KARDVIRÁGTERMESZTÉS MÁSKÉNT
Szerző: NYILAS Krisztina, IV. évfolyam
Témavezető: ÖZVEGY István okleveles kertészmérnök
Intézmény: Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Kar, Határon Túli Levelező Tagozat, Zenta

A dolgozat fő témája a kardvirágtermesztési technológiák összehasonlító vizsgálata.
A kutatás célja, hogy tudományos eredményekkel támasszuk alá a Péterréve környékén alkalmazott termesztési technológiákat. Erre azért van szükség, mert ezek a termesztés-technológiák sokszor különböznek az irodalomban leírtaktól.
Kísérletünket két helybéli termelő segítette, saját területeikkel és az általuk alkalmazott termesztéstechnológiákkal.
A dolgozat készítése során heti egy alkalommal tettünk megfigyeléseket, illetve végeztünk méréseket a technológiára vonatkozóan. A le-rakás előtt ellenőriztük a hagymagumók méreteit, a vegetáció folyamán pedig a hajtások fejlődéséről végeztünk felvételezéseket. Mindezek mellett folyamatosan figyeltük az alkalmazott technológiát és annak eredményességét.
A kutatás eredményeinek összegzésével megállapítható, hogy a Péterréve környékén alkalmazott termesztéstechnológia a következő lépéseknél bizonyult megfelelőbbnek az irodalomban leírtaktól:
Nálunk a hagymagumó és a vágott virág kettős hasznosítása folyik, míg az irodalom különválasztja a két területet. A kettős hasznosítás gazdasági okokból megfelelőbb.
– A hagymagumók kijuttatásának utolsó időpontja nálunk későbbi időpontra esik.
– A növényeket nálunk az irodalomtól eltérő sor- és tőtávolságokkal ültetik, ami jobban igazodik a hazai agrotechnikához.
– A virágok szedése és csomagolása hazai piaci szükségletekhez igazodik, így eltér az irodalomban ajánlott eljárásoktól.
– Az irodalom a hagymagumók eltárolása előtt ajánlja a szaporító anyag csávázását, ez viszont nálunk nem gyakorlat.
– A hazánkban alkalmazott talajelőkészítő és növényvédelmi munkálatok szintén alulmaradnak az irodalomban ajánlottaktól.
Megfigyeléseink rávilágítanak arra, hogy a péterrévei kardvirág termesztés-technológiáját a hazai piaci és gazdasági feltételek határozzák meg, és ez több szempontból is eltér a nemesítők által előírtaktól. A mind magasabb minőségi követelményeknek viszont csak a nemesítők által előírt főbb technológiai előírások betartásával felelhetünk meg.

Kulcsszavak: péterrévei kardvirágtermesztés, helyi termesztési technológiák, dísznövénytermesztés

 

 

 

 

GLADIOLUS CULTIVATION IN A DIFFERENT WAY
Author: Krisztina NYILAS, IVth year
Consultant: István ÖZVEGY, horticulturist
Institution: Corvinus University Budapest, Faculty of Horticulture, Department in Senta

The aim of the research is to prove the efficiency of cultivation technologies applied in Peterreve, which often differ from the traditionally accepted methods.
Two local agriculturists helped us to realise our aims, with their land and cultivation technologies.
The following cultivating methods used in Peterreve seemed to be better than the traditionally accepted ones:

– We use double utilization to produce bulbs and cut flowers
– Planting time of the bulbs is later
– Flowers are planted at different row spaces
– Flower picking and packing follow domestic demands

Keywords: gladiolus cultivation in Peterreve, local cultivation technologies, ornamental plants