Bejelentkezés

5. VMTDK Pályázati felhívás


 

A Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium 2006 novemberében Újvidéken a Természettudományi Karon szervezi meg az

V. Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferenciát.

     

     A V. VMTDK célja, hogy folyamatos tudományos és művészeti fórumot teremtve tervszerűbbé tegye a vajdasági tudományos utánpótlás biztosítását, serkentse a felsőoktatási diáktudományos és művészeti kutatómunkát, ösztönözze a kiváló egyetemi hallgatók tudományos igényű, innovatív tevékenységét, hozzájáruljon a fiatalok társadalmi érvényesüléséhez és a vajdasági magyar tudományos közélet fellendítéséhez.
     A VMTDK közép-európai tudományos műhelyjellegét a Kárpát-medence minden régiójából érkező résztvevők biztosítják.
     A tanácskozás nyelve magyar. A rendezvény a magyar szaknyelv igényes használatára és közéleti gyakorlására ösztönöz.
     A VMTDK nem versenyjellegű, minden előadott dolgozat szerzője és témavezetője oklevelet kap.
     A konferencia háromnyelvű rezümékötete felöleli a teljes programot. A VMTDK-n szereplő legjobb dolgozatok a Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium kiadványaiban jelennnek meg.

Benevezési szabályok

     Az V. VMTDK-ra 26 éven aluli vajdasági egyetemi hallgatók és kutatók jelentkezhetnek. Külön kategóriában 26-30 év közötti kutatók is benevezhetnek. Korlátozott számban tudunk fogadni jelentkezőket a Kárpát-medence más régióiból is.
     Pályázni 2006. július 1-től szeptember 15-ig lehet!
     A nevezés feltétele olyan diáktudományos/művészeti tevékenységet dokumentáló magyar nyelvű pályamunka (dolgozat, előadás, alkotás stb.), amely önálló tudományos kutatásokra, ill. művészeti koncepcióra épül.
     A konferencia munkája plénumban és szekciókban folyik.

A konferencia szekciói:

  • élő természettudományok
  • élettelen természettudományok
  • műszaki tudományok
  • társadalomtudományok
  • művészetek