Bejelentkezés

21. VMTDK - eredmények


21. VMTDK - eredmények

PLENÁRIS DIÁKELŐADÓK

 

Szekcióelsődíj:

• Pomázi-Bárdonicsek Dominika (Pécs, doktorandusz): ÁLTALÁNOS EMBERI KISZOLGÁLTATOTTSÁG ÉS TÚLÉLÉSI STRATÉGIÁK A GULÁG NŐI TÁBORAIBAN (1934–1953)

• Pletikoszity Gábor (Újvidék, alap/mester): A DSPP GÉN PROTEINKÓDOLÓ-SZEKVENCIÁJÁBAN FELLÉPŐPONTMUTÁCIÓK SZÁMÍTÓGÉPES ELEMZÉSE

• Szűcs Dóra (Újvidék, alap/mester): A MÁSIK SZEMÉBEN (Hernyák Zsóka Vadas c. kötetének animálpoétikai elemei)

Közönségdíj:

Pomázi-Bárdonicsek Dominika (Pécs, doktorandusz): ÁLTALÁNOS EMBERI KISZOLGÁLTATOTTSÁG ÉS TÚLÉLÉSI STRATÉGIÁK A GULÁG NŐI TÁBORAIBAN (1934–1953)

________________________________________________________________________

ÉLŐTERMÉSZETTUDOMÁNYOK SZEKCIÓ

Szekcióelsődíj:

• Simon Oszkár (Újvidék, alap/mester): A MOGYORÓFÁK SZÁRADÁSÁNAK NÖVÉNYKÓRTANI OKAI

• Reéb Zsófia (Budapest, doktorandusz): A BAZOLATERÁLIS AMYGDALA FÁJDALMI INGERRE VÁLASZOLÓ PRINCIPÁLIS SEJTJEINEK ANATÓMIAI ÉS IN VIVO ELEKTROFIZIOLÓGIAI JELLEMZÉSE

Különdíj:

• Mihalek Nóra (Újvidék-Bern, doktorandusz): A HIPEROXIA SZEREPE A MŰTÉT UTÁNI HÁNYINGER ÉS HÁNYÁS ELŐFORDULÁSÁNAK CSÖKKENTÉSÉBEN MELLRÁK OPERATÍV KEZELÉSE UTÁN

• Pletikoszity Tamás (Újvidék, alap/mester): A CUKORRÉPALEVÉL-FEHÉRJE KIVONÁSA IZOELEKTROMOS KICSAPÁSI MÓDSZERREL

Közönségdíj:

• Hovanyec Ildikó (Újvidék): A COVID-19 JÁRVÁNY HATÁSA A BURNOUT-SZINDRÓMÁRA AZ EGÉSZSÉGÜGYI NŐVÉREK KÖRÉBEN

• Rekecki Tibor (Újvidék, alap/mester): A SZAMÁRTEJ TERMELÉSE ÉS FELHASZNÁLÁSI LEHETŐSÉGEI

OTDK:

• Pletikoszity Tamás (Újvidék, alap/mester): A CUKORRÉPALEVÉL-FEHÉRJE KIVONÁSA IZOELEKTROMOS KICSAPÁSI MÓDSZERREL

• Pletikoszity Gábor (Újvidék, alap/mester): A DSPP GÉN PROTEINKÓDOLÓ-SZEKVENCIÁJÁBAN FELLÉPŐPONTMUTÁCIÓK SZÁMÍTÓGÉPES ELEMZÉSE

______________________________________________________________________

ÉLETTELEN TERMÉSZETTUDOMÁNYOK ÉS MŰSZAKI TUDOMÁNYOK

Szekcióelsődíj:

• Papp Daniella (Budapest, alap/mester): BIOLÓGIAILAG AKTÍV PEPTIDEK SZILÁRD FÁZISÚ SZINTÉZISE, TISZTÍTÁSA ÉS MINŐSÉGI ELLENŐRZÉSE

• Mihályi Csenge (Újvidék, alap/mester): DIGITÁLIS KÉPEK HOMÁLYTALANÍTÁSA

Különdíj:

• Balázs Emília (Újvidék, alap/mester): JELSZAVAK FELTÖRÉSE BRUTE FORCE SEGÍTSÉGÉVEL

• Fodor Máté (Újvidék, alap/mester): A FELÜGYELT ÉS A NEM FELÜGYELT OSZTÁLYOZÁS ÖSSZEHASONLÍTÁSA FÖLDHASZNÁLAT ÉS TALAJBORÍTOTTSÁG KATEGORIZÁLÁSÁNÁL

Közönségdíj:

• Mihályi Zselyke (Újvidék, alap/mester): A HUNGA TONGA-HUNGA HA’APAI TŰZHÁNYÓ KITÖRÉS KÖVETKEZMÉNYEINEK ELEMZÉSE

OTDK:

• Guzsvány Szilvia (Újvidék, alap/mester): MATEMATIKAI MODELLEK A JÁRVÁNYTANBAN

_______________________________________________________________________________

HUMÁN TUDOMÁNYOK 1.

