Bejelentkezés

18. VMTDK felhívás


18. Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferencia

 

FELHÍVÁS

 

 

Időpont: 2019. november 22–24.

Helyszín: Újvidék, Újvidéki Egyetem, Technológiai Kar (Újvidék, Lázár cár sgt. 1.)

A Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium 2019 novemberében Újvidéken, a Technológiai Karon és a Rektorátuson

megrendezi a

18. Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferenciát, melynek top-témája a FÖLD.

 

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ:

2019. október 1-ig a www.vmtdk.edu.rs oldalon.

 

KI JELENTKEZHET?

A VMTDK-ra minden vajdasági egyetemi és főiskolai hallgató és 35 évesnél fiatalabb doktorandusz ill. kutató jelentkezhet, aki be szeretné mutatni tudományos/művészeti, magyar nyelvű pályamunkáját (dolgozat, előadás, alkotás stb.), amely önálló tudományos/művészeti kutatásokra épül.

Korlátozott számban tudunk fogadni külföldi egyetemistákat, doktoranduszokat, kutatókat a Kárpát-medence más régióiból is.

A Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium 2002 óta minden évben megszervezi a Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferenciát (VMTDK) az Újvidéki Egyetem valamelyik karán.

A VMTDK Kárpát-medencei hatókörű, magyar nyelvű tudományos diákköri mozgalom, amelyben évente mintegy 150 hallgató vesz részt új kutatási eredményeivel. (2002, 1. VMTDK, Szabadka, 56 résztvevő; 2003, 2. VMTDK, Újvidék, 76 résztvevő; 2004, 3. VMTDK, Zenta, 82 résztvevő; 2005, 4. VMTDK, Szabadka, 98 résztvevő ; 2006, 5. VMTDK, Újvidék, 97 résztvevő; 2007, 6. VMTDK, Újvidék, 82 résztvevő; 2008, 7. VMTDK, Újvidék, 104 résztvevő; 2009, 8. VMTDK, Szabadka, 110 résztvevő; 2010, 9. VMTDK, Újvidék, 150 résztvevő, 2011, 10. VMTDK, Újvidék, 153 résztvevő, 11. VMTDK, Szabadka, 188 résztvevő, 12. VMTDK, Újvidék, 146 résztvevő, 13. VMTDK, Újvidék, 135 résztvevő, 14. VMTDK, Szabadka, 164 résztvevő, 15. VMTDK, Újvidék, 152 résztvevő, 16. VMTDK, Újvidék, 134, 17. VMTDK, Újvidék, 146).

 

A VMTDK célja:

• magyar nyelvű, Kárpát-medencei hatókörű, tudományos-művészeti fórumot teremteni az Újvidéki Egyetem hallgatói számára

• a magyar nyelv közéleti színtereinek bővítése a vajdasági felsőoktatásban és tudományosságban

• az Újvidéki Egyetemnek mint többnyelvű egyetemi modellnek a fejlesztése

• a vajdasági magyar elitképzés tervszerűsítése

• a tudományos igényű, innovatív, értékteremtő tevékenység ösztönzése a felsőoktatásban

• a vajdasági magyar közösség iskolázottsági szinjének növelése, képzési és önképzési lehetőségeinek bővítése

• a fiatal szakemberek társadalmi érvényesülésének, a minőségvédelem biztosításának elősegítése

• a vajdasági magyar tudományos és művészeti közélet fellendítése

• a vajdasági felsőoktatási intézményekbe járó alap- és mesterképzős hallgatók számára a magyarországi Országos Tudományos Diákköri Konferenciára (OTDK) történő nevezési jelölések biztosítása a VMTDK tudományos bizottsága által (külföldiek innen nem juthatnak tovább az OTDK-ra).

 

A VMTDK szekciói felölelik a tudományok és művészetek minden területét.

A konferencia nemzetközi, közép-európai jellegű, a Kárpát-medence minden régiójából érkeznek résztvevők.

A tanácskozás nyelve magyar. A rendezvény a magyar szaknyelv igényes használatára, közéleti gyakorlására ösztönöz.

A konferenciára megjelenik a rezümékötet.

 

SZEKCIÓELSŐ DÍJ

A VMTDK nem versenyjellegű, de a nemzetközi tudományos bizottság kihirdeti a szekcióelsőket két kategóriában:

1. egyetemi hallgatói, mesterképzős

2. doktoranduszi és fiatal kutatói kategória (35 éves korig).

A szekcióelső díjakat a külföldi résztvevők is elnyerhetik.

 

TOP TÉMA

A VMTDK minden évben meghirdeti a konferencia központi témáját, amely természetesen nem kötelező érvényű. A korábbi top-témák: Duna, kristály, gömb, tükör, fa, fény, háló, tenger, szív.

A 18. VMTDK top-témája a FÖLD!

 

KRISTÁLYGÖMB DÍJ

A kuratórium 2006 óta a korábbi VMTDK-kon felmutatott kimagasló tudományos ill. művészeti eredmények alapján odaítéli a Kristálygömb Díjat, amelynek eddigi nyertesei dr. Samu János Vilmos (2006), dr. Simon Vilmos (2007), mgr. Lázár Tibor (2008), dr. Telek Tamás (2009), dr. Holló Berta (2010), dr. Beke Ottó (2011), dr. Novák Anikó (2012), dr. Kiss Ferenc (2013), Beretka Sándor (2014), dr. Harmathy Norbert (2015), Pápista Zsolt (2016), Lendák-Kabók Karolina (2017), Vass Szabolcs (2018).

