A TESTEN HEVERŐ DE-TEXTUS
Szerző: SUTUS Áron, II. évfolyam
Témavezető: Dr. KÁICH Katalin egyetemi tanár
Intézmény: Újvidéki Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Hungarológia Szak, Újvidék
Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium

A dolgozat a posztmodern színházelméletek szintézisét adja, és egyben meg is haladja azokat; többek között a különböző performance-művészeteket tárgyaló művek, a Theatron folyóiratban közölt (erre vonatkozó) tanulmányok, valamint Artaud-Derrida művei alapján a textusok súrlódásából és újjáéledéséből született előadást láthatnak és hallhatnak.
Az előadás során egybefolyatjuk, egymás előtt megnyitjuk az elmélet és gyakorlat között meghúzódó határokat; egybemosódnak testet, audio- és vizuális (szöveg)struktúrákat alakító, kényszerűségből elválasztott jelek, jelrendszerek; hisz egyik sem mentes a szöveg, a nyelvi jel beavatkozásától, fertőzöttségétől, a (két)értelműség perverzitásától.
Az előadás során a nem-tudás, a nem-hallás (hallgatás), a nem-látás (sűrű pislogás), a nem-taktilis érintés egymásba-oldódását is hirdet-jük, de hangsúlyozni is szeretnénk, hogy egyiket sem lehet tisztán, önmagában kimutatni.
A dolgozat a textualitás teatralizálása helyett már a teatralizálás textualizálását ünnepli, ahol az önmagából kilépni vágyó csődjén felülemelkedve összeszövődhet, összejátszhat az utolérhetetlen vágy és jelenlét kudarc-élmény.
Szóval a dolgozat (mely egyben színpadi előadásként is tételezi magát) a vágyat és a belefeledkezést hirdetné, ha tehetné, de nem tud eltávolodni a jelentésadás aktusától (pedig igyekszik a kritikai távolságtartásra, kritikus távoltartására), hisz az egymást keresztező késztetések konfliktusában születik meg a vágy, a legfőbb éltető erő, amely soha nem elégülhet ki, csak egyszer, az erők, az élet teljes kihunyásakor. (Derrida)

Kulcsszavak: jelenlét, távollevés, kritika, vágy

 

 

 

 

DE-TEXT, LYING ON THE BODY
Author: Áron SUTUS, IIIrd year
Tutor: Dr. Katalin KÁICH, university professor
Institution: University of Novi Sad, Facultz of Philosophy, Department of Hungarian Language and Literature
Hungarian College for Higher Education in Vojvodina

This study is a synthesis of postmodern theatrical theories, bridging the conceptual distance between theory and performative practice, different signifyers and media involved in the operation of the theatrical sign. As an attempt of textualising theatre instead of theatralizing the text, a rejoice of the ever-collapsing seizure of meaning and the subversive non-presence of desire is methodically inevitable.
The paper uses the work of Antonin Artard, Jacques Derrida and studies published in the Theatron review.

Keywords: presence, distance, critisism, desire