HONNAN HOVá? PROBLéMáK AZ áTMENETI IDőSZAK
KöZéP-KELET-EURóPáJáBAN
 Szerző: SÁROSI-MÁRDIROSZ Krisztina-Mária
Témavezető: Dr. BODÓ Barna egyetemi tanár
Intézmény: Babes-Bolyai Tudományegyetem, Politika- és Közigazgatási Kar,
Politikatudományi Szakirány, magyar tagozat, Kolozsvár

A dolgozat az átmenetkutatás (tranzitológia) területéhez tartozó munka. Témája az átmeneti időszak problémái Közép-Kelet-Európában.
Dolgozatom három részre tagolódik: az első rész az átmeneti időszak általános problémáival foglalkozik a térségben (az átmenet okai, forgatókönyvei, nehézségei), a második rész a romániai átmeneti időszak néhány jellegzetességével foglalkozik.
Ezután következik a kutatási rész, mely kiragad egy problémát az átmenet nehézségei közül: a centralizáció és decentralizáció problémáját.
A kutatási módszer két módszer ötvözete: az összehasonlító törvényelemzés, melyet úgy alkalmaz a dolgozat, hogy összehasonlítja a lengyelországi közigazgatási törvényt (összehasonlítási pontként alkalmazza e törvényt, mert a két ország közigazgatási problémái között nagyon sok hasonlóság érzékelhető, az összehasonlító elemzés tulajdonképpen ezekre reflektál) és a romániai törvényt (alkotmányos rendelkezéseket is).
Ebből az összehasonlításból kiderül néhány sajátosság és ellentmondás a törvény és a létező valóság között. Erre az ellentmondásra próbál a dolgozat rávilágítani a kutatási rész második felével: interjúkkal, melyek gyakorló romániai politikusokkal készültek. Ebből az a következtetés születik, hogy a decentralizáció, annak ellenére, hogy elismerik a politikusok az előnyeit, sok esetben csak papíron valósul meg, de a valóságban nem.
Kulcsszavak: átmeneti időszak, demokratizálódás, megszilárdulás, centralizáció, decentralizáció


WHERE FROM, WHERE TO? PROBLEMS OF EAST AND CENTRAL
EUROPE IN THE TRANSITION PERIOD
Author: SÁROSI MÁRDIROSZ Krisztina Mária
Supervisor: Dr Barna BODÓ university professor
Institution: Chair of Political Sciences, Faculty of Politics and Administration,
Babes-Bolyai Unversity, Cluj

The topic of the paper belongs to transitology. It deals with the period of transition in East and Central Europe (the reasons of transition, problems and difficulties of the period).
The paper comprises three parts: the first presents general problems connected with transition in the region, the second part presents special aspects of it in Romania. The research part deals with one of the major problems: centralization and decentralization in East and Central Europe.
The method of research has been the comparative analysis of administrative laws. This part of the paper compares the laws of administration existing in Poland and those existing in Romania.
The analysis shows problems and some paradoxes alike, paradoxes between the existing laws and the reality.
Then the paper confronts the results of the analysis with interviews made with Romanian politicians. The result of this confrontation is the conclusion, according to which politicians know the advantages of decentralization, but there are serious problems in accomplishing it nevertheless. The contradiction between the laws and the actual situation is very strong.
Keywords: period of transition, democratization, consolidation, centralization, decentralization.