Bejelentkezés
Szerző: Papp Zsigmond

Dolgozat címe: Bizmutfilm elektród voltammetriás alkalmazása egyes rovarölőszerek fotokatalitikus degradációjának követésére
Szekció: Élettelen természettudományok

Feltöltött fájlok:
Figyelem!
Egyenlőre csak a szervezők által kijavított, és .pdf formátumban feltöltött dolgozatok láthatóak az oldalon!
A bejelentkezett felhasználók láthatják a saját, összes feltöltött fájljaikat, más jelentkező profilján viszont csak a már kijavított dolgozatokat.