LINUX INTER-PROCESSZ KOMMUNIKÁCIÓK SCADA SZOFTVER FEJLESZTÉSI TERÜLETEN
Szerző: LENDÁK Imre magisztrandusz
Témavezető: dr. Aleksandar Erdeljan és dr. Pletl Szilveszter
Intézmény: Újvidéki Egyetem, Elektrotechnikai Kar, Számítástechnikai és Automatizálási Intézet, Automatizálás Tanszék

A Linux a legelterjedtebb nyitott forráskódú operációs rendszer. A SCADA rövidítés angol eredetű (System Control and Data Acquistion), jelentése rendszerek felügyelése és irányítása. A SCADA szoftver olyan applikáció, amely közvetlen kapcsolatban van a termelési folyamatban használt berendezésekkel, vizuálisan megjeleníti a mérő-műszerekről érkező információkat, illetve parancsokat ad ki végrehaj-tó berendezéseknek.
Az ipari szoftver fejlődési dinamikája sokkal lassabb annál, amit az irodai, illetve szórakoztató iparban tapasztalhatunk. Ennek több oka van, amelyek közül talán az ipar "tehetetlensége" (inerciója) a legfontosabb. Ez annyit jelent, hogy az iparban ritkábban cserélik a bejáródott megoldásokat, még akkor is, ha azok már elavultak. Miért is tennék, hiszen ezen a téren a befektetések sokkal tetemesebbek. Másrészt miért cserélni azt, ami működik?
Az 1990-es évek közepéig különböző specializált, illetve Unix alapú operációs rendszerek uralták a SCADA piacot. Azóta a Microsoft Windows térhódításának lehetünk tanúi. A Linux ezen a piacon mind a mai napig nem terjedt el. Ennek különböző lehetséges okairól szólunk a munka bevezetőjében.
A munka fő célja hogy bemutassa a SCADA szoftver fejlesztő számára Linux alatt rendelkezésre álló kommunikációs technikák terén végzett kutatásunkat. Részletesen tárgyaljuk a sima TCP/IP-től kezdve a Windows-ról érkezett (D)COM-on keresztül egészen a CORBA-ig terjedő megoldások széles skáláját. Különös hangsúlyt fektetünk a CORBA-ra, valamint annak az iparban nagyon érdekes bővítésére, a Real Time CORBA-ra.

Kulcsszavak: Linux, SCADA, CORBA, ipari szoftver fejlesztés, inter-process kommunikáció

 

 

 

 

LINUX INTER-PROCESS COMMUNICATIONS IN SCADA SOFTWARE DEVELOPMENT
Author: LENDAK Imre, postgraduate student
Mentor: dr Aleksandar Erdeljan and dr Pletl Szilveszter
Institution: Faculty of technical sciences, Electrotechnical faculty, Chair of automation and system control, Novi Sad

Linux is the most widespread open source operating system. The SCADA abbreviation is short for System Control And Data Acquisition. A SCADA software is an application which is connected to RTUs (remote terminal units) used in manufacturing processes, gives visual displays of data collected from measuring units and sends commands to executive units.
The development of industrial software is not as dynamic as the development of office or entertainment software. There are multiple reasons for this interesting trend, of which the inertness of the industry is the most important. In other words, this means that the replacement of existing solutions is delayed as long as possible, even when they are obsolete. Why to change something that's working? Another very important cause is that the size of investment in industrial software is quite high.
Until the middle of the 1990s the usual bases for SCADA software were specialized, or UNIX based operating systems. Since then, Microsoft Windows has been gaining more and more acceptance. Until the present day Linux did not manage to take a noticeable part in this area of software development. A few possible causes of this trend are discussed in the foreword of the paper.
The aim of this paper is to present the results of our research into various means of inter-process communications available under Linux, which could be interesting to the SCADA software developer. We look into a wide variety of standards, from TCP/IP through (D)COM to CORBA.

Keywords: Linux, SCADA, CORBA, industrial software, inter-process communications

 

 

 

 

LINUX MEĐUPROCESNE KOMUNIKACIJE KOD RAZVOJA SCADA SOFTVERA
Author: Imre LENDAK, magistarske studije
Mentor: dr Aleksandar Erdeljan i dr Silvester Pletl
Institucija: Fakultet tehničkih nauka, Elektrotehnički odsek, Katedra za automatiku i upravljanje sistemima, Novi Sad

Linux je najrasprostranjeniji operativni sistem sa otvorenim kodom. Skraćenica SCADA je sa engleskog govornog područja (System Control And Data Acquisition) i znači sistemi za kontrolu i nadzor. SCADA softver je povezan sa uređajima koji se koriste u procesu proizvodjne, vizuelno prikazuje vrednosti sa mernih uređaja, odnosno omogućava upravljanje izvršnim organima.
Industrijski softver se sporije razvija od kancelarijskog, odnosno zabavnog, softvera. Razlozi za ovo su različiti, a najvažniji je verovatno inercija industrije. Drugim rečima, u industriji se teško odlučuju na promenu funkcionalnih rešenje, iako su ona možda zastarela. Zašto menjati nešto što je skupo plaćeno i radi?
Razni specijalizovani, odnosno UNIX bazirani operativni sistemi su korišćeni kao osnova za SCADA softver sve do sredine 1990.ih godina. Od tada smo svedoci sve agresivnijeg nastupa Microsoft Windows-a. Linux nije uspeo da zahvati veći deo tržišnog kolača na ovom polju. Uvod rada navodi nekoliko mogućih razloga za ovo.
Glavni cilj rada je da prikaže rezultate našeg istraživanja na polju međuprocesnih komunikacija pod Linux operativnim sistemom, sa posebnim naglaskom na rešenja primenljiva u razvoju SCADA softvera. Detaljno obrazlažemo komunikacione tehnologije od TCP/IP-a, preko (D)COM-a pa sve do CORBA-e.

Ključne reči: Linux, SCADA, CORBA, razvoj industrijskog softvera, međuprocesne komunikacije