„KéSZ áTVERéS”
A reklám manipulatív jellege

Szerző: BALÁZS Mihály IV. évfolyam
Témavezető: KÁNYA Hajnalka tanárnő
Intézmény: Partiumi Keresztény Egyetem, Alkalmazott Tudományok Kara,
Menedzsment szak, Nagyvárad

A dolgozat részletesen ismerteti a reklám manipulatív eszközeit, választ keres néhány kérdésre: hogyan befolyásolják a reklámtevékenységgel az emberi szükségleteket, a reklám milyen hatással van a gyerekekre és a felnőttekre? A különböző termékekre, termékcsoportokra milyen reklámfogásokat alkalmaznak?
A dolgozat alapvető célja a reklámok vizsgálata manipulatív szempontból, új és sokkal őszintébb reklámozási módszerek keresése, olyan reklámozási módszerek keresése, amelyeknek van társadalmi és erkölcsi haszna, amellett, hogy hatékony reklámozási módszer. A dolgozat elemzi a különböző reklámok befolyásoló hatását az emberi szükségletekre. A TDK-dolgozat foglalkozik a reklámoknak a gyerekekre és a felnőttekre gyakorolt negatív hatásával. Ezen kívül elemzi a reklámzene, reklámszöveg és kép befolyásoló hatását. A befejező rész bemutatja a különböző termékekre és termékcsoportokra alkalmazott reklámfogásokat.
Az utószó egy új alternatívát kínál, egy új reklámozási utat mutat, ezt az utat járta a kilencvenes évek elején a Benetton cég. Közvetlenül nem a termékeket reklámozta, hanem felvetette azokat a problémákat, amelyek sújtják az emberiséget, a reklám eszközét e nemes cél érdekében használta fel. Az embereket gondolkodásra késztette, nem hazudott nekik, hanem a valóságot próbálta bemutatni. Ez véleményem szerint egy járható út.
Kulcsszavak: manipulatív, emberi szükséglet, valóságTHE MANIPULATIVE CHARACTER OF ADVERTISING
Author: Mihály BALÁZS 4th year undergraduate student
Supervisor: Professor Hajnalka KÁNYA
Institution: Faculty of Applied Sciences, Partium Christian University, Oradea

This paper gives a detailed presentation of the manipulative devices of the advertising industry and tries to answer some questions: how do specialists influence human needs with advertisements, in what way does it affect children and adults? What kind of techniques are used for advertising different products? The fundamental goal of this essay is to study the advertisement as such, from the point of view of manipulativeness, as well as to look for new and more sincere methods of advertising. I refer to such methods, which besides their effectiveness, have moral and social values. The essay analyses the effects of various advertisements on human needs. The paper deals with the negative influence of advertisements upon children and adults as well. It analyses the affectiveness of music, text and picture used in an advertisement.
The concluding part presents the advertising techniques applied to different products and product groups. The epiloque offers a new alternative, shows a new way of advertising, which was used by the Benetton company at the begining of the ‘90s. It did not advertise its products directly, but tried to raise some problems which strike people and used the advertisement as a perfect device on behalf of this noble goal. It did not lie but tried to present reality and made people think, which, according to the authos, could be a posible way of advertising.
Keywords: manipulative, human needs, reality