HORIZONT ÉS TUDÁSMÓDOK
Szerző: GAGYI Ágnes PhD hallgató
Témavezető: Dr. UNGVÁRI Imre egyetemi tanár
Intézmény: Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Kommunikáció Doktori Program, Pécs-Kolozsvár

A humán tudományokban ma nagy hatású gadameri elmélet az ember számára egzisztenciális jelentőségű megértés folyamatát a horizont és horizont-összeolvadás fogalmaival ragadja meg. Az emberi aktivitást másféle struktúrákban leíró elméletek ebben a perspektívában kizárólag mint a horizont mozgásának esetei jöhetnek szóba. A horizont térbeli metafora, ami elsősorban homogén teret feltételez.
A dolgozat ennek konceptuális következményeivel foglalkozik az emberről való különböző struktúrájú tudásmódok egymáshoz való vi-szonyának elgondolásában.

Kulcsszavak: gadameri elmélet, megértés, horizont


HORIZON AND TYPES OF KNOWLEDGE
Author: Ágnes GAGYI, PhD student
Tutor: Dr. Imre UNGVÁRI, university professor
Institution: University of Pécs, Human Sciences Faculty, Department of Social Communication, Social Communication PhD Program

Gadamer's theory, one of great influence in the human sciences, expresses the process of understanding by the terms 'horizon' and 'melting of horizons'. Understanding has an existential meaning here, and in this perspective, types of knowledge that describe human actions in theoretical structures different from Gadamer's seem nothing but cases of horizon movement. Horizon is a spatial metaphor, which supposes a homogeneous space. This paper deals with the consequences of this in conceiving the relationship between different types of knowledge.

Keywords: Gadamer's theory, understanding, horizon