Bejelentkezés

11. VMTDK Top témánk: GÖMB
A 11. VMTDK TOP-TÉMÁJA A GÖMB!

Felhívjuk a 11. VMTDK-ra készülő résztvevőink figyelmét, hogy az idei konferencia top-témája a GÖMB.  Ha van rá lehetőség, kutatási témájukat kössék a GÖMB és a vele rokon fogalmakhoz!
A toptéma nem kötelező, de külön figyelmet szentelünk a gömb, kör, ciklus képzetéhez kapcsolódó dolgozatoknak, produkcióknak.
Célunk, hogy egy interdiszciplináris érdeklődés össztüze alatt kibontakozzon az adott fogalom vonatkozásrendszere a világegyetem működése és az életjelenségek szempontjából - a VMTDK érdekes hozadékaként.

GÖMB, KÖR, CIKLUS – TÉMAREPERTOÁR, ÖTLETEK

•  Biológia: sejtek, életciklusok, élőlényformák. Az anyag körforgása a természetben. Ciklusok a természetben - a Nap ciklusai, a klíma ciklusai. A növénytermesztés ciklusa: a vetéstől az aratásig. Az élőlények (mikroorganizmusok, növények, állatok ember) életciklusai/egyedfejlődése: növény-virág-termés-mag-növény, születés-élet-halál. Gömb-alakú termések, virágok, gyümölcsök.

•  Matematika: halmazelmélet

•  Geometria: sík- és téridomok
•  Fizika: földgömb, égitestek, modell
•  Kémia: molekulák, atomok
•  Filozófia: A gömbtől (milétosziak, pitagóreusok, Platón) és a ciklikusságtól a hálózatelméletekig

•  Történelem, mitológia: A főnixmadár az ókori egyiptomi és görög-római mitológia szerint ötszáz évenként elégeti magát és a hamvaiból azonnal újjá is éled. A halhatatlanság és a megújuló élet jelképeként sugallja, hogy a történelemben az aranykorok (totalitásképzet) ciklikusan visszatérnek. A saját farkába harapó kígyó. Mikrokozmosz-makrokozmosz, ikonológia.
•  Irodalom, művészet: A karneváli groteszk világkép, sorsfelfogás, történelemszemlélet szerint a szerencse forgandó, kerék-logika működik, minden átmeneti stádiumban van (már halódik és még nincs készen), a halál a megújulásnak és a megifjodásnak az állandó feltétele, a halál egyben megújulás.

•  Építészet: a gömb mint forma és jelkép az építészetben, félgömb:a kupola mint szimbólum az építészetben, kör alaprajzú épületek, amfiteátrumok, oszlopok, boltívek, apszisok, körablakok, rozetták.
•  Informatika: világháló, globalizálódás
•  Pszichológia: térpszichológia
•  Pedagógia: modellek, sémák
•  Nyelvészet: körmondat
•  Közgazdaságtan, szociológia:globális gazdasági válság, a globális gazdasági válság ciklikussága

•  Jogtudomány:globális gazdasági jog
•  Földrajz, turizmus, sport: körutazás, labda

•  Informatika, média- és kommunikációelmélet: globalizáció, körkérdés, körkép

 

 

A továbbgondoláshoz kívánunk sok sikert!