Bejelentkezés

23. Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferencia - FELHÍVÁS


23. Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferencia

FELHÍVÁS


A Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium 2024. november 28. – december 1. között megrendezi a 23. Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferenciát (VMTDK),
melynek top-témája az erósz (mitológiai nevén: Erósz).

 

Időpont: 2024. november 28. – december 1.
Helyszín: Újvidéki Egyetem, Mezőgazdasági és Technológiai Kar (Újvidék, Lázár cár sgt. 1.), Rektorátus (Újvidék, dr. Zoran Đinđić 1.).

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ:
Jelentkezni a rezümé feltöltésével lehet 2024. október 1-ig a www.vmtdk.edu.rs oldalon.

A VMTDK CÉLJA:
• magyar nyelvű, Kárpát-medencei hatókörű, tudományos-művészeti fórum, nyilvános  fellépési lehetőség és szakmai kapcsolatháló megteremtése az Újvidéki Egyetem hallgatói és főiskolásai számára

• hallgatók, fiatal kutatók és egyetemi tanárok, kutatók közötti kapcsolatok építése

• a magyar nyelv közéleti színtereinek bővítése a vajdasági felsőoktatásban és tudományosságban
• a vajdasági magyar elitképzés tervszerűsítése
• a tudományos igényű, innovatív, értékteremtő tevékenység ösztönzése a felsőoktatásban
• a vajdasági magyar közösség iskolázottsági szintjének növelése, képzési és önképzési lehetőségeinek bővítése
• a fiatal kutatók társadalmi érvényesülésének, a minőségvédelem biztosításának elősegítése
• az Újvidéki Egyetemnek mint többnyelvű egyetemi modellnek a fejlesztése

• a vajdasági felsőoktatási intézményekbe járó alap- és mesterképzős hallgatók számára a magyarországi Országos Tudományos Diákköri Konferenciára (OTDK) történő nevezési jelölések biztosítása a VMTDK tudományos bizottsága által (Figyelem! Külföldiek innen nem juthatnak tovább az OTDK-ra.)

• a vajdasági magyar tudományos és művészeti közélet fellendítése.

A VMTDK GYÖKERE, MODELLJE
A Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium 2002 óta minden évben megszervezi a Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferenciát az Újvidéki Egyetem valamelyik karán.
A VMTDK a vajdasági egyetemi tanárok, kutatók kezdeményezésére, hazai igények kielégítésére jött létre 2002-ben a VMFK keretében saját TDK-koncepció alapján, és azóta is ezekhez idomulva fejleszti a konferencia sajátos modelljét, keresi a vajdasági magyar tudományos és művészeti utánpótlás kinevelésének leghatékonyabb lehetőségeit.

A VMTDK egyedi, önálló modelljének legfontosabb elemei: a magyar nyelvűség, az egész tartományt átfogó jelleg (VMTDK-koordinátorok működése a szabadkai és újvidéki karokon és az Európa Kollégiumban), a nemzetközi jelleg, a multidiszciplinaritás (minden tudományos és művészeti diszciplína képviselete), a vajdasági felsőoktatás többnyelvű modelljének fejlesztése a magyar nyelv nyilvános egyetemi színtereinek bővítése által, diákbarát és befogadó jelleg, a diákelnöklők alkalmazása, az egyéni webprofil biztosítása, a konferencia vizuális arculatának igényes megjelenítése a rendezvényen és a nyomtatott/online anyagokon, a top témák meghirdetése, a csökkentett versenyjelleg, a Kristálygömb díj, a nagyszámú és mindig megújuló tudományos bizottság, publikációk (rezümékötet, VMTDK-top témák sorozat, Philos folyóirat), a vándorrendezvény-jelleg.  
Már az első konferencia Kárpát-medencei hatókörű fórum volt, a VMTDK folyamatos nemzetközi kitekintést is nyújt, ezáltal biztosítja a magyar tudományosságon belüli vérkeringést. Elsőrendű feladata azonban az, hogy - mint tartományi szintű rendezvény - összefogja a szabadkai és újvidéki akadémiai polgárokat (hallgatókat és tanárokat) egyaránt: vajdasági diákköri mozgalomként egy közös nyilvános teret, kohéziót biztosítson a mozaikosan szétszóródó vajdasági egyetemi karok között. A VMTDK a vajdasági magyar felsőoktatás legtágasabb, diskurzusteremtő színtere. 
A vajdasági magyar egyetemi hallgatók túlnyomó többsége szerb nyelven tanul, ezért kutatási eredményeiknek a VMTDK nagy nyilvánossága előtt zajló, magyar nyelvű bemutatása a magyar szaknyelv elsajátítására ösztönöz, s ez már önmagában is siker.