 

OTDK-KVALIFIKÁCIÓ

A VMTDK egyúttal a vajdasági felsőoktatási intézményekbe járó alap- és mesterképzős hallgatók számára a magyarországi Országos Tudományos Diákköri Konferenciára (OTDK) történő nevezések kvalifikációs lépcsője, a VMTDK tudományos bizottsága javaslatai alapján lehet a dolgozatokat benevezni a kétévenként megszervezett OTDK-ra (http://www.otdk.hu/).

 

BENEVEZÉSI SZABÁLYOK

A VMTDK-ra minden 35 éven aluli, itthon vagy Magyarországon tanuló vajdasági egyetemi hallgató, főiskolás, doktorandusz és kutató jelentkezhet olyan tudományos/művészeti tevékenységet dokumentáló, magyar nyelvű pályamunkával (dolgozat, művészeti előadás/alkotás stb.), amely önálló tudományos/művészeti kutatásokra épül.

Korlátozott számban tudunk fogadni külföldi egyetemistákat, doktoranduszokat, 35 éven aluli kutatókat (kb. 50-et) a Kárpát-medence más régióiból (Magyarország, Románia, Szlovákia, Kárpátalja, Horvátország) is.

A konferencia szekciói:

1. élő természettudományok

2. élettelen természettudományok

3. műszaki tudományok

4. társadalomtudományok

5. humán tudományok

6. művészetek

 

A benevezés feltételei:

 

REGISZTRÁCIÓ

• Regisztrálj a www.vmtdk.edu.rs honlapon a 18. VMTDK Jelentkezők rovatában adataiddal és a kutatás címével! (Társszerzőség esetében minden résztvevő külön regisztráljon!).

 

REZÜMÉK

• REZÜMÉ: Készíts féloldalas, kulcsszavakkal ellátott magyar és angol nyelvű REZÜMÉT a honlapon megadott REZÜMÉMINTA szerint. A rezüméket mentorod is nézze át!

Kötelező megadni a hallgató teljes nevét, felsőoktatási intézményét és évfolyamát, a mentor nevét és munkahelyét, a kutatás témáját, korpuszát, célját, módszereit, várt és elért eredményeit, a következtetéseket.

• A rezümé önálló, plágiumtól mentes munka összefoglalója kell, hogy legyen. 

• A magyar és angol nyelvű rezüméket egy Microsoft Word fájlban töltsd fel a profilodra (www.vmtdk.edu.rs)!

(A fájl elnevezése: VEZETÉKNÉV_KERESZTNÉV_REZ, pl.: BOGNAR_ISTVAN_REZ)

• Ha valaki két dolgozattal lép fel, jelölje a rezümét 1-es és 2-es számokkal - pl.: BOGNAR_ISTVAN_REZ1.)           

HATÁRIDŐ: 2019. október 1.

• Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy csakis a szabályszerűen megírt, elnevezett és határidőn belül feltöltött rezüméket fogadjuk el!

• Október 1–15. között a tudományos bizottság teszi meg módosítási javaslatait. Oklevelet és konferenciacsomagot kizárólag azok a hallgatók kapnak, akik részt vettek a VMTDK-án és előadták munkájukat!

 

DOLGOZAT

A TDK-dolgozatot október 31-ig kell feltölteni a honlapon (www.vmtdk.edu.rs) kialakított profilodon - Word fájlként. Azoknak a hazai alap- és mesterképzésben résztvevő pályázóknak, akik október 15-ig feltöltik dolgozatukat, két szakmai recenziót tudunk biztosítani.

• A dolgozatban plagizálni tilos, kérjük gondosan hivatkozz, tedd ki az idézőjeleket, pontosan jelöld meg, ha mások gondolataival élsz a dolgozatban! A hallgató és mentora vállalják a munka gondos ellenőrzését és hitelességét.

Fájlnév: VEZETÉKNÉV_KERESZTNÉV_DOL, pl.: BOGNAR_ISTVAN_DOL)

TERJEDELEM: A dolgozat minimum 6, maximum 40 oldal legyen! (Times New Roman, 12-es betűméret, másfeles sorköz.)

 

FELKÉSZÜLÉS A KONFERENCIÁRA

 

PREZENTÁCIÓ: Szóbeli prezentációd 12 perces legyen, amit majd 3 perces vita követ.

SZÁLLÁS-ÉTKEZTETÉS

Szállásról önállóan kell gondoskodnod.

Szombaton ebédet és vacsorát biztosítunk.

 

Kapcsolat:

Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium

21000 Novi Sad/Újvidék

Vojvode Mišića 1.

+381-(0)63-88-26-36-8

E-mail: vamafelkol@gmail.com

Honlap: www.vmtdk.edu.rs

 A szervezők nevében: Dr. Csányi Erzsébet, a VMTDK tudományos bizottságának elnöke