Bejelentkezés

2011 ösztöndíjpályázat


A Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATOT HIRDET

 

Feltételek:

  • a pályázó legalább másodéves
  • hátra van még három tanulmányi éve (alapképzés, abszolvensi év, mesterképzés)
  • az összesített tanulmányi eredménye legalább 8,5 (mellékelni a hivatalos bizonylatot)
  • állami költségen  tanul
  • nem ismételt évet.

 

A kollégium nem bentlakásos.

A pályázat nyertesei – az anyaországi folyósítástól függően – három évig tartó anyagi támogatásban részesülnek és a kollégium által kinevezett tanárvezetőjük (tutoruk) segítségével bekapcsolódnak a tudományos kutatómunkába, a diákköri tevékenységbe, szerepelnek a Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferenciákon (VMTDK-kon).

A kollégiumi ún. tutoriális képzés a rendes tanulmányokkal párhuzamosan folyik három éven át.

A VMFK az egyéni képzés mellett a tanév folyamán közösségi programokat kínál Újvidéken, a Tudósklubban.

A kollégium célja a tudományos/művészeti utánpótlás, leendő egyetemi tanárok, kutatók, művészek kinevelése, ezért a bizottság végérvényes döntését ezzel a célkitűzéssel összhangban hozza meg, figyelembe véve - a fenti feltételeken túl - a hiányszakmákat, a szakterületi lefedettséget, az oktatás nyelvét és a választott szak nehézségét is.  

  • Pályázni 2011. október 15-éig, az e célra készült jelentkezési űrlapon lehet. Az űrlap letölthető a www.vmtdk.edu.rs honlapról, a Képzési rendszer/2011 ösztöndíjpályázat címről.
  • A kitöltött adatlap és a felmérő kérdőív ajánlott postai küldeményként nyújtható be határidőn belül. A hiányos, pontatlan, olvashatatlan ill. késve beérkezett pályázatok érvénytelennek minősülnek.
  • A kollégium az eredményről minden pályázót levélben értesít.

 

2011 - jelentkezési lap és felmérő kérdőív letöltése [.doc, 153 kB]

 

            Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium

            21000 Novi Sad/Újvidék, Vojvode Mišića 1.

            Tel/fax: 021-557-237

            e-mail: vamafelkol@gmail.com

            www.vmtdk.edu.rs