AZ AMERIKAI KUKORICABOGÁR (DIABROTICA VIRGIFERA VIRGIFERA LECONTE) TERJEDÉSI ÉS KOLONIZÁCIÓS TULAJDONSÁGAINAK ELEMZÉSE 2003-BAN ÉS 2004-BEN
Szerzo: LÉVAY Nóra, V. évfolyam
Témavezetok: Dr. Stefan TOEPFER tudományos munkatárs
Dr. KISS József egyetemi tanár
Intézmény: Szent István Egyetem, Növényvédelemtani Tanszék, Gödöllo

Az amerikai kukoricabogár elso európai megjelenése óta folyamatosan újabb területeket népesít be. A terjedésnek kontinens szinten van egy szabálytalan kör alakú frontvonala, illetve ezzel párhuzamosan Európa egymástól távol eso pontjain, mintegy „foltszeruen” tapasztalhatók új megjelenések. Ezért (is) fontos, hogy pontos ismereteink legyenek az imágók terjedési és kolonizációs tulajdonságairól, különösen azért, mert az idevágó amerikai tapasztalatok nem adaptálhatók teljes egészében európai viszonyokra. Ennek oka, hogy az európai mezogazdasági környezet jóval változatosabb, a táblaméretek kisebbek, tehát a behurcolt imágó más életfeltételekkel szembesül, mint amilyen körülmények között származási helyén kellett fennmaradását biztosítania.
Kísérletemben arra kerestem választ, hogy európai körülmények között hogyan zajlik a kolonizációs folyamat elso lépése, azaz van-e repülési stratégiájuk az imágóknak (és ha igen, mi befolyásolja azt) vagy véletlenszeruen mozogva találnak rá a megjelenés környékén a túlélést jelento kukoricatáblára? A terjedési folyamat szimulálására és az imágók repülési viselkedésének tanulmányozására jelölés–szabadon eresztés–visszafogás kísérletet végeztem 2003-ban és 2004-ben, 10 ismétlésben.
A kutatás célkituzései a következok voltak:
1. olyan hatékony, olcsó, a kísérlet során gyorsan és egyszeruen alkalmazható módszer kidolgozása az amerikai kukoricabogár imágók szabadföldi jelölésére, mely nem befolyásolja az imágók túlélési esélyeit, és nem változtatja meg természetes viselkedésüket
2. jelölés–szabadon eresztés–visszafogás kísérlet kivitelezése két olyan területen, ahol a szabadon eresztés helyétol legalább 1km távolságban nincsen kukoricatábla
A módszertani kísérletben 14 fluoreszcens festék jelölési alkalmazhatóságát vizsgáltam laboratóriumi és szabadföldi körülmények között.

Kulcsszavak: amerikai kukoricabogár, betelepülés, imágók jelölése

 

 

 

 

ANALYSIS OF DISPERSAL AND COLONIZATION CHARACTERISTICS OF THE WESTERN CORN ROOTWORM (DIABROTICA VIRGIFERA VIRGIFERA LECONTE) IN 2003 AND 2004
Author: Nóra LÉVAY
Supervisors: Dr. Stefan TOEPFER, research scientist
Dr. József KISS, university professor
Institution: Szent István University, Department of Plant Protection, Gödöllo

The western corn rootworm has been continuously colonizing Europe since its first appearance in the late ’80s. The spread has an asymmetric circle-shaped frontline and a so-called “jumping?spread” can also be detected. It is considered important (not just because of this reason) to have precise knowledge on the dispersal behaviour and colonization characteristics of adults, particularly because the American experiences cannot be fully adapted to the European situation. The reason for this is that the European landscape is more diverse and fragmented, the fields are much smaller, so newly introduced adults face basically different conditions as those under which they had to survive in their place of origin.
The aim of my study was to find out the first step of adults’ colonization process under European circumstances, whether they have a definite flight strategy (if yes, then what influences that) or they find the essential corn field to survive just by flying more or less randomly? To simulate this dispersal process and to study the adults’ flight behavior mark–release–recapture experiments were conducted in 2003 and 2004 in a total of 10 replicates.
The operative objectives were as follows:
1. to work out an effective, cheap and easily applicable marking method for western corn rootworm adults which can be used for field studies, not influencing the adults’ natural behavior and survival
2. to conduct mark–release–recapture experiments on two sites, where the nearest corn field is at least 1000m far from the release point
In the framework of the methodological experiment 14 fluorescence dyes were tested under laboratorial and field conditions as well regarding to their suitability for marking Diabrotica adults. Four out of the 14 tested products fulfilled every expectation and were found to be suitable for marking Diabrotica adults under field conditions. One dye can be used with some restrictions and in the rest nine cases some excluding factors were detected.
Mark–release–recapture experiments were conducted in county Csongrad, on two field sites. One of them was grassland, approximately 1km far from the road from Hodmezovasarhely to Szentes, the other was an alfalfa field next to the road from Hodmezovasarhely to Maroslele. 512 Pherocon AM non-baited yellow sticky traps were placed in four circles (r=25m, 100m, 200m, 300m) around the central release point. 120 000 marked adults were released in ten replicates. Crops and habitat types in the surroundings, their growth stages during the times of releases were recorded as well as the weather parameters (wind direction and speed). Samples were taken from marked adults at each release in order to identify their sex ratio and to determine gonad developmental stage by microscope analysis of their gonads. In four out of the ten replicates flight was found to be oriented, in six cases adults moved in random directions. This justifies that in certain cases probably there exist (some) factor(s) which make adults fly oriented. I continue my work with the determination of these factors.

Keywords: western corn rootworm (WCR), colonization, marking WCR adults