Bejelentkezés

20. VMTDK felhívás


20. Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferencia

FELHÍVÁS
 
 
A Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium 2021 november 18−21. között megrendezi a
20. Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferenciát (VMTDK),

melynek top-témája az IDŐ (mitológiai nevén: Kronosz).

Időpont: 2021. november 18−21.
Helyszín: Újvidék, Újvidéki Egyetem, Technológiai Kar (Újvidék, Lázár cár sgt. 1.), Mezőgazdasági Kar és a Rektorátus (Újvidék, dr. Zoran Đinđić 1.)

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ:
2021. október 1-ig a www.vmtdk.edu.rs oldalon.
 
A VMTDK szellemi védnöki testülete a VMTDK PRO SCIENTIA ET ARTE.

A VMTDK célja:
• magyar nyelvű, Kárpát-medencei hatókörű, tudományos-művészeti fórum teremtése az Újvidéki Egyetem hallgatói számára
• a magyar nyelv közéleti színtereinek bővítése a vajdasági felsőoktatásban és tudományosságban
• az Újvidéki Egyetemnek mint többnyelvű egyetemi modellnek a fejlesztése
• a vajdasági magyar elitképzés tervszerűsítése
• a tudományos igényű, innovatív, értékteremtő tevékenység ösztönzése a felsőoktatásban
• a vajdasági magyar közösség iskolázottsági szinjének növelése, képzési és önképzési lehetőségeinek bővítése
• a fiatal szakemberek társadalmi érvényesülésének, a minőségvédelem biztosításának elősegítése
• a vajdasági magyar tudományos és művészeti közélet fellendítése
• a vajdasági felsőoktatási intézményekbe járó alap- és mesterképzős hallgatók számára a magyarországi Országos Tudományos Diákköri Konferenciára (OTDK) történő nevezési jelölések biztosítása a VMTDK tudományos bizottsága által (külföldiek innen nem juthatnak tovább az OTDK-ra).

A VMTDK GYÖKEREI, MODELLJE
A Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium 2002 óta minden évben megszervezi a Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferenciát az Újvidéki Egyetem valamelyik karán.
A VMTDK a vajdasági egyetemi tanárok, kutatók kezdeményezésére, hazai igények kielégítésére jött létre 2002-ben a VMFK keretében, és azóta is ezekhez idomulva fejleszti a vajdasági magyar tudományos és művészeti utánpótlás kinevelésének lehetőségeit.
Már az első konferencia Kárpát-medencei hatókörű fórum volt, s a VMTDK azóta is nemzetközi kitekintést nyújt. Elsőrendű feladata azonban az, hogy összefogja a szabadkai és újvidéki akadémiai polgárokat – hallgatókat és tanárokat egyaránt: vajdasági diákköri mozgalomként egy közös nyilvános színteret, kohéziót biztosít a mozaikosan szétszóródó egyetemi karok között.  
A vajdasági magyar egyetemi hallgatók túlnyomó többsége szerb nyelven tanul, ezért kutatási eredményeiknek a VMTDK nagy nyilvánossága előtt zajló, magyar nyelvű bemutatása rendkívül fontos.

A VMTDK SZÁMOKBAN
A VMTDK olyan magyar nyelvű tudományos diákköri mozgalom, amelyben évente mintegy 150 hallgató, fiatal kutató vesz részt új szakmai eredményeivel. (2002, 1. VMTDK, Szabadka, 56 résztvevő; 2003, 2. VMTDK, Újvidék, 76 résztvevő; 2004, 3. VMTDK, Zenta, 82 résztvevő; 2005, 4. VMTDK, Szabadka, 98 résztvevő ; 2006, 5. VMTDK, Újvidék, 97 résztvevő; 2007, 6. VMTDK, Újvidék, 82 résztvevő; 2008, 7. VMTDK, Újvidék, 104 résztvevő; 2009, 8. VMTDK, Szabadka, 110 résztvevő; 2010, 9. VMTDK, Újvidék, 150 résztvevő, 2011, 10. VMTDK, Újvidék, 153 résztvevő, 11. VMTDK, Szabadka, 188 résztvevő, 12. VMTDK, Újvidék, 146 résztvevő, 13. VMTDK, Újvidék, 135 résztvevő, 14. VMTDK, Szabadka, 164 résztvevő, 15. VMTDK, Újvidék, 152 résztvevő, 16. VMTDK, Újvidék, 134, 17. VMTDK, Újvidék, 146 résztvevő, 18. VMTDK, Újvidék, 137 résztvevő, 19. VMTDK, Újvidék, 139 résztvevő).
 
