Bejelentkezés

20. VMTDK - videovisszhang


A Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium húsz évvel ezelőtt indította útjára a Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferenciát (VMTDK), amelyet azóta minden év novemberében sikerült megszervezni. Az egyetemistákat, fiatal kutatókat, művészeket megszólító rendezvény azóta mintegy 2500 bemutatkozásnak biztosított teret. A VMTDK ezáltal a vajdasági magyar tudományos utánpótlás kinevelésének legfontosabb színterévé vált, amely tartományi ernyőszervezetként öleli fel a szabadkai és újvidéki tehetségfejlesztő műhelyeket.

A Magyar Tudományos Akadémia tudományünnepének jegyében a programok sorozata csütörtökön vette kezdetét a PHILOS folyóirat műhelykonferenciájával, melyet az Újvidéki Egyetem rektorátusán tartottak hét tudományos kutatás bemutatásával, valamint Hernyák Zsóka ars poetikájának taglalásával, a szerzővel való dialógus kialakításával. 

Pénteken a VMTDK ART keretében megnyílt tárlatot Lázár Tiborés Palásti Andrea méltatta. A folytatásban a rektorátus amfiteátrumában zeneművészeti és multimédiás programok következtek. A nézők Jung Annaorgonajátékát, Jenován Flóriánzongorajátékát, Kiss Tamásszólóénekét és Pásztor-Kicsi Tamásmultimédiás alkotását ismerhették meg. Ezt követően Bicók Lea, Brasnyó Albert, Lukács Ramóna, Pásztor Zsófia, Raffai Dominik és Szoboszlai Enikő Kittyizgalmas performansza következett Az idő konzervdobozacímmel. A darab szövegkönyve Tolnai Ottó Rovarház c. regényére épült, rendezte Crnkovity Gabriellaés Mészáros Árpád.

Szombaton az Újvidéki Egyetem Mezőgazdasági Karának amfiteátrumában fél tízkor kezdődőtt a Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferencia megnyitóprogramja. Az ünnepi nyitányban bemutatták a Húszéves a VMTDK című filmmontázst, benne a Kristálygömb Díjasok videóit. 

Az Újvidéki Egyetem nevében dr. Halupka Rešetar Szabinarektorhelyettes mondott köszöntőt, majd dr. Kocsis Károly, a Magyar Tudományos Akadémia elnökségi tagja üdvözölte a rendezvényt. Az elmúlt húsz év alatt kialakult egy fontos háló, mutatott rá dr. Weiszburg Tamás, a Magyar Országos Tudományos Diákköri Tanács elnöke. Dr. Horák Rita, a Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar dékánhelyettese is üdvözölte a húszéves rendezvényt, majd Dr. Fogarasi György, a szegedi Tudományegyetem professzora következett. Snejder-Sára Ildikó az Európa Egyetemista Központ igazgatójaként, Rétfalvi Zsófia a pécsi Kerényi Károly Szakkollégium mentoraként szólalt fel. Végül dr. Gábrity Molnár Irén, a Kristálygömb díj kuratóriumi tagja átadta a köszönő okleveleket azoknak a tutoroknak, akik a legtöbbször vettek részt a tudományos konferencia munkájában.                                  

Az idei VMTDK top témája az idő, a lélegző, sorssá alakuló idő. „AVMTDK húsz évében a konferencia sorssá íródásának, tudatosodásának a története fogalmazódik meg, s benne a vajdasági magyar felsőoktatás és tudományosság irányvonalai is kirajzolódnak” – hangsúlyozta megnyitóbeszédében Csányi Erzsébet, a VMTDK tudományos bizottságának elnöke. Beszédében elmondta: „Alkotás és szabadság, értékteremtés és játék, keresés és kíváncsiság  – ezt a sávot taposta ki magának a VMTDK, ehhez kíván magának újabb időt, újabb perceket. Konferenciánk az akadémiai szféra önszerveződése alapján jött létre, hiányt pótolt és értékalapú szemléletre épült. Évről-évre megújult, mind sokrétűbbé és testreszabottabbá vált, ennek köszönheti vitalitását, fenntartható fejlődését.”

Ezután Kosztolányi György, a Magyar Tudományos Akadémia alelnöke tartott plenáris előadást, kihangsúlyozva a szabadságot, amely a tudományos alapkutatások tekintetében nem korlátozható. A diákok közül Mihalek Nóra (Újvidék) a Covid-19 járvánnyal foglalkozó kutatásait ismertette, majd Ónya Balázs (Pécs) Miért nem episztemikus vállalkozás a filozófia? címmel tartott plenáris előadást.

A délután folyamán zajlottak a tudományos diákköri szekcióülések nyolc teremben. Idén mintegy 115 fiatal jelentkezett a Kárpát-medence minden tájáról. A pandémia miatt sajnos egyesek csak online jelentkeztek be.

A 20. VMTDK esti pillanatai voltak a legünnepélyesebbek, amikoris átadták a Kristálygömb díjat a fogászati kutatásokban kiemelkedő eredményeket elérő dr. Vickó Krisztinának, valamint a szekcióelső és különdíjas okleveleket. 

Ezekről az eseményekről videójegyzetekben is számot adtunk.

A VMTDK 20 éve: https://www.youtube.com/watch?v=h6tJM-JcoKI

A Kristálygömb díjasok videó üzenetei: https://www.youtube.com/watch?v=mrY0F342eho

Kosztolányi György, az MTA alelnöke: https://www.youtube.com/watch?v=kritHGctbD0&t=676s

Köszöntők: https://youtu.be/wu2S7qIDJ4Y
Diákplenáris: https://youtu.be/8pWLCygi_2c
Performansz: https://youtu.be/pOI1BiHKtkI
Tárlat: https://youtu.be/mAPWECQsYD4
Zene: https://youtu.be/pt2eLngi1xU

Támogató: NTP-HHTDK-M-21-0003