A VMTDK SZÁMOKBAN
A VMTDK olyan magyar nyelvű tudományos diákköri mozgalom, amelyben évente mintegy 150 hallgató, fiatal kutató vesz részt új szakmai eredményeivel (eddig 2.734). (2002, 1. VMTDK, Szabadka, 56 résztvevő; 2003, 2. VMTDK, Újvidék, 76 résztvevő; 2004, 3. VMTDK, Zenta, 82 résztvevő; 2005, 4. VMTDK, Szabadka, 98 résztvevő ; 2006, 5. VMTDK, Újvidék, 97 résztvevő; 2007, 6. VMTDK, Újvidék, 82 résztvevő; 2008, 7. VMTDK, Újvidék, 104 résztvevő; 2009, 8. VMTDK, Szabadka, 110 résztvevő; 2010, 9. VMTDK, Újvidék, 150 résztvevő, 2011, 10. VMTDK, Újvidék, 153 résztvevő; 2012, 11. VMTDK, Szabadka, 188 résztvevő; 2013, 12. VMTDK, Újvidék, 146 résztvevő; 2014, 13. VMTDK, Újvidék, 135 résztvevő; 2015, 14. VMTDK, Szabadka, 164 résztvevő; 2016, 15. VMTDK, Újvidék, 152 résztvevő; 2017, 16. VMTDK, Újvidék, 134; 2018, 17. VMTDK, Újvidék, 146 résztvevő; 2019, 18. VMTDK, Újvidék, 137 résztvevő; 2020, 19. VMTDK, Újvidék, 139 résztvevő; 2021, 20. VMTDK, Újvidék, 115 résztvevő; 2022, 21. VMTDK, Újvidék, 122 résztvevő, 22. VMTDK, Újvidék, 148 résztvevő).

 
A VMTDK SZERKEZETE
A VMTDK szekciói felölelik a tudományok és művészetek minden területét.
A programok négy napon zajlanak:

·        Csütörtökön a Philos folyóirat műhelykonferenciáját és irodalmi programját tartjuk.

·        Pénteken a művészeti programokra kerül sor.

·        Szombaton zajlik a tudományos konferencia: délelőtt vannak az ünnepi plenáris előadások, délután pedig mintegy 10 teremben párhuzamosan folynak a VMTDK szekciói.

·        Vasárnap szervezői kerekasztal.

KIK JELENTKEZHETNEK?
A konferenciára minden 35 éven aluli, itthon vagy Magyarországon tanuló vajdasági egyetemi hallgató, főiskolás, doktorandusz és kutató jelentkezhet magyar nyelvű tudományos/művészeti pályamunkával (dolgozat, előadás, alkotás stb.), amely önálló tudományos/művészeti kutatásokra épül a jelentkező felsőoktatási tanulmányainak szakterületéről.
Korlátozott számban (max. 50) jelentkezhetnek külföldi egyetemisták, doktoranduszok, 35 éven aluli kutatók a Kárpát-medence más régióiból (Magyarország, Románia, Szlovákia, Kárpátalja, Horvátország stb.) is.
A konferencia nemzetközi jellegű, a mintegy 100 vajdasági résztvevő mellett a Kárpát-medence minden régiójából érkeznek résztvevők.

A KONFERENCIA SZEKCIÓI:
1. élő természettudományok
2. élettelen természettudományok
3. műszaki tudományok
4. társadalomtudományok
5. humán tudományok
6. művészetek
  

A VMTDK NYELVE
A tanácskozás nyelve magyar. A rendezvény a magyar szaknyelv igényes használatára, közéleti gyakorlására ösztönöz.

A VMTDK PUBLIKÁCIÓI
A konferenciára megjelenik az ISBN számmal ellátott, magyar és angol nyelvű rezümékötet. A VMTDK megjelentetési lehetőségeit bővíti még a VMTDK TOP TÉMÁK sorozat és a Philos folyóirat (philos.rs).
 

TOP TÉMA
A VMTDK minden évben meghirdeti a konferencia központi témáját, amely természetesen nem kötelező érvényű. A korábbi top-témák: Duna, kristály, gömb, tükör, fa, fény, háló, tenger, szív, föld, ég, béke.
A 23. VMTDK top-témája az erósz.
 