A VMTDK SZERKEZETE
A VMTDK szekciói felölelik a tudományok és művészetek minden területét.
Csütörtökön a Philos folyóirat műhelyrendezvényét tartjuk.
Pénteken a művészeti programokra kerül sor.
Szombat délelőtt zajlanak az ünnepi plenáris előadások.
A szombat délutáni szekciómunka 10-12 szekcióteremben folyik párhuzamosan.
A konferenciára minden 35 éven aluli, itthon vagy Magyarországon tanuló vajdasági egyetemi hallgató, főiskolás, doktorandusz és kutató jelentkezhet magyar nyelvű dolgozattal.
A konferencia nemzetközi jellegű, a mintegy 100 vajdasági résztvevő mellett a Kárpát-medence minden régiójából érkeznek résztvevők (max. 50).
A konferencia szekciói:
1. élő természettudományok
2. élettelen természettudományok
3. műszaki tudományok
4. társadalomtudományok
5. humán tudományok
6. művészetek
 
A VMTDK NYELVE
A tanácskozás nyelve magyar. A rendezvény a magyar szaknyelv igényes használatára, közéleti gyakorlására ösztönöz.

A VMTDK PUBLIKÁCIÓI
A konferenciára megjelenik az ISBN számmal ellátott, magyar és angol nyelvű rezümékötet. A VMTDK publikációs lehetőségeit bővíti még a VMTDK TOP TÉMÁK sorozat és a Philos folyóirat.
 
TOP TÉMA
A VMTDK minden évben meghirdeti a konferencia központi témáját, amely természetesen nem kötelező érvényű. A korábbi top-témák: Duna, kristály, gömb, tükör, fa, fény, háló, tenger, szív, föld, ég.
A 20. VMTDK top-témája az idő!
 
DÍJAK
Kristálygömb Díj, szekcióelső díj, különdíj, közönségdíj, OTDK-nevezés.
A VMTDK nem versenyjellegű, de a nemzetközi tudományos bizottság több díjat is kihirdet.
SZEKCIÓELSŐ díjat két kategóriában lehet nyerni:
1. egyetemi hallgatói, mesterképzős
2. doktoranduszi és fiatal kutatói kategória (35 éves korig).
A szekcióelső díjakat a külföldi résztvevők is elnyerhetik.
KÜLÖNDÍJRA is minden fellépő esélyes.
OTDK NEVEZÉSI JELÖLÉST csupán a vajdasági felsőoktatási intézményekbe járó alap- és mesterképzős hallgatók nyerhetnek.
KÖZÖNSÉGDÍJ szekciótermenként kapható a közönségtől.
 
KRISTÁLYGÖMB DÍJ
A kuratórium 2006 óta a korábbi VMTDK-kon felmutatott kimagasló tudományos ill. művészeti eredmények alapján odaítéli a Kristálygömb Díjat, amelynek eddigi nyertesei dr. Samu János Vilmos (2006), dr. Simon Vilmos (2007), mgr. Lázár Tibor (2008), dr. Telek Tamás (2009), dr. Holló Berta (2010), dr. Beke Ottó (2011), dr. Novák Anikó (2012), dr. Kiss Ferenc (2013), Beretka Sándor (2014), dr. Harmathy Norbert (2015), Pápista Zsolt (2016), Lendák-Kabók Karolina (2017), Vass Szabolcs (2018), Oláh Tamás (2019), dr. Pfeiffer Attila (2020).
 
