Bejelentkezés

11. VMTDK Felhívás


Vegyél te is részt a

11. Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferencián! 

Szabadka, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, 2012. november 16-18.

 

  A Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium 2012 novemberében Szabadkán, az Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karán megrendezi a

 11.Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferenciát, melynek top-témája a GÖMB.

 

A Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium 2002 óta minden évben megszervezi a Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferenciát az Újvidéki Egyetem valamelyik karán.

A VMTDK Kárpát-medencei hatókörű, magyar nyelvű tudományos diákköri mozgalom, amelyben évente mintegy 150 hallgató és 150 mentor vesz részt új kutatási eredményeivel.(2002, I. VMTDK, Szabadka, 56 résztvevő; 2003, II. VMTDK, Újvidék, 76 résztvevő; 2004,  III. VMTDK, Zenta, 82 résztvevő; 2005, IV. VMTDK, Szabadka, 98 résztvevő ; 2006, V. VMTDK, Újvidék, 97 résztvevő; 2007, VI. VMTDK, Újvidék, 82 résztvevő; 2008, 7. VMTDK, Újvidék, 104 résztvevő; 2009, 8. VMTDK, Szabadka, 110 résztvevő; 2010, 9. VMTDK, Újvidék, 150 résztvevő, 2011, 10. VMTDK, Újvidék, 153 résztvevő).

A VMTDK célja:

-         magyar nyelvű, Kárpát-medencei hatókörű, tudományos-művészeti fórumot teremteni az Újvidéki Egyetem hallgatói számára  

-         a magyar nyelv közéleti színtereinek bővítése a vajdasági felsőoktatásban és tudományosságban

-         az Újvidéki Egyetemnek mint többnyelvű egyetemi modellnek a fejlesztése

-         tervszerűbbé tenni a vajdasági magyar elitképzést

-         ösztönözni a tudományos igényű, innovatív, értékteremtő tevékenységet a felsőoktatásban

-         hozzájárulni a vajdasági magyar közösség iskolázottsági szinjének növeléséhez, képzési és önképzési lehetőségeinek bővítéséhez

-         hozzájárulni a fiatal szakemberek társadalmi érvényesüléséhez, a minőségvédelem biztosításához

-         hozzájárulni a vajdasági magyar tudományos és művészeti közélet fellendítéséhez.

A VMTDK szekciói felölelik a tudományok és művészetek minden területét.

A konferencia nemzetközi, közép-európai jellegét a Kárpát-medence minden régiójából érkező  résztvevők biztosítják.

A tanácskozás nyelve magyar. A rendezvény a magyar szaknyelv igényes használatára, közéleti gyakorlására ösztönöz. A konferenciára megjelenik a háromnyelvű (magyar, angol, szerb) rezümékötet.

A VMTDK nem versenyjellegű, minden előadott dolgozat szerzője és témavezetője oklevelet kap, a nemzetközi tudományos bizottság pedig kihirdeti a szekcióelsőket két kategóriában: 1. egyetemi hallgatói, 2. mesterképzős, doktoranduszi és fiatal kutatói kategória (30 éves korig). Az egyetemi hallgatói szekcióelsők közül a vajdasági felsőoktatási intézményekbe járók az OTDK-án való szereplésre jogosulnak.

A kuratórium a korábbi VMTDK-kon felmutatott kimagasló tudományos ill. művészeti eredmények alapján odaítéli a Kristálygömb Díjat, amelynek eddigi nyertesei Samu János Vilmos, dr. Simon Vilmos, mgr. Lázár Tibor, dr. Telek Tamás, dr. Holló Berta, Beke Ottó.

A 11. VMTDK top-témája a GÖMB!

KERETPROGRAM:

A 11. VMTDK programja 2012. november 16-án, pénteken kezdődik a művészeti produkciókkal a szabadkai Kosztolányi Dezső Színházban és az Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karán(MTTK).

November 17-én, szombaton délelőtt a kar dísztermében az ünnepi megnyitót követően kerül sor a plenáris előadásokra, délután pedig párhuzamos szekciókban zajlanak a  tudományos prezentációk. 18.30-tól 19.00-ig oklevélkiosztás a szekciótermekben, 19.00–19.30 tudományos-mentori értekezlet a dékáni hivatalban, 19.30–20.30 konferencia-kiértékelés, a Kristálygömb Díj átadása, a szekcióelsők és a tudományos bizottság okleveleinek kiosztása a kar dísztermében.

Este koncert, TDK-buli. 

 

Benevezési szabályok

 

A VMTDK-ra minden vajdasági egyetemi és főiskolai hallgató jelentkezhet olyan diáktudományos/művészeti tevékenységet dokumentáló, magyar nyelvű pályamunkával (dolgozat, előadás, alkotás stb.), amely önálló, saját tudományos kutatásokra, ill. művészeti koncepcióra épül.

A VMTDK-ra 30 éven aluli, itthon vagy Magyarországon tanuló vajdasági egyetemi hallgatók és kutatók jelentkezhetnek.

Korlátozott számban tudunk fogadni jelentkezőket (kb. 50-et) a Kárpát-medence más régióiból is.

A konferencia szekciói:

1.      élő természettudományok

2.      élettelen természettudományok

3.      műszaki tudományok

4.      társadalomtudományok

5.      humán tudományok

6.      művészetek

A benevezés módja és feltételei:

REGISZTRÁCIÓ:

  • Készíts féloldalas, kulcsszavakkal ellátott magyar, angol és szerb REZÜMÉT  a www.vmtdk.edu.rs webcímen megadott REZÜMÉMINTA szerint. (A szerb rezümét csak a vajdasági hallgatóktól várjuk.)
    Kötelező megnevezni a kutatás témáját, korpuszát, célját, módszereit, várt és elért eredményeit, a következtetéseket és a mentort.
  • Regisztrálj (társzerzőség esetében minden megjelenő résztvevő külön regisztráljon) és töltsd fel a rezüméket külön-külön fájlként (NÉV+REZ+HU, NÉV+REZ+ENG, NÉV+REZ+SER)!

HATÁRIDŐ: 2012. október 1.!

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy csakis a szabályszerűen megírt, elnevezett és határidőn belül elküldött rezüméket fogadjuk el! Október 1-én lezárjuk a feltöltési és módosítási lehetőséget a weboldalon.

Október 1-10. között a tudományos bizottság teszi meg módosítási javaslatait.
DOLGOZAT
: A TDK-dolgozatot 2012. november 10-ig kell feltölteni a honlapon (www.vmtdk.edu.rs) kialakított profilodon. (Fájlnév: NÉV+DOL)
PREZENTÁCIÓ: Szóbeli prezentációd 15 perces legyen, amit majd 5 perces vita követ. Az előadáshoz rendelkezésre álló segédeszközök: projektor és laptop.

SZÁLLÁS-ÉTKEZTETÉS:Szállást a Középiskolai Diákotthonban tudunk biztosítani. Szombaton ebéd a karon, vacsora a TDK-bulin.

 

Cím:
Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium
   21000 Novi Sad/Újvidék
   Vojvode Mišića 1.
   Tel: +381-(0)21-557-237
   +381-(0)63-88-26-36-8

E-mail: vamafelkol@gmail.com

Honlap: www.vmtdk.edu.rs