VAK DIÁKOK ISKOLAI INTEGRÁCIÓJÁNAK HATÁSA A LÁTÓ KÖZÖSSÉGRE
Szerző: PAP Erika, IV. évfolyam
Témavezető: LÁNYINÉ ENGELMAYER Ágnes
Intézmény: SZTE BTK Pszichológia Tanszék, Szeged

Vizsgálatom célkitűzése, hogy képet kapjak az épek hozzáállásáról az integrált oktatással kapcsolatban. Kíváncsi voltam továbbá a vak diák osztályban betöltött szerepére, és arra, hogyan fogadják be ép társai. Ha jól be tud illeszkedni, akkor milyen tényezők (személyiségvonások, barátok, szülő, stb.) segítik ebben, és van-e a sikeresen beilleszkedett diákok között hasonlóság. Továbbá, ha az osztály peremére szorul a vak diák, hogyan élik ezt meg az épek, és milyen okokat hoznak fel a helyzet kialakulására. Van-e esély a helyzet megváltoztatására? Célom volt megfigyelni a feltehetően sikeresen integrált osztályoknál, hogy mi szükséges a negatív attitűdök megváltoztatásához, valamint a nem sérültek fel tudnak-e sorakoztatni olyan érveket, melyek az integráció mellett szólnak, továbbá szerintük valamiben van-e előnyük azokkal szemben, akik nem tanulnak vakokkal. Ezen kérdéskör megvitatására összehasonlító vizsgálatot készítettem integrációban részt vevő és sérülttel nem együtt tanuló osztályok között. Kérdőíves vizsgálódásom interjúzással egészítettem ki, aminek eredményeit egyenértékűnek tekintettem. Az elemzés során jól elkülönültek azok az integrációban részt vevő iskolák, ahol jól működött az integráció, és mindkét fél jól érezte magát a helyzetben, valamint azok az iskolák, ahol nem sikeres a beillesztés. Az eredmények felhasználása elengedhetetlen a gyakor-latban, és további kutatásokat kíván, aminek eredményei a gyakorlatban kamatoztathatók.

Kulcsszavak: iskolai integráció, attitűdök, vakok

 

 

 

 

SCHOOL INTEGRATION OF THE BLIND AND HOW IT EFFECTS THE SOUND COMMUNITY

Integration started on a research basis at the beginning of the 1980's. The Act on Public Education 1993 and the Act on Public Rights of Persons with Disabilities and on their Equal Opportunities 1998 have provided the legislative basis. It has been an issue since then how we can integrate children with disabilities into local schools. I investigated ordinary schools where blind students study with sighted students. There are just a few studies about the effect of integration on sighted; therefore I was interested in their point of view, opinions, feelings, knowledge about blind people and most of all whether they can take an advantage of being together with somebody who lives with a disability. So I have investigated two groups of students (5 classes studying in integration and 5 classes studying without and special needs student - control group). 236 children have been surveyed in Budapest, mainly in two educational setting. They were between 15 and 17. I have used a questionnaire I prepared and I also made several interviews with the blind student, with their class master, with the head of the school, and some focus group interviews with 6 students in the control group and in the integrated classes as well included the blind girls or boys. I pointed out the differences between the integrated classes and the control group regarded to their knowledge and their attitudes towards blind people, and found out what the main factors are to be a very effective class where everyone feels comfortable, and what could lead to an unsuccessful inclusion. There is a great importance of this research as we can transfer most of the results into practice. As a conclusion it is obvious that sighted students can learn a lot about the integrated situation but it should not be ignored what and how they do it.

Keywords: blind students, integration in school, attitudes