DAGANATOS BETEGSÉGEKBEN ÉS PARANEOPLASZTIKUS SZINDRÓMÁBAN JELENTKEZŐ PLEXOPÁTIA ÉS NEUROPÁTIA AZ ALSÓ VÉGTAGOKON
Szerző: TELEK Tamás PhD-hallgató, I. évfolyam
Társszerző: OLUJIĆ Maja
Témavezető: Dr. NAGY Csongor docens
Intézmény: Újvidéki Egyetem, Orvostudományi Kar, Neurológiai Tanszék, Újvidék
ELTE, Semmelweis Egyetem

A munkában rámutattunk a daganatos betegségekben és paraneoplasztikus szindrómában jelentkező lumboszakrális plexopátia és neuropátia gyakoriságára, valamint bemutattuk a fontosabb nero-anatómiai adatokat, amelyek a differenciáldiagnózisban segíthetnek.
A kutatásban 84 intézetünkben kezelt beteg vett részt. A diagnózis 70 esetben malignóma, 14 esetben hemoblasztózis volt.
Munkánk során elemeztük a klinikai kórrajzokat, különös tekintettel a motoros, szenzoros és vegetatív elváltozásokra, amelyek a lumboszakrális plexopátiát és neuropátiát jellemzik.
Megállapítottuk, hogy a modern kiegészítő vizsgálatok (CT, MR, SEP, EMG) segítségével könnyebben állítható fel a diagnózis.
Az alsó végtagi lumboszakrális plexopátia és neuropátia jelentkezhet évekkel a daganatos megbetegedés feltárása előtt, és komoly differenciáldiagnosztikai problémákat okozhat.
A plexopátia és neuropátia megjelenése csökkenti a citosztatikumokkal való kezelés, valamint a sugárterápia hatékonyságát, ugyanakkor a beteg életminőségét is jelentősen befolyásolja.

Kulcsszavak: plexopátia, neuropátia, daganatos megbetegedések

 

 

 

 

LUMBOSACRAL PLEXOPATHY AND NEUROPATHY OF THE LOWER EXTREMITIES IN CASES OF MALIGNANT PROCESSES AND THE PARANEOPLASTIC SYNDROME
Author: Tamás TELEK, PhD-studies
Co-author: Maja OLUJIĆ
Supervisor: Dr. Csongor NAGY, assistant professor
Institution: University in Novi Sad, Faculty of Medicine, Neurology Clinic

The present paper confirms that lumbosacral plexopathy and neuropathy of the lower extremities may accompany malignant pro- cesses and the paraneoplastic syndrome. Relevant neuro-anatomical data have been presented in order to arrive at differential diagnostic possibilities more easily.
The research has included 70 patients with malignant growths and 14 patients with haemoblasts - patients of the Institute of Neurology in Novi Sad, and of the Institute of Oncology in Sremska Kamenica. Clinical pictures, motoric, sensitive and vegetative changes have been analyzed, since they frequently result in lumbosacral plexopathy and nerve damage.
Thanks to modern diagnostic methods such as CT, MR, SEP and EMG, nowadays it is easier and quicker to set up the right diagnosis than ever before.
Lumbosacral plexopathy and neuropathy of the lower extremities, which may occur years before malignant processes are detected, present serious differential diagnostic problems.
Plexopathy and neuropathy decrease the effectiveness of cancer treatment, especially if they surface during chemotherapy and radiotherapy, and they negatively affect life quality as well.

Keywords: plexopathy, neuropathy, malignant tumours

 

 

 

 

LUMBOSAKRALNA PLEKSOPATIJA I NEUROPATIJA DONJIH EKSTREMITETA KOD MALIGNIH PROCESA I PARANEOPLASTIČNOG SINDROMA
Autor: Tamaš Telek PhD student
Koautor: Maja Olujić
Mentor: doc. dr Čongor Nađ docent
Institucija: Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Institut za neurologiju

U radu je ukazano da se lumbosakralna pleksopatija i neuropatija donjih ekstremiteta mogu pojaviti kod malignih procesa i paraneoplastičnog sindroma.
Izneti su i bitniji neuroanatomski podaci da bi se lakše došlo do diferencijalno dijagnostičkih mogućnosti.
U istraživanje je uključeno 70 pacijenata sa malignomom i 14 sa hemoblastozom, koji su se javili na pregled ili ispitivanje u Institutu za neurologiju u Novom Sadu i Institutu za onkologiju u Sremskoj Kamenici. U radu su analizirani: klinička slika, motorne, senzitivne i vegetativne promene koje najčešće dovode do lumbosakralne pleksopatije i oštećenja odgovarajućih nerava sa konsekutivnim deficitima.
Modernim dopunskim dijagnostičkim metodama (CT, MR, SEP, EMG) lakše i brže se dolazi do prave dijagnoze.
Lumbosakralne pleksopatije i neuropatije u predelu donjih ektremiteta koje se mogu pojaviti godinama pre otkrivanja malignog procesa, zadaju ozbiljne diferencijalno dijagnostičke probleme.
Za vreme manifestacije pleksopatije i neuropatije, pogotovo ako se ove promene javljaju tokom terapije citostaticima ili zračenjem, u velikoj meri umanjuju terapijski efekat i dosta ugrožavaju kvalitet života pacijenta.

Ključne reči: pleksopatija, neuropatija, maligni tumori