Geográfiai szempontú turizmusfejlesztés
egy magyarországi nagyváros példáján
Szerző: Juray Tünde, Folberth Péter, Jenei Gábor
Témavezető: Szónoky Miklósné Ancsin Gabriella
Intézmény: SZTE Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék, Szeged

A turizmus mint a társadalom egyik alapvető létfunkciója, és mint térfolyamat, régóta a geográfiai kutatások tárgyát képezi különféle aspektusú (például szociálgeográfiai, városi turizmus) vizsgálatok formájában. Egy dél-alföldi magyar nagyváros, Szeged turisztikai koncepciójának készítésekor, számos – a turizmus térfolyamataihoz, továbbá gazdasági, társadalmi jelenségeihez kapcsolódó – kérdés vetődött fel annak okán, hogy egy települési szintű fejlesztési terv esetében, hogyan integrálhatók azok a hasznos, a helyi idegenforgalom versenyképességét növelő, szimbiotikus térségi kapcsolatok, amelyek ugyan jóval túlmutatnak a település, esetleg még annak kistérségi határain is, de mégis meghatározónak és hagyományosnak tekinthetők.
Tanulmányunk célja, hogy a szegedi turisztikai koncepció készítése során szerzett egyéb kutatási tapasztalatainkat, vélekedésünket is megoszthassuk egy tágabb, határon túli tudományos körrel, hiszen úgy tapasztaljuk, hogy a térségi szemléletet is magukba ötvöző turizmuskutatások még Magyarországon is csupán a kezdeti fázisukban járnak.
Kulcsszavak: Szeged, turizmusRAZVIJANJE TURIZMA IZ GEOGRAFSKOG POGLEDA NA PRIMERU
JEDNOG VELIKOG GRADA MAđARSKE
Autori: JuraI Tinde, Folbert Peter, JENEI Gabor
Mentor: Gabrijela Ančin SONOKI
Institut: Segedinski Univerzitet, Ekonomski i društveno-geografski fakultet

Turizam kao jedan od najvažnijih funkcija društva i kao element razvijanja društvene sredine je već odavno predmet geografskih istraživanja iz različitih (npr. sociogeografskih, turizam grada) aspekata. U pripremi turističkog koncepta velikog grada, Segedina, koji se nalazi na jugu Mađarske ravnice, pojavila su se mnogobrojna pitanja – u vezi sa tokom turizma okoline, i socioekonomskih pojava – o tome kako bi se mogle integrirati te veoma korisne, već postojeće, obostrano korisne, tradicionalne turistčke veze tog izvesnog prostora u pripremi geografskog razvojnog plana na nivou naselja.
Cilj našeg naučnog rada je, da podelimo naša iskustva stečena tokom izrade Segedinskog turističkog koncepta i drugih istraživanja u naučnom krugom, izvan naših granica, jer po našem iskustvu, ovaj vid turisičkih istraživanja još su u početnoj fazi i u Mađarskoj.
Ključne reči: turističke veze, Segedin