Bejelentkezés

1. VMTDK általános információk


 

I. Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferencia
    Szabadka, 2002. november 15., 16., 17.

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Jelentkezési szabályok

     Az I. VMTDK-ra vajdasági magyar egyetemi hallgatók és 28 éven aluli, doktori fokozattal még nem rendelkező vajdasági magyar fiatal tudományos kutatók jelentkezhetnek.
      A konferencia témakörei:
     pályázni az élő és élettelen természettudományok, a műszaki tudományok, a társadalomtudományok és a művészettörténet területein belül lehet.
     A konferencia munkája plénumban folyik. A szűkebb témaköröket a bejelentkezések után alakítja ki a tudományos programbizottság.
     Jelentkezni a Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium szabadkai szervezőirodájában lehet e-mailen az alább megadott címen.

A jelentkezés feltételei:

  • kitöltött jelentkezési lap (itt letölthető)
  • a dolgozat rövid, kulcsszavakkal ellátott kivonata (absztrakt)
  • A jelentkezési lapot kérjük elektronikus formában kitölteni!
  • Az elektronikus formájú kivonat terjedelme 1500-1800 karakter legyen!
  • A pályázás határideje 2002. augusztus 31.
  • A teljes dolgozatot 2002. szeptember 27-ig kell elküldeni e-mailen, Word dokumentum formájában, legalább 6, legfeljebb 16 A4 oldalas terjedelemben, 12-es méretű Times New Roman betűkészletet és 1,5-es sorközt használva!