DÍJAK
Kristálygömb Díj, szekcióelső díj, különdíj, OTDK-nevezés.
A VMTDK nem versenyjellegű, de a nemzetközi tudományos bizottság több díjat is kihirdet.
SZEKCIÓELSŐ díjat két kategóriában lehet nyerni:
1. egyetemi hallgatói, mesterképzős
2. doktoranduszi és fiatal kutatói kategória (35 éves korig).
A szekcióelső díjakat a külföldi résztvevők is elnyerhetik.
KÜLÖNDÍJRA is minden fellépő esélyes.
OTDK NEVEZÉSI JELÖLÉST csupán a vajdasági felsőoktatási intézményekbe járó alap- és mesterképzős hallgatók nyerhetnek.

 
KRISTÁLYGÖMB DÍJ
A kuratórium 2006 óta a korábbi VMTDK-kon felmutatott kimagasló tudományos ill. művészeti eredmények alapján odaítéli a Kristálygömb Díjat, amelynek eddigi nyertesei dr. Samu János Vilmos (2006), dr. Simon Vilmos (2007), mgr. Lázár Tibor (2008), dr. Telek Tamás (2009), dr. Holló Berta (2010), dr. Beke Ottó (2011), dr. Novák Anikó (2012), dr. Kiss Ferenc (2013), Beretka Sándor (2014), dr. Harmathy Norbert (2015), Pápista Zsolt (2016), Lendák-Kabók Karolina (2017), Vass Szabolcs (2018), Oláh Tamás (2019), dr. Pfeiffer Attila (2020), dr. Vickó Krisztina (2021), Vastag Erna (2022), Kiss Tamás (2023).
 
OTDK-KVALIFIKÁCIÓ
A VMTDK egyúttal a vajdasági felsőoktatási intézményekbe járó alap- és mesterképzős hallgatók számára a magyarországi Országos Tudományos Diákköri Konferenciára (OTDK) történő nevezések kvalifikációs lépcsője, a VMTDK tudományos bizottsága javaslatai alapján lehet a dolgozatokat benevezni a kétévenként megszervezett OTDK-ra (http://www.otdk.hu/).
 
TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG
A VMTDK mintegy 50 tagú tudományos bizottsága vajdasági és külföldi egyetemi tanárokból, kutatókból áll. Feladata a VMTDK szakmai színvonalának biztosítása és a díjak odaítélése, kiosztása.
BENEVEZÉSI FOLYAMAT

A benevezés feltételei:
REGISZTRÁCIÓ október 1-ig!
• Regisztrálj a 
www.vmtdk.edu.rs honlapon a Jelentkezők rovatban adataiddal és a kutatás címével október 1-ig! (Társszerzőség esetében minden résztvevő külön regisztráljon!)
 • A konferenciára két témát csupán külön engedéllyel lehet bejelenteni.

 • Ugyanazzal a rezümével/dolgozattal természetszerűleg nem lehet kétszer jelentkezni (ez csalásnak minősül és a pályázó/mentor szankcionálását vonja maga után), de a téma kutatásának érdemi folytatása esetén újabb önálló dolgozattal igen.
 • Online fellépési lehetőség nincs.
  REZÜMÉ

Készíts féloldalas, kulcsszavakkal ellátott magyar és angol nyelvű REZÜMÉT (összefoglalót) a honlapon megadott REZÜMÉMINTA szerint. A művészek a MŰVÉSZETI REZÜMÉMINTA alapján írják meg az összefoglalót.
Mentor
A rezüméket témavezetőd segítségével, jóváhagyásával írd meg! Mentor az lehet, aki a benevező pályázó felsőoktatási tanulmányaival azonos ill. rokon szakterületen tudományos titulussal (PhD) és oktatói/kutatói kinevezéssel rendelkezik. A módszertani kutatások esetében a szakmódszertan-tanár lehet mentor. A PhD fokozat nélküli egyetemi tanársegédek kivételes esetben lehetnek mentorok, de komentorságot mindenkor vállalhatnak.

(Ha mentor keresésében segítségre van szükséged, fordulj bizalommal a szervezőkhöz: vamafelkol@gmail.com.)

