A PARLAGFŰ ELŐFORDULÁSA SZABADKA LEGFORGALMASABB PONTJAIN
Szerző: CZÉKUS Borisz, III. évfolyam
Témavezető: Dr. MOLNÁR Imre, egyetemi tanár
Intézmény: Újvidéki Egyetem, Mezőgazdasági Kar,
Földművelési és Konyhakertészeti Intézet, Újvidék

A kutatás célja feltérképezni a parlagfű (Ambrosia elatior L.) előfordulását Szabadka legforgalmasabb pontjain.
Megvizsgáltuk a város 50 legforgalmasabb helyét, megnéztük, hogy található-e rajtuk parlagfű, s ha igen, mennyi és milyen magas.
Körbejártunk néhány véletlenszerűen kiválasztott általános iskolát és középiskolát, valamint egyetemi kart; a kórházat; a forgalmasabb piacokat, bevásárlóközpontokat és benzinkutakat; a temetőket és templomokat. Szemügyre vettük a városba vezető forgalmasabb utakat, a kerékpárutakat és a vasutat, a nagyobb közlekedési csomópontokat és kirándulóhelyeket.
A megfigyelt pontok egyharmadán találtunk több, mint egy növényt, amely az idén virágzott.
A legtöbb helyen magán a vizsgált területen nem volt parlagfű (iskolaudvar, gyárudvar), de a kerítésen kívül szinte mindenhol akadt néhány példány.
Mindent összevetve: Szabadka forgalmasabb helyein kevés parlagfű van. A fő gondot a magukra hagyott épületek és telkek, valamint a város határában elterülő szántóföldek jelentik.

Kulcsszavak: parlagfű, Szabadka, leglátogatottabb helyek

 

 

 


THE PRESENCE OF AMBROSIA IN THE BUSIEST PARTS OF SUBOTICA
Author: Borisz CZÉKUS, 2nd year student
Supervisor: Dr. Imre MOLNÁR, university professor
Institution: University in Novi Sad, Faculty of Agriculture,
Institute for Field and Vegetable Crops, Novi Sad

We examined Subotica's 50 busiest places, seeking for ambrosia (Ambrosia elatior L.) - if there was any, and if yes, then how much, and how high.
We had a look around a few randomly chosen elementary and secondary schools, faculties, hospitals, busy markets, shopping malls, gas stations, cemeteries and churches. We had a closer look of the busier roads leading to the town, bicycle tracks, more significant junctions and outing places.
In one third of the observed places, we found more than one weed, which has bloomed this year.
In most places there was no ambrosia on the examined territory (schoolyard, factory yard), but outside the fences we could find a few specimens almost everywhere.
In a word: there is not much ambrosia in Subotica's busiest places. The main problems are the abandoned buildings and sites, and the fields outside the town.

Keywords: ambrosia, Subotica, the busiest places


NALAŽENJE AMBROZIJE NA NAJPOSEĆENIJIM LOKACIJAMA SUBOTICE
Autor: Boris CEKUŠ, III godina
Tutor: dr Imre MOLNAR, redovan profesor
Ustanova: Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet,
Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad


Ispitali smo 50 najposećenijih lokacija na teritoriji grada Subotice da bismo utvrdili da li na njima ima ambrozije (Ambrosia elatior L.), i ako ima, koliko.
Posetili smo nekoliko slučajno izabranih obrazovnih i medicinskih institucija, pijace, groblja, crkve, benzinske pumpe i robne kuće. Pregledali smo, takođe, regionalne i međunarodne puteve, biciklističke staze, pruge, saobraćajna čvorišta i izletišta.
Na osnovu tog ispitivanja, zaključili smo da na jednoj trećini posećenih lokacija postoji najmanje jedna ambrozija koja je cvetala u toku ovogodišnje vegetacije.
U većini slučajeva nismo našli ambroziju na samoj ispitivanoj površini (npr. dvorište škole ili fabrike), ali izvan ograde gotovo svuda smo naišli na nekoliko biljaka iz ove familije.
Zaključak: na najposećenijimm lokacijama Subotice ima relativno malo ambrozije. Veći problem su napuštene kuće, prazni placevi, kao i oranice oko grada.

Ključne reči: ambrozija, Subotica, najposećenije lokacije