AZ IMPLICIT TANULÁS ÉS A MONDATMEGÉRTÉS KAPCSOLATA
Szerzők: HÁDEN Gábor, AMBRUS Géza, OROSZ Gábor
Témavezető: NÉMETH Dezső egyetemi tanársegéd
Intézmény: SZTE BTK Pszivhológia Tanszék, Szeged

A tanulmány az implicit tanulás és a mondatmegértés kapcsolatát vizsgálja kettős terheléses kísérleti helyzetben. A kísérleti személyeknek az implicit tanulási feladatokkal párhuzamosan - szeriális reakcióidő (SRT) - mondatmegértési, szófeldolgozási és matematikai feladatokat kellett végrehajtaniuk. Az implicit tanulási teljesítmény a mondatmegértési feladat közben lényegesen rosszabb volt, mint a kontrollhely-zetekben. Az eredmények összhangban vannak Pinker és Ullman procedurális/deklaratív elméletével.

Kulcsszavak: mondatmegértés, implicit tanulás, deklaratív/procedurális modell


THE CONNECTON BETWHEEN IMPLICIT LEARNING AND LINGUISTIC ABILITIES

The main purpose of this research is to study the relationship between implicit learning and sentence processing. The authors present a dual-task experiment, in witch the subject's implicit learning was measured by a serial reaction time (SRT) task, and at the same time subjects were tested on sentence processing, word processing, and mathematical tasks. Results show that implicit learning is significantly worse when the parallel task was sentence processing than when it was either nonword-detection or counting. These findings are interpreted in the framework of Pinker and Ullman's procedural/declarative.

Keywords: implicit learning, SRT, serial reaction time, word and rules