A CSÁSZÁRMETSZÉSEK SZÁMA ÉS A PERINATÁLIS MORTALITÁS A ZENTAI KÓRHÁZ SZÜLÉSZETI OSZTÁLYÁN
Szerző: HODIK Anikó egyetemi hallgató, VI. évfolyam
Témavezető: Dr. DUJMOVICS Ferenc egyetemi tanár
Intézmény: Újvidéki Egyetem, Orvostudományi Kar, Dr. Gerő István Kórház, Szülészeti Osztály, Zenta
Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium

A császármetszés a magzatot világra segítő olyan műtéti beavatkozás, melyet akkor végeznek, ha a szülés a természetes szülőutakon nem folyhat le. A perinatális mortalitás a perinatális szakban elhalt magzatok/újszülöttek számát jelenti 1000 szülésre, illetve születésre vonatkoztatva.
A munka célja, hogy áttekintsük, hány szülés fejeződött be műtéttel 1971-ben, 1981-ben, 1991-ben és 2001-ben a zentai kórház szülészeti osztályán, hogy megállapítsuk a perinatális mortalitást, és hogy összehasonlítsuk az osztályon való tartózkodási időt a hüvelyi szülés, illetve a császármetszés után.
A kórházi protokoll segítségével megszámoltuk, hogy hány szülés volt az említett években, ebből hány fejeződött be műtéttel, hány baba halt meg a terhesség során vagy a szülés alatt és hány az élet első hét napjában.
Az eredmények azt mutatják, hogy a szülések száma az utóbbi években egyre csökken, melynek több oka is lehet. Evvel ellentétben a császármetszések száma egyre nő. A szülészeti ellátás színvonalának emelkedésével, valamint a neonatológiai ellátás fejlesztésével a perinatális mortalitás mérséklődött. Az 1970-es évektől a koraszülöttek ellátásának feltételei javultak, és előrehaladás volt észlelhető a prenatális diagnosztika terén is. Ezért jelentős sikernek könyvelhetők el a mai eredmények, mivel a perinatális mortalitás egy adott régió vagy ország szülészeti/neonatológiai ellátásának legjobb fokmérője.

Kulcsszavak: császármetszés, perinatális mortalitás

 

 

 

THE NUMBER OF CAESAREAN SECTIONS AND PERINATAL MORTALITY IN THE MATERNITY WARD OF THE HOSPITAL IN SENTA
Author: Anikó HODIK 6th year undergraduate student
Supervisor: Dr. Ferenc DUJMOVICS, university professor
Institution: University in Novi Sad, Faculty of Medicine, Dr. István Gero Hospital, Maternity Ward, Senta
Hungarian College for Higher Education in Vojvodina

A Caesarean section is a surgical intervention, done when the natural way of delivery is not possible. Perinatal mortality means the number of deceased foetuses/newborns per 1000 deliveries/births, in the perinatal period.
The aim of this work is to survey how many deliveries ended in surgery in 1971, 1981, 1991 and 2001 in the maternity ward of the hospital in Senta, in order to determine the perinatal mortality rate, and also to compare the length of stay in hospital after vaginal deliveries and after Caesarian sections.
Based on records of the hospital we counted the number of deliveries in the years mentioned above, how many of these ended in surgery, how many babies died during pregnancy, delivery, or the first week of their lives.
The results show that the number of deliveries has been decreasing in recent years, probably for various reasons. However, the number of Caesarian sections has been increasing. Perinatal mortality is becoming more moderate, owing to better hospital care and the improvement of neonatal care. Since the 1970s, prematurely born babies have been ensured a better attendance, and there has been an improvement in the field of prenatal diagnostics as well. Today's good results can be regarded a significant success, since perinatal mortality of a region or country is the best measure of the level of obstetrical/neonatal care.

Keywords: Caesarean section, perinatal mortality

 

 

 

 

 

BROJ CARSKIH I PERINATALNI MORTALITET NA AKUŠERSKOM ODELJENJU U SENĆANSKOJ BOLNICI
Autor: Hodik Aniko, student, VI godina
Mentor: Dr Dujmovic Ferenc, profesor Medicinskog fakulteta
Ustanova: Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Bolnica Dr Gere Ištvan, Akušersko odeljenje, Senta

Carski rez je jedna akušerska intervencija koja se vrši kada nema mogućnosti da se žena prirodno porodi. Perinatalni mortalitet znači broj plodova/novorođenih na 1000 porođaja, koji su umrli u perinatalnom periodu.
Cilj rada je da pregledamo koliko trudnoća se završilo akušerskom intervencijom (carski rez) u godinama 1971, 1981, 1991 i 2001. na Akušerskom odeljenju senćanske bolnice, da utvrdimo perinatalni mortalitet i da uporedimo dužine boravka majke i bebe na odeljenju posle carskog reza, odnosno prirodnog porođaja.
Uvidom u bolnički protokol utvrdila sam koliko je bilo porodaja u pomenutim godinama, koliko se od njih završilo carskim rezom, koliko beba je umrla tokom trudnoće ili u toku porođaja i koliko u toku prvih 7 dana života.
Rezultati nam pokazuju da broj porođaja u poslednjim godinama stalno pada, međutim broj carskih rezova stalno raste. Zbog poveća-nja kvaliteta akušerske i neonatološke snabdevenosti, perinatalni mortalitet se znatno smanjio. Od 1970-tih godina uslovi za prevremene porođaje mnogo su bolji i postoji napredak u oblasti prenatalne diagnostike. Zato možemo današnje rezultate smatrati kao znatan uspeh, pošto je perinatalni mortalitet najbolje merilo akušerske i neonatološke slike odgovarajućeg područja, odnosno jedne države.

Ključne reči: carski rez, perinatalni mortalitet