OTDK-KVALIFIKÁCIÓ
A VMTDK egyúttal a vajdasági felsőoktatási intézményekbe járó alap- és mesterképzős hallgatók számára a magyarországi Országos Tudományos Diákköri Konferenciára (OTDK) történő nevezések kvalifikációs lépcsője, a VMTDK tudományos bizottsága javaslatai alapján lehet a dolgozatokat benevezni a kétévenként megszervezett OTDK-ra (http://www.otdk.hu/).
 
TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG
A VMTDK mintegy 50 tagú tudományos bizottsága vajdasági és részben külföldi egyetemi tanárokból, kutatókból áll. Feladata a VMTDK szakmai színvonalának a biztosítása és a díjak odaítélése, kiosztása.

KIK JELENTKEZHETNEK?
A VMTDK-ra minden vajdasági egyetemi és főiskolai hallgató és 35 évesnél fiatalabb doktorandusz ill. kutató jelentkezhet, aki be szeretné mutatni tudományos/művészeti, magyar nyelvű pályamunkáját (dolgozat, előadás, alkotás stb.), amely önálló tudományos/művészeti kutatásokra épül.
Korlátozott számban (max. 50) tudunk fogadni külföldi egyetemistákat, doktoranduszokat, kutatókat a Kárpát-medence más régióiból is.

BENEVEZÉSI SZABÁLYOK
A VMTDK-ra minden 35 éven aluli, itthon vagy Magyarországon tanuló vajdasági egyetemi hallgató, főiskolás, doktorandusz és kutató jelentkezhet olyan tudományos/művészeti tevékenységet dokumentáló, magyar nyelvű pályamunkával (dolgozat, művészeti előadás/alkotás stb.), amely önálló tudományos/művészeti kutatásokra épül a jelentkező felsőoktatási tanulmányainak szakterületéről.
Jelentkezhetnek külföldi egyetemisták, doktoranduszok, 35 éven aluli kutatók (max. ötvenen) a Kárpát-medence más régióiból (Magyarország, Románia, Szlovákia, Kárpátalja, Horvátország) is.

A benevezés feltételei:
REGISZTRÁCIÓ
• Regisztrálj a www.vmtdk.edu.rs honlapon a 20. VMTDK Jelentkezők rovatában adataiddal és a kutatás címével október 1-ig! (Társszerzőség esetében minden résztvevő külön regisztráljon!)
 
REZÜMÉK
• Készíts féloldalas, kulcsszavakkal ellátott magyar és angol nyelvű REZÜMÉT a honlapon megadott REZÜMÉMINTA szerint.
Mentor
A rezüméket mentorod segítségével, jóváhagyásával írd meg! Mentor az lehet, aki a jelentkező felsőoktatási tanulmányaival azonos ill. rokon szakterületen tudományos titulussal, oktatói-kutatói kinevezéssel rendelkezik. Az egyetemi tanársegédek kivételes esetben lehetnek mentorok, de komentorságot mindenkor vállalhatnak. Ha mentor keresésében segítségre van szükséged, fordulj bizalommal a szervezőkhöz: vamafelkol@gmail.com. Kötelező megadni a hallgató teljes nevét, felsőoktatási intézményét és évfolyamát, a mentor nevét és munkahelyét, a kutatás témáját, korpuszát, célját, módszereit, várt és elért eredményeit, a következtetéseket.
• A rezümé önálló, plágiumtól mentes munka összefoglalója kell hogy legyen.
• A magyar és angol nyelvű rezüméket egy word fájlban jegyezd meg és töltsd fel a profilodra (www.vmtdk.edu.rs)!
(FONTOS a fájl elnevezése: VEZETÉKNÉV_KERESZTNÉV_REZ, pl.: KIS_BENEDEK_REZ)
• Ha valaki két dolgozattal lép fel, jelölje a rezümét 1-es és 2-es számokkal - pl.: KIS_BENEDEK_REZ1.)          
HATÁRIDŐ: 2021. október 1.
• Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy csakis a szabályszerűen megírt, elnevezett és határidőn belül feltöltött rezüméket fogadjuk el!
• Október 1–10. között a tudományos bizottság teszi meg módosítási javaslatait. A pályázó a VMTDK tudományos bizottsága döntési kritériumait a pályázással elfogadja. Oklevelet és konferenciacsomagot kizárólag azok a hallgatók kapnak, akik részt vettek a VMTDK-án és előadták munkájukat!
 
