RÁDIÓFREKVENCIÁS AZONOSÍTÓK - INTELLIGENS CÍMKÉK
Szerző: KARLOVITS Iván, IV. évfolyam
Témavezető: -
Intézmény: Újvidéki Egyetem, Műszaki Tudományok Kara, Ipari Menedzsment és Mérnöki Tanszék, Újvidék

A dolgozat részletesen ismerteti a rádiófrekvencián alapuló intelligens címkék felhasználási lehetőségeit, előnyeit és alkalmazásuk esetleges korlátait a termelés, logisztika és kereskedelem terén. A második világháború idején született technológia végre annyira kifej-lődött, hogy kommerciális bemutatása és az említett területeken való alkalmazása sok hasznot hozhat mind az alkalmazók, mind a végső felhasználók (vásárlók és üzleti partnerek) számára. Egyelőre még kísérleti fázisban van a módszer, mely segítségével a gyártástól a szállítmányozáson keresztül a boltok polcáig végigkövethető az árucikkek útja. A rádiófrekvenciás azonosító intelligens címkével az ellátási lánc teljes szélességében könnyen átláthatóvá, ellenőrizhetővé tehető.
A rádiófrekvenciás azonosító intelligens címke nem más, mint egy sorozatszámmal (EPC - elektronikus termék-kóddal) lekódolt mikrochipet tartalmazó RFID-cédula, amely, ha egy erre a célra kifejlesztett, elektromágneses mezővel körülvett leovasó berendezés közelébe kerül, rádióhullámon keresztül automatikusan kommunikálni kezd vele, és elküldi a benne tárolt információt. Az elektronikus kód alapján többek között megállapítható, hogy hol és mikor gyártották a terméket, milyen úton jutott a bolt polcára, a szállítás során megfelelő módon kezelték-e, és minőségét meddig őrzi meg. A befejező rész bemutatja az első pilóta-kísérletek eredményeit, és hogy mit hoz a közeljövő a technológia és a felhasználó számára.

Kulcsszavak:: rádiófrekvenciás azonosító, intelligens címke, mikrochip, EPC

 

 

RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION - SMART LABELS
Author: Ivan KARLOVITS, IVth year
Supervisor: -
Institution: Department of Industrial Engineering and Management, Faculty of Engineering, Novi Sad University, Novi Sad

This paper gives an overview of the possibilities of application, the pros and cons of implementing a radio frequency identification-based smart label solution in manufacturing, logistics and trade. The technology which has been around since the II. WW has now matured up to the point where its commercial introduction can bring many benefits for both the implementer and the user (business partner, consumer). Currently this technology, which allows us to track the product from the production all the way to the supermarket shelf, is still being tested worldwide. Using smart labels we can make the whole supply-chain transparent and easily controlled. The RFID based Smart label is a paper label with an inlayed microchip with an antenna on which an EPC (Electronic Product Code) is programmed, and when found in the proximity of an RFID reader's EM field, it starts to communicate with it automatically and sends the data that it has stored on the microchip. By reading the EPC we can determine, among other things, the production place and date of the product, the expiry date, whether it was handled correctly and the route it took from the factory all the way to the supermarket shelves. The paper also shows us the first results of pilot experiments and what we can expect in the near future.

Keywords: Radio Frequency IDentification, smart label, microchip, EPC

 

RADIOFREKVENCIONA IDENTIFIKACIJA - INTELIGENTNE NALEPNICE
Autor: Ivan KARLOVIĆ IV godina
Mentor:
Institucija: Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Odsek za industrijsko inženjerstvo i menadžment, Novi Sad

Ovaj rad prikazuje mogućnosti primene, prednosti upotrebe i eventualne negativne strane korišćenja tzv. inteligentnih nalepnica koje se baziraju na tehnologiji radiofrekvencione identifikacije u sferi proizvodnje, logistike i trgovine. Iako se tehnologija pojavila još tokom II svetskog rata ona je tek danas dostigla nivo tehnološkog razvoja kada njeno komercijalno korišćenje donosi korist onima koji je primenjuju ali i drugima u lancu (potrošačima i poslovnim partnerima). Tehnologija pomoću koje se od proizvodnje, preko transporta do polica radnji može pratiti put pojedinačnih komada proizvoda je u svetu u fazi testiranja. Korišćenjem ove tehnologije ceo lanac nabavke postaje transparentan i lako kontrolisan. Inteligentna nalepnica bazirana na radiofrekvencionoj identifikaciji je papirna nalepnica u koju je umetnut mikročip sa antenom koji sadrži EPC kod (Elelctronic Product Code) ili neke druge podatke. Kada se čip nađe u blizini elektromagnetnog polja čitača, počinje automatski komunicirati sa njim putem radio talasa i šalje mu podatke koje sadrži. Primenom elektronskog koda, između ostalog, moguće je odrediti mesto, datum proizvodnje proizvoda, put kojim je stigao u prodavnicu, da li je na pravilan način rukovano sa njim i rok trajanja. Na kraju, prikazani su rezultati prvih pilot eksperimenata primene inteligentnih nalepnica, kao i očekivanja primene ove tehnologije u bliskoj budućnosti.

Ključne reči: radifrekvenciona identifikacija, inteligentna nalepnica, mikročip, EPC