A PONTOS ÉS A KÖZELÍTŐ, VAGYIS A NYELVSPECIFIKUS ÉS A NYELVTŐL FÜGGETLEN SZÁMOLÁS KÍSÉRLETI DISZKRIMINÁCIÓJA
Szerző: IGÁCS János, III. évfolyam
Témavezető: KRAJCSI Attila egyetemi tanársegéd
Intézmény: SZTE BTK Pszichológia Tanszék, Szeged

Számolási feladatok elvégzése közben az ember egyszerre több egymástól független, ám mégis szorosan együttműködő rendszerre támaszkodik. Ezen kognitív rendszerek közé tartozhat a mentális számegyenes, amely analóg mennyiségreprezentáció kialakítására képes, vagy auditoros verbális rendszerünk, amely nélkülözhetetlen a nagyobb számokkal való pontos számoláshoz. Az előbbi feltehetőleg független a nyelvtől, mivel állatoknál és csecsemőknél is megfigyelhető, míg az utóbbi természetesen nyelvspecifikus. A két rendszer egyéni különbségei kimutathatóvá válnak, ha bizonyos numerikus feladatok eredményeit nehézségük szerinti csoportokba rendezzük, és az ezekre kapott meredekségi görbéket elemezzük. Reakcióidő-vizsgálatunkban közelítő és pontos számolást igénylő feladatokat gyakoroltattunk kísérleti személyeinkkel, majd megvizsgáltuk a gyakorlás hatását az új elemeket tartalmazó feladatokban nyújtott teljesítményre.
A vizsgálat során sikerült olyan jellegzetességeket találnunk, amely a pontos és közelítő számolás mögött meghúzódó reprezentációk különbségét mutatják.

Kulcsszavak: mentális számegyenes, pontos és közelítő számolás

 

 

 

 

EXPERIMENTAL DISCRIMINATION OF EXACT AND APPROXIMATE, OR LANGUAGE SPECIFIC AND LANGUAGE INDEPENDENT COUNTING
Author: János IGÁCS, IIIrd year
Counsultant: Attila KRAJCSI, associate professor
Institution: Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Pszichológia Tanszék, Szeged

The study gives a detailed description about systems lying behind numerical processes, especially about the mental number line, which makes an analogue magnitude representation and auditory verbal system, essential for exact numerical operations. The mental number line is probably a language independent system because animals and infants also have it, but the auditory verbal system is language speci-fic. The main theme of this study is interpreting two reaction time experiments in which subjects were given exact and approximate tasks to practice, then we studied the effect of practice on tasks containing new elements. The approximate tasks were indicated to measure mental number line operation, and the exact tasks were hypothetically connecting to the verbal system. The second experiment was number comparison and simple arithmetical reaction time tasks to define the difference between two systems in a more sophisticated way. Analyzing experimental data we have not found any difference between exact and approximate practice effect on new tasks. Learning curves of the second experiment showed different correlation with indexes of comparing and simple arithmetic tasks, although the correlations were not significant, the arrangement of correlations showed that approximate counting had a better connection with comparing tasks and exact counting had a better connection with simple arithmetic tasks. The rise of the different learning curves also showed differences: the approximate learning curve had a logarithmic feature while the exact learning curve's rise was linear.