KÓLA, POLITIKA, SÜLT KRUMPLI AVAGY A POLITIKAI ÍTÉLETALKOTÁS KÜLSŐ ÉS BELSŐ TÉNYEZŐI
Szerző: SZABÓ Beáta, HARSÁNYI Gábor, IV. évf.
Témavezető: SZABÓ Éva adjunktus
Intézmény: SZTE BTK Pszichológia Tanszék, Szeged

Ítéletalkotásunk folyamatára bizonyos külső és belső tényezők különböző mértékben gyakorolnak hatást. Tanulmányunkban ezek közül kiemelten foglalkozunk az asszimilációs és kontraszthatás befolyásával politikai kijelentések megítélése esetén. A magyar kulturális hagyo-mányokat, illetve az ezekkel kapcsolatos vizsgálatokat figyelembe véve feltételezzük, hogy az Egyesült Államokban készült kutatásokkal ellentétben hazánkban inkább elutasító magatartás jelenik meg politikai vélemények megítélésekor.
Hipotézisként fogalmaztuk meg továbbá, hogy ezen kijelentések forrásának különböző fokú megjelölése eltérő elfogadási arányokat eredményez.

Kulcsszavak: Asszimilációshatás, kontraszthatás, kognitív stílus, politikai ítéletalkotás, politikai pszichológia


 

 

COKE, POLITICS, FRENCH FRIES, OR THE INNER AND OUTER FACTORS OF FORMING POLITICAL OPINIONS
Author: Beáta Szabó, Gábor Harsányi, 4th year
Tutor: Éva Szabó associate professor
Institution:

Certain internal, psychodynamic and external, communicational factors affect our judgment formation to different degrees. Therefore changes in our attitudesystems can take place in many ways. The study examines the develop of the cognitive dynamics, it points out Osgood's theory about connectioning the source and the statement of a source.This study focuses on the influence of the assimilative and contrast effects on judgment formation about political statements. Taking into consideration the Hungarian cultural traditions and the related research, we will prove that in Hungary, as opposed to the findings of research conducted in the Unites States, rejective attitude is more prevalent in judgment formation about political opinions. It examines eight statements' acceptance on a sample of 232 students. The statements are connected to different sourches, so we can measure the influence of each politicians. The results supports our hypothesis, that the behavior of the electors is influenced by a rejective attitude.