KORSZERŰ BORSÓTERMESZTÉS
Szerző: SZÁNTÓ Róbert, IV. évfolyam
Témavezető: MISKOLCI Géza okleveles agrármérnök
Intézmény: Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Kar, Kertészmérnöki Szak, Budapest, Határon Túli Levelező Tagozat, Zenta

A dolgozat részletesen ismerteti a korszerű borsótermesztés alapjait. Két fajtát hasonlít össze, a Rajnai törpét és a Kelvedon csodáját, a sor- és tőtávszabályozás, a kijuttatott magmennyiség, valamint a csapadék függvényében.
A kísérlet elsődleges célja, hogy feltárja a tő- és sortávmódosítás eredményességét, mivel ha a megszokott 12 cm-es búzasortávról a 24 cm-es sortávra át lehet állni, akkor gépesíthető a gyomirtás, és ezzel egyidejűleg csökkenthető a kijuttatott gyomirtó mennyisége is, ami egyben jelentősen befolyásolja a borsó minőségét is. Ezzel automatikusan biztosítható az új, integrált termesztési mód, ami lassan elengedhetetlenné válik a zöldségtermesztésben is.
A csökkentett magmennyiséggel pedig azért kísérleteztünk, hogy megállapítsuk, csökkenthető-e a ráfordítás már a termesztés kezdetén? A megszokott 1-1,2 millió mag helyett 800 ezer maggal folyt a kísérlet. A csapadékot viszont azért vizsgáltuk, hogy megállapítsuk azt a peri-ódust, amikor az a növény számára a legszükségesebb. Kíváncsiak voltunk a megfelelő termésátlagokhoz szükséges minimális csapadékmennyiségekre is.
A kísérlet 6x6 m-es mintaterületeken történt, fajtánként egymás után 2 évig. Egyöntetű, jelentős eredményeink a következőket támasztják alá:
- a kijuttatott magmennyiséget nem érdemes csökkenteni, mivel tavasszal, ha nincs elegendő csapadék, tehát nincsenek biztosítva a biztos kelés feltételei, bizonytalanná válik a terméshozam,
- a sortáv növelésével az eredmények viszont megdöbbentőek, mivel a termés átlaga nem csökkent, emellett a gyomirtás is könnyedén elvégezhető sorközműveléssel,
- öntözésre csak keléskor (8 mm) és virágzáskor (25-35 mm) van szükség, mivel ebben a két fázisban igényli a növény a legjobban a vizet.
A kísérleti eredmények alapján elmondhatjuk, hogy ha ily módon termesztünk borsót, versenyképesek tudunk lenni az európai piacon, mivel integrált termesztésen alapuló egészséges árut tudunk előállítani. Az áraink is megfelelőek lesznek, mert a termelési költségeket a lehető legkevesebbre csökkenthetjük.

Kulcsszavak: borsótermesztés, integrált termesztés, költségtakarékos termesztés

 

 

 

 

MODERN PEA PRODUCTION
Author: Róbert SZÁNTÓ, IVth year
Consultant: Géza MISKOLCI agricultural engineer
Institution: Corvinus University, Faculty of Horticulture, Department for Horticulturists, Budapest

The aim of the essay is to show the efficiency of changing 12 cm row space into 24 cm.
When using 24 cm row space, weed control can be mechanized and the quantity of herbicide can be decreased. We decreased the quantity of peas to examine whether the costs in the beginning of the cultivation can be decreased. We also examined moisture levels to find out which period is the most important for the plant.
According to our results the following facts can be recorded:
- the quantity of peas should not be decreased because in spring, when there is not enough moisture, the appropriate yield is not certain,
- when increasing row space, the average yield stays the same and weed control can be mechanized,
- watering is necessary only during the shooting and blooming period.

Keywords: pea production, integrated production, cost-effective production