikus). Célunk az, hogy a felállítandó elméleti keretben az áltárgyak tulajdonságaival kapcsolatos más megfigyelések is magyarázatot nyerjenek.
Kulcsszavak: áltárgy, (non)ergativitás, (a)telikusság
PSEUDO-OBJECTS OF VERBS OF MOTION
Author: Annamária BENE postgraduate student
Supervisor: Katalin É. KISS associate professor
Institution: Ph.D. Program, Theoretical Linguistics Department, Faculty of Humanities, Eötvös Loránd University, Budapest

This paper examines the Hungarian pseudo-objects. These are morphological formations with specific properties: although they do have the inflection –t, they are add-ins of intransitive verbs; they do not express any change of state, but the time, the place, the manner etc. of a particular event.
The author analyzes only pseudo-objects appearing in VPs headed by verbs of movement. The goal is to show that their occurence is not contingent: it is predictable which verb classes can have pseudo-objects and when such items are needed. On the basis of theories of Carol Tenny (1994), Beth Levin and Malka Rappaport (1995), the author’s hypothesis is that pseudo-objects appear alongside with nonergative verbs, in which case the event described by the sentence is telic.
Keywords: pseudo objects, (non)ergativity, (a)telicity


PSEUDO OBJEKTI GLAGOLA KRETANJA
Autor: Bene Annamária
Mentor: É. Kiss Katalin vanredni profesor
Institucija: Eötvös Loránd Univerzitet, Filozofski fakultet, Katedra za teorijsku lingvistiku, program doktorskih studija, Budimpešta

Pored nekim mađarskim neprelaznim glagolima možemo naći tzv. pseudo objekte. To su najčešće imenice sa nastavkom –t, zbog čega liče na prave objekte, a nazivamo ih pseudo objektima ne samo zato što dopunjuju intranzitivne glagole, već i zato jer ustvari izražavaju vreme, način, mesto itd. radnje, zbog čega ih deskriptivna gramatika zove adverbijalnim objektima.
Ovaj rad bavi se pseudo objektima glagola kretanja. Između ostalog cilj nam je dokazati da pojava pseudo objekata uopšte nije slučajna, mada se tako čini. Naime moguće je tačno odrediti koji neprelazni glagoli mogu imati pseudo objekte, i kada je pseudo objekat potreban. Polazeći od teorija Kerol Teni (1994), Bet Levin i Malke Rapaport (1995) radna hipoteza nam je da pseudo objekti stoje uz neergativne glagole, i u tom slučaju rečenica opisuje svršen događaj.
Ključne reči: pseudo objekat, (ne)ergativni glagoli, (ne)svršeni događaj