AZ ÉRTELMI FOGYATÉKOSSÁG TÜNETEINEK ÍRÁSKÉPI TÜKRÖZŐDÉSE
Szerző: NAGY Kornélia abszolvens
Témavezető: Dr. PAPP György egyetemi tanár
Intézmény: Újvidéki Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Hungarológiai Intézet, Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék, Újvidék

A dolgozat tárgya az értelmi fogyatékosság tüneteinek írásképi tükröződése.
A szerző átfogó képet ad a percepció azon zavarairól, amelyek az írásban és az olvasásban mutatkoznak meg. A dolgozat kitér a disz- lexia (olvasászavar) és a diszgráfia (írászavar) tüneteinek bemutatására; majd az írásban megmutatkozó tüneteket tárgyalja, amelynek példaanyagát a szabadkai Žarko Zrenjanin Általános Iskola értelmileg enyhén és közepesen fogyatékos gyermekeinek dolgozatai szolgálják.
A szerző alapvető következtetése többek között az, hogy az írás és az olvasás zavarát nem tekinthetjük egységes szindrómának, hiszen hátterében más-más kiváltó tünetek ismerhetők fel.
Az írásban megmutatkozó tüneteket néhány esetmegbeszélés keretében bemutató kutatás kitér a tanulók kórképének ismertetésére és dolgozatuk részletes elemzésére, amelyhez bőséges és rendkívül érdekes, tanulságos példaanyaggal is szolgál.

Kulcsszavak: értelmi fogyatékosság, diszlexia, diszgráfia

 

MENTAL PROBLEMS REFLECTED IN WRITING, AS A CONSEQUENCE OF MENTAL RETARDATION AND MENTAL DEFICIENCY
Author: Kornélia NAGY, final year
Supervisor: Dr. György PAPP, university professor
Institution: Department of Hungarian Language and Literature, Faculty of Humanities, University of Novi Sad, Novi Sad

The aim of this paper is to show how mental problems are reflected in writing, as a consequence of mental retardation and deficiency.
The author gives a comprehensive picture of those disorders of perception that can be revealed in writing and reading. To present the characteristic symptoms of dyslexic and dysgraphyc children she studied the written work of mildly deficient and mentally retarded children in Primary School Žarko Zrenjanin in Subotica.
She has arrived at several important conclusions, pointing out, among others, that difficulties in writing and reading cannot be re- garded as a single syndrome, since the underlying causes differ and the two dysfunctions require different explanations.
This paper shows the usual mistakes that these children make; gives us a glance of their illness; and in the end, we can read detailed analyses of children's work, with many interesting examples.

Keywords: mental deficiency, psychic problems, written form

 

MENTALNI PROBLEMI KOJI SE REFLEKTUJU U PISANIM FORMAMA
Autor: Kornelija NAĐ, apsolvent
Tutor: dr Đerđ PAP, redovni profesor
Institucija: Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet,
Odsek za mađarski jezik i književnost

Ovaj rad ima nameru da nam prikaže kako se neke mentalne bolesti mogu odražavati u pismenim radovima.
Autor ovog teksta nam daje široki pregled onih pojava koji se javljaju kao rezultat poremećaja percepcije. Da bi nam pokazala karakteristike disleksije i disgrafije, istraživala je u osnovnoj školi "Žarko Zrenjanin" u Subotici.
Na kraju možemo pročitati nekoliko važnih zaključaka, kao, na primer, da se teškoće u pisanju i čitanju ne mogu zajednički tretirati, jer su njihovi uzroci različiti.
U samom radu naveden je spisak grešaka koje takva deca čine; zatim uvid u njihove kartone bolesti; i na kraju, detaljne analize radova dece koja pate od gore navedenih bolesti, sa veoma interesantnim primerima.

Ključne reči: mentalna poremećenost, psihički problemi, pisana forma