DOLGOZAT
A TDK-dolgozatot október 31-ig kell feltölteni a honlapon (www.vmtdk.edu.rs) kialakított profilodon - Word fájlként. Azoknak a hazai alap- és mesterképzésben résztvevő pályázóknak, akik október 20-ig feltöltik dolgozatukat, két szakmai recenziót tudunk biztosítani.
• A dolgozatban plagizálni tilos, kérjük gondosan hivatkozz, tedd ki az idézőjeleket, pontosan jelöld meg, ha mások gondolataival élsz a dolgozatban! A hallgató és mentora vállalják a munka gondos ellenőrzését és hitelességét.
• A dolgozat eredeti, más helyen nem megjelentetett munka kell, hogy legyen.
(Fájlnév: VEZETÉKNÉV_KERESZTNÉV_DOL, pl.: KIS_BENEDEK_DOL).
TERJEDELEM: A dolgozat minimum 6, maximum 40 oldal! (Times New Roman, 12-es betűméret, másfeles sorköz.)

FELKÉSZÜLÉS A KONFERENCIÁRA
PREZENTÁCIÓ: Szóbeli prezentációd 15 perces legyen, amit majd 5 perces vita követ.

SZÁLLÁS-ÉTKEZTETÉS
Szállásról önállóan kell gondoskodnod.
Szombaton ebédet és vacsorát biztosítunk.
 
VMTDK PRO SCIENTIA ET ARTE
A VMTDK szellemi védnöki testülete a VMTDK PRO SCIENTIA ET ARTE, amelynek tagjai a VMTDK plenáris tanárelőadói:
Kastori Rudolf akadémikus, az MTA külső tagja, Göncz Lajos, a Vajdasági Tudományos és Művészeti Akadémia tagja, Nusser Zoltán akadémikus, az MTA rendes tagja, Pléh Csaba akadémikus, az MTA rendes tagja, Pálinkás József akadémikus, az MTA korábbi elnöke, Káich Katalin emeritus tanár, Kocsis Károly akadémikus, az MTA rendes tagja, Kövecses Zoltán, az MTA doktora, Tolnai Ottó költő, Bereczkei Tamás, az MTA doktora, dr. Hódi Sándor pszichológus, Simon Vilmos egyetemi docens, Huszár Rudolf akadémikus, az MTA kültagja, dr. Hózsa Éva egyetemi tanár,
és a Kristálygömb díjasok:
Samu János Vilmos (2006), dr. Simon Vilmos (2007), mgr. Lázár Tibor (2008), dr. Telek Tamás (2009), dr. Holló Berta ((2010), Beke Ottó (2011), Novák Anikó (2012), dr. Kiss Ferenc (2013), Beretka Sándor (2014), dr. Harmathy Norbert (2015), Pápista Zsolt (2016), Lendák-Kabók Karolina (2017), Vass Szabolcs (2018), Oláh Tamás (2019), Pfeiffer Attila (2020).

 

Kapcsolat:
Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium
21000 Novi Sad/Újvidék
Vojvode Mišića 1.
+381-(0)63-88-26-36-8
E-mail: vamafelkol@gmail.com
Honlap: www.vmtdk.edu.rs