A rezümében a minta szerint kötelező megadni a hallgató teljes nevét, e-mail címét, felsőoktatási intézményét és évfolyamát, a mentor nevét, tudományos fokozatát és munkahelyét, a kutatás témáját, korpuszát, célját, módszereit, várt és elért eredményeit, a következtetéseket.
• A rezümé önálló, plágiumtól (jelöletlen idézettől) mentes munka összefoglalója kell, hogy legyen.
• A magyar és angol nyelvű rezüméket egyetlen Word fájlban jegyezd meg és töltsd fel a honlapon (
www.vmtdk.edu.rs) lévő profilodra!
(FONTOS a fájl elnevezése, kérünk, ne hibázz: VEZETÉKNÉV_KERESZTNÉV_REZ, pl.: KIS_BENEDEK_REZ)

HATÁRIDŐ: október 1.
• Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy csakis a szabályszerűen megírt, elnevezett és határidőn belül feltöltött rezüméket fogadjuk el!

 • Október 1–20. között a tudományos bizottság teszi meg módosítási javaslatait. A pályázó a VMTDK tudományos bizottsága döntési kritériumait a pályázással elfogadja. Oklevelet és konferenciacsomagot kizárólag azok a hallgatók kapnak, akik részt vettek a VMTDK-án és előadták munkájukat!
   

  DOLGOZAT
  A TDK-dolgozatot november 1-ig kell feltölteni a honlapon (www.vmtdk.edu.rs) kialakított profilodra – Word fájlként.

• A dolgozatban plagizálni tilos, kérjük, gondosan hivatkozz, tedd ki az idézőjeleket, pontosan jelöld meg, ha mások gondolataival élsz a dolgozatban!

FONTOS, hogy a hallgató és mentora közösen vállalják a munka gondos ellenőrzését és hitelességét.
• A dolgozat eredeti, más helyen nem megjelentetett munka kell, hogy legyen.
(Fájlnév: VEZETÉKNÉV_KERESZTNÉV_DOL, pl.: KIS_BENEDEK_DOL).
TERJEDELEM: A dolgozat minimum 6, maximum 40 oldal hosszú lehet (Times New Roman, 12-es betűméret, másfeles sorköz)!


FELKÉSZÜLÉS A KONFERENCIÁRA
PREZENTÁCIÓ: Szóbeli bemutatód 15 perces legyen, amit majd 5 perces vita követ.

SZÁLLÁS-ÉTKEZTETÉS
Szállásról önállóan kell gondoskodnod.
Szombaton ebédet és vacsorát biztosítunk.
 

VMTDK PRO SCIENTIA ET ARTE
A VMTDK szellemi védnöki testülete a VMTDK PRO SCIENTIA ET ARTE, amelynek tagjai a VMTDK plenáris tanárelőadói:
Kastori Rudolf akadémikus, az MTA külső tagja, Göncz Lajos, a Vajdasági Tudományos és Művészeti Akadémia tagja, Nusser Zoltán akadémikus, az MTA rendes tagja, Pléh Csaba akadémikus, az MTA rendes tagja, Pálinkás József akadémikus, az MTA korábbi elnöke, Káich Katalin emeritus tanár, Kocsis Károly akadémikus, az MTA rendes tagja, Kövecses Zoltán, az MTA doktora, Tolnai Ottó költő, Bereczkei Tamás, az MTA doktora, dr. Hódi Sándor pszichológus, dr. Simon Vilmos egyetemi docens, Huszár Rudolf akadémikus, az MTA kültagja, dr. Hózsa Éva egyetemi tanár, Kosztolányi György akadémikus, az MTA alelnöke, dr. Barak Ottó egyetemi tanár, dr. Horváth Péter, az 
MTA doktora
és a Kristálygömb díjasok:
Samu János Vilmos (2006), dr. Simon Vilmos (2007), mgr. Lázár Tibor (2008), dr. Telek Tamás (2009), dr. Holló Berta (2010), Beke Ottó (2011), Novák Anikó (2012), dr. Kiss Ferenc (2013), Beretka Sándor (2014), dr. Harmathy Norbert (2015), Pápista Zsolt (2016), Lendák-Kabók Karolina (2017), Vass Szabolcs (2018), Oláh Tamás (2019), dr. Pfeiffer Attila (2020), dr. Vickó Krisztina (2021), dr. Vastag Erna (2022), Kiss Tamás (2023).


KAPCSOLAT:
Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium
21000 Novi Sad/Újvidék
Vojvode Mišića 1.
+381-(0)21-521-380
E-mail: 
vamafelkol@gmail.com
Honlap: www.vmtdk.edu.rs