Diákmunka – divat vagy szükséglet?
Szerző: SZŰCS Enikő III. évfolyam
Témavezető: Drs. SZŰCS István egyetemi tanár
Intézmény: Partiumi Keresztény Egyetem, Alkalmazott tudományi Kar,
Közgazdaságtan Tanszék, Nagyvárad

A dolgozat ismerteti az egyetemisták munkavállalási szokásait, a tanulás melletti munka lehetőségeit, kitérve annak formáira és nehézségeire. A TDK-dolgozat fő témája a munkavállalás elterjedése és formái a Partiumi Keresztény Egyetem (PKE) hallgatói körében. 
Kutatásom célcsoportját a PKE hallgatói képezték. A megkérdezettek kiválasztása véletlenszerűen történt, oly módon, hogy a kiválasztott célcsoport az intézmény különböző szakjain és évfolyamain tanuló hallgatókat arányosan képviselje. Arra szerettem volna választ kapni, hogy a munkavállalási szokásokban, de legfőképpen annak indíttatásában, mi játszik nagyobb szerepet: a szükséglet, vagy az önállósulási szándék.
Az információgyűjtés kérdőíves felméréssel történt, melyhez egy 36 kérdésből álló, saját készítésű kérdőívet alkalmaztam. A megfogalmazott kérdések alapján, kérdőívem a következő dimenziókat foglalja magába:
• Az első dimenzió a hallgatók családi és anyagi hátterére vonatkozik.
• A kérdőív második dimenziója az óralátogatási szokásokra, tanulmányi helyzetre és eredményekre kitérő információkat foglalja össze.
• A harmadik dimenzió a munkavállalási szokásokat és annak meghatározó tényezőit foglalja össze.
• A kérdőív negyedik, utolsó problémaköre feltárja a hallgatók véleményét azzal kapcsolatban, hogy milyen szerepe lehet az egyetemnek és a diákszervezetnek a munkavállalás és a munkavégzés elősegítésében.
Dolgozatom befejező része tartalmazza a javaslataimat, kihangsúlyozva az Egyetem és a Diákszervezet szerepét a hallgatói munkavállalás folyamatában, és egy „diákmunka – közvetítő iroda” tervezetének leírását.
Kulcsszavak: szociológia, diákmunka, közvetítő iroda