A MŰANYAGOK JELENTŐSÉGE A CÍMKÉZÉSI TECHNOLÓGIÁKBAN
Szerző: APRÓ Magdolna, IV. évfolyam
Témavezető: Dr. CVETIĆANIN Lívia egyetemi tanár
Intézmény: Újvidéki Egyetem, Műszaki Kar, Nyomdaipari Mérnöki és Formatervezői Tanszék, Újvidék
Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium

A dolgozat fő célja bemutatni a címkeipar előrehaladottságát a fejlett országokban, mindenekelőtt az EU-ban.
A címkék informáló és dekoráló elemei a csomagolásnak. Tervezéskor a megformálási és a jelölési szabályoknak eleget téve a címke megfelelő információkkal látja el a vevőt, valamint attraktív megjelenést kölcsönöz a termékeknek, amellyel elősegíti a vásárlást. A címkék alapanyagául papír és műanyag nyomathordozókat használnak. A különböző fejlesztési irányzatok mind a környezetkímélő anyagokat helyezik előtérbe. A környezetvédelmi egyensúly mércéi alapján a műanyagok környezetkímélőbb nyersanyagok a papírnál, mivel az előállításukhoz, feldolgozásukhoz valamint újrafelhasználásukhoz kevesebb energia szükséges, valamint azok folyamán kisebb mértékben szennyezik a környezetet.
A fejlődési vonalakról készített elemzés alapján előrejelzés adható az egyes technológiák előrehaladásáról. A kutatás különös figyelmet szentel a zsugorfilmeken, polipropilénen, polisztirénen és poliészteren alapuló címkézési technológiának.

Kulcsszavak: műanyagok, címkegyártási folyamatok, zsugorcímkék


 

 

THE ROLE OF POLYMER MATERIALS IN THE LABELING TECHNOLOGIES
Author: Magdolna APRÓ, IVth year undergraduate student
Supervisor: Dr Lívia CVETIĆANIN, university professor
Institution: Department of Graphical Engineering and Industrial Design, Faculty of Engineering, Novi Sad University, Novi Sad
Hungarian College For Higher Education in Vojvodina

In this work it is given the overview of the condition of the label industries in the developed countries, above all in EU.
Label is one of the informational and decorative elements of the wrapping material. It has to be formed and marked so that it contains all the information of interest for the customer, that is with the attractive look to attract the attention of the buyer and to arouse the attention and need for buying. Manufacture of the labels is on paper bases or polymer materials. The development of some technologies is reflected in the use of ecological materials. Polymer materials have better ecological balance from the paper, because during the process of making, application and recycling it is used less raw material, energy and less contamination of the natural environment.
Based on analysis of the progress of some technologies it is given the prognosis of the future development. Special turn (review) is given to the technologies of the label industries on the heat-shrinking films base form polypropylen, polystiren and polyester.

Keywords: polymer materials, labeling technologies, heat-shrink labels


 

ZNAČAJ POLIMERNIH MATERIJALA U TEHNOLOGIJAMA ETIKETIRANJA
Autor: Magdolna APRO, IV godina
Mentor: dr Livija CVETIĆANIN, professor univerziteta
Institucija: Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Odsek za grafičko inženjerstvo i dizajn, Novi Sad
Kolegijum za visoko obrazovanje vojvođanskih Mađara

U ovom radu daje se pregled stanja etiketne industrije u razvijenim zemljama, pre svega u EU.
Etiketa je jedan od elemenata informativne i dekorativne ambalaže. Ona mora biti tako oblikovana i obeležena da sadrži potrebne informacije bitne za kupca, odnosno da atraktivnim izgledom privuče pažnju kupca i probudi želju za kupovinom. Materijali za izradu etiketa su od papira ili polimernih materijala. Razvoj pojedinih tehnologija ogleda se u primeni ekoloških materijala. Polimerni materijali imaju bolji ekološki balans od papira, jer se pri proizvodnji, primeni i recikliranju utroši manje sirovina, energije i manje se zagađuje životna sredina.
Na osnovu analiza razvoja pojedinih tehnologija daje se prognoza budućeg razvoja. Posebno smo se osvrnuli na tehnologiju izrade etiketa na bazi termoskupljajućih filmova od polipropilena, polistirena i poliestera.

Ključne reči: polimerni materijali, tehnologije etiketiranja