A HATÁRMEGVONÁSOK SORÁN BEKÖVETKEZŐ DEMOGRÁFIAI VÁLTOZÁSOK A TÖRTÉNELMI BIHAR MEGYE TERÜLETÉN (1910-2001)
Szerző: SZATMÁRI Magdolna, MESTER János
Témavezető tanár: PATKÓS Csaba, dr. KÓKAI Sándor
Intézmény: Debreceni Egyetem, Nyíregyházi Főiskola, TTK-TTFK Földrajz Tanszék II-III. évfolyam

A történelmi Bihar vármegye népességváltozási tendenciáit az első világháború végéig a spontán asszimilációs és migrációs folyamatok dominanciája jellemezte, az elmúlt nyolcvan esztendőben azonban az államhatárok és közigazgatási határok változásai olyan demográfiai folyamatokat indítottak el, amelyek napjainkra differenciálódott mikro-régiók és települések mozaikjaira tagolták kutatási területünket, eltérő népesség- és településföldrajzi specifikumokkal.
A természetes szaporodás és fogyás differenciáltan jelentkezett az egyes településeken, s különösen drasztikus volt a csökkenés a trianoni határ mentén. A magyar és a román oldal 20-20 km-es sávjába eső valamennyi települést /148 db/ megvizsgáltuk, s az eltérő demográfiai, társadalmi-gazdasági folyamatok eredményeként csoportosítottuk. A magyar oldal 46 települését 7 csoportba soroltuk, melyek közül Berettyóújfalu népességnövekedése volt a legnagyobb ütemű 1990-ig. A települések döntő többségénél 1910-49 között népességszám-növekedés, s ez után természetes fogyás jelentkezett. Folyamatos népességszámcsökkenés 1910-től a határhoz legközelebb eső településekre jellemző.
A romániai oldalon 27 településtípust állítottunk fel. Ezek közül 1910-től 1992-ig folyamatosan növekvő tendenciát mutat Nagyvárad és Váradszentmárton népességszáma. A települések nagyobb részénél 1941-ig, illetve 1956-ig nő, majd csökken a népességszám.
A továbbiakban várható, hogy a munkalehetőségek, munkahelyek hiánya, a tercier szféra jelentőségének növekedése, illetve a fejlett országokra jellemző természetes fogyás és az elvándorlás mértéke erősödni fog. A települések lakosságszáma csökken egyes halmozottan hátrányos helyzetű és forgalmi árnyékban elhelyezkedő falvakban, a demográfiai erózió visszafordíthatatlanná válik.

Kulcsszavak: népességszám, települések, Bihar megye