A TROMBOCITAKONCENTRÁTUM KLINIKAI FELHASZNÁLÁSA AKUT LEUKÉMIA, TROMBOCITOPÉNIA ESETÉN
Szerző: SMIT Géza abszolvens
Tutor: Dr. HORVÁTH BELIĆ Aranka egyetemi tanár
Kotutor: Dr. sci. Med. JOVANOVIĆ Radmila
Intézmény: ÚE Orvostudományi Kar, Újvidék
Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium

A trombociták alapfunkciója a primér vérzés csillapítása az érfal sérülésének helyén, trombocitaalvadék képzésével.
Retrospektív módszerrel 30 akut leukémiában szenvedő beteg kórtörténetét tanulmányoztuk, akik az újvidéki Hematológiai Klinikán részesültek kezelésben 2003-ban és a 2004-es év elején. Figyelemmel kísértük a trombociták számát a kemoterápia elott, alatt és után. Fontos feljegyezni a trombociták számának csökkenését, mert ilyenkor vérzékenység állhat be, ami halállal is végződhet. Ezenkívül adatokat gyűjtöttünk a betegeknek adagolt trombocitakoncentrátumok számáról, a betegek vércsoportjáról, a betegség halálos kimeneteléről stb.
A betegek a hematológus előterjesztésére akkor kaptak trombocitakoncentrátumot, amikor a trombociták száma kisebb volt 20x109/l-nél, vagy nagyobb érték esetében akkor, ha a vérzékenység szimptómái jelentkeztek.
A munka célja az volt, hogy megállapítsuk a trombocitakoncentrátumos transzfúziók hatékonyságát az akut leukémiában szenvedő betegeknél, akiknél a betegség szövődményeként trombocitopénia alakult ki. A trombocita-transzfúzió által előidézett trombociták számának növekedését a korrigált trombocitaszám-képlet (CCI) segítségével követtük.
A kapott eredmények statisztikai feldolgozása alapján megállapítottuk, hogy a betegek többségét nem elegendő trombocitakoncent-rátummal kezelték. A kórtörténetet tanulmányozva nem sikerült statisztikailag jelentos összefüggést találnunk az adagolt trombocitakoncentrátumok száma és a betegek trombocitaszámának növekedése között. A CCI értékek egyre alacsonyabbak lettek az újabb transzfúziós kezelések alatt. Ez alátámasztja a szakirodalomban található adatokat az érzéketlenség kialakulásáról.

Kulcsszavak: akut leukémia, trombocitopénia, trombocitakoncentrátum

 

 

 

KLINIČKA PRIMENA KONCENTRATA TROMBOCITA NA BOLESNIKA SA TROMBOCITOPENIJOM KOD AKUTNIH LEUKEMIJA
Autor: Geza Šmit, apsolvent
Mentor: prof. dr Aranka Belić Horvat, redovni profesor
Komentor: dr sci. med. Radmila Jovanović

Osnovna uloga trombocita je zaustavljanje primarnih krvarenja u krvnim sudovima uz pomoć stvaranja tromba.
Retrospektivnom metodom smo skupili podatke iz istorija bolesti 30 bolesnika obolelih od akutne leukemije koji su lečeni na Klinici za hematologiju Instituta za interne bolesti u Novom Sadu u toku 2003. i početkom 2004. godine. Kriterijum pri izboru bolesnika je bio taj da su primali transfuzije trombocita. Beležili smo broj trombocita pre, u toku i posle hemoterapije. Tokom hemoterapije može doći do smanjenja broja trombocita, što dovodi do krvarenja koja u nekim slučajevima mogu dovesti i do smrtnog ishoda. Skupili smo podatke i o broju jedinica trombocitnih koncentrata koji su transfundovani bolesnicima, o krvnim grupama bolesnika, o smrtnom ishodu bolesti itd.
Bolesnici su primali trombocitne koncentrate na preporuku hematologa i to kad je broj trombocita bio niži od 20x109/l ili pri višim vrednostima ako su se kod pacijenata javili znaci krvarenja.
Cilj rada je da se utvrdi efikasnost transfuzija trombocitnih koncentrata kod bolesnika sa trombocitopenijom u akutnim leukemijama. Porast broja trombocita prilikom transfuzija trombocitnih koncentrata pratili smo pomoću formule korigovanog broja trombocita (CCI).
Posle statističke obrade prikupljenih podataka zaključili smo da je većina bolesnika bila subdozirana; analizirajući podatke iz istorija bolesti nismo našli statistički značajnu korelaciju između količine transfundovanih jedinica trombocitnih koncentrata i porasta broja trombocita kod posmatranih bolesnika. CCI vrednosti su se uglavnom smanjivale prilikom svake sledeće terapije transfuzijama trombocita. Ovo ide u prilog podacima iz stručne literature o razvoju refrakternosti prilikom transfuzija.

Ključne reči: akutna leukemija, trombocitopenija, trombocitni koncentrati

 

 

 

THE CLINICAL USE OF THROMBOCYTE-CONCENTRATES IN CASES OF ACUTE LEUKEMIA AND THROMBOCYTEPENIA
Author: SMIT Géza final year
Supervisor: Dr. Horváth Belić Aranka university professor
Institution: University in Novi Sad, Faculty of Medicine

The basic function of thrombocytes is arresting primary bleeding on damaged vein walls by clots.
We have analyzed the case histories of 30 patients suffering from acute leukemia, treated at the Haematology Clinic in Novi Sad, in 2003 and at the beginning of 2004. We followed with attention the number of thrombocytes before, during and after chemotherapy. It is important to record it if they decrease in number because it can cause haemophilia, in some cases leading to death. We collected data about the doses of thrombocyte-concentrates patients were given, about their blood group, instances of death, etc.
Patients were given thrombocyte-concentrates by the haematologist if the number of thrombocytes were less than 20x109/l, or if they showed signs of haemophilia.
The aim of this work is to see how effective it is to give thrombocyte-concentrates in the form of transfusion
to patients of acute leukemia who developed thrombocytepenia. We followed the increase in the number of thrombocytes with the help of the CCI formula.
Upon statistical evaluation of the results we concluded that most of the patients had been given less than necessary amounts of thrombocyte-concentrate. The number of thrombocyte-concentrate doses do not show a statistically significant relation to the increase in the number of thrombocytes. CCI values were lower and lower with every new transfusion, which proves the validity of the theory of deve- loping insensitivity.

Keywords: acute leukemia, thrombocytepenia, thrombocyte-concentrate