Szekcióelsődíj:

• Gloviczki Sarolta (Budapest, alap/mester): BIZTOS ÉLETPÁLYA-ÉPÍTÉSI KOMPETENCIÁK ELŐSEGÍTÉSE EGY ALTERNATÍV TÁRSASJÁTÉK SEGÍTSÉGÉVEL

• Samu Lilla (Komárom, mgr. 1. évfolyam): ZELK ZOLTÁN MESÉINEK ALKALMAZHATÓSÁGA TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTT DIÁKOK FEJLESZTÉSÉBEN

Különdíj:

• Csapó Zsófia (Baja, alap/mester): A NÉPTÁNC, NÉPI JÁTÉKOK SZEREPE A GYERMEKEK FEJLŐDÉSÉBEN

• Keceli Mészáros Sára (Újvidék, alap/mester): AZ ANGOL NÉVELŐK ELSAJÁTÍTÁSA (Különbségek a magyar-, és a szerbajkú diákok perspektívájából)

Közönségdíj:

• Gloviczki Sarolta (Budapest, alap/mester): BIZTOS ÉLETPÁLYA-ÉPÍTÉSI KOMPETENCIÁK ELŐSEGÍTÉSE EGY ALTERNATÍV TÁRSASJÁTÉK SEGÍTSÉGÉVEL

• Csapó Zsófia (Baja, alap/mester): A NÉPTÁNC, NÉPI JÁTÉKOK SZEREPE A GYERMEKEK FEJLŐDÉSÉBEN

OTDK:

• Juszkán Petra (Újvidék, alap/mester): NYELVEK MEZSGYÉJÉN (Az anyanyelv, az idegen nyelv és a környezetnyelv státusza a munkamemóriában)

__________________________________________________________________________________

HUMÁN TUDOMÁNYOK 2.

Szekcióelsődíj:

• Ignácz Barbara (Pécs, alap/mester): „THE GERMAN DREAM” (Karakterábrázolások Alfred Döblin Berlin Alexanderplatz címűregényében és Burhan Qurbani azonos címűfilmjében)

• Csondor Soma (Pécs, doktorandusz): A MEGVÁLTATLANSÁG IKONJAI (Az ikonikus

Különdíj:

• FenyőDániel (Pécs, doktorandusz): AZ UTÓPIKUS FUNKCIÓ ERDÉLY MIKLÓS MŰVÉSZETÉBEN

• Fekete Róbert (Pécs, alap/mester): LEFEJEZÉSGYAKORLATOK (A formátlanság alakzatai a New York-i transzgresszív mozi filmjeiben)

Közönségdíj:

• Török Gabriella (Újvidék, alap/mester): POLIP ÉS DISZNÓ (Bencsik Orsolya Több élet és Kocsis Árpád Oktopusz c. köteteiről az animal studies szempontjából)

OTDK:

• Török Gabriella (Újvidék, alap/mester): POLIP ÉS DISZNÓ (Bencsik Orsolya Több élet és Kocsis Árpád Oktopusz c. köteteiről az animal studies szempontjából)

• Szeles Réka (Újvidék, alap/mester): A MEGÖRÖKÍTHETŐSÉG ILLÚZIÓJA (A fotográfia, az időés az abszolútum Bartis Attila A vége c. regényében)

• Szűcs Dóra (Újvidék, alap/mester): A MÁSIK SZEMÉBEN (Hernyák Zsóka Vadas c. kötetének animálpoétikai elemei)

_______________________________________________________________________________

HUMÁN TUDOMÁNYOK 3.

Szekcióelsődíj:

• Morvai Rácz Richárd (Újvidék, alap/mester): MOHÁCSTÓL ZSITVATOROKIG (A XVI. századi Habsburg-oszmán viszonyok és írott források tanulmányozása)

• Kovács István (Pécs, doktorandusz): KONFLIKTUS UTÁN BÉKE? (Hatalmaskodási esetek a középkori Dél-Alföldön)

Különdíj:

• Grund Félix (Szeged, alap/mester): AZ 1875. ÉVI SZEGEDI ORSZÁGGYŰLÉSI VÁLASZTÁSOK

• Fehér Miklós (Újvidék, doktorandusz): PROPAGANDA ÉS KÉPREGÉNY A KILENCVENES ÉVEK DÉLSZLÁV HÁBORÚJÁNAK

IRODALMÁBAN

Közönségdíj:

• Morvai Rácz Richárd (Újvidék, alap/mester): MOHÁCSTÓL ZSITVATOROKIG (A XVI. századi Habsburg-oszmán viszonyok és írott források tanulmányozása)

OTDK:

• VukašinovićPéter (Újvidék, alap/mester): CSÁSZÁRI ÉS KIRÁLYI 6. GYALOGEZRED (1762–1918)

• Morvai Rácz Richárd (Újvidék, alap/mester): MOHÁCSTÓL ZSITVATOROKIG (A XVI. századi Habsburg-oszmán viszonyok és írott források tanulmányozása)

• Madarász Marianna (Újvidék, alap/mester): POLITIKAI KARIKATÚRÁK A RÁKOSI-KORSZAKBAN (Tito és a Nyugat ábrázolása)

_______________________________________________________________________________________

TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK 1.

Szekcióelsődíj:

• Varga Benedek (Szeged, alap/mester): AZ ÁRDRÁGÍTÓ VISSZAÉLÉSEK MÚLTJA, JELENE, JÖVŐJE

• Korhecz Réka (Újvidék, alap/mester): PROMETHEE ÉS TOPSIS MÓDSZEREK ALKALMAZÁSA MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK VÁSÁRLÁSAKOR

Különdíj:

• Pataki Valentina (Újvidék, alap/mester): AZ ONLINE MARKETING, VALAMINT A KÜLÖNBÖZŐGENERÁCIÓK (BABY BOOMER, X, Y, Z) ONLINE VÁSÁRLÁSI SZOKÁSAI

• Gyurik Zita (Szeged, alap/mester): AZ ELŐKÉSZÜLET FOGALMI HATÁRAINAK VIZSGÁLATA

Közönségdíj:

• Király Ibolya (Újvidék, alap/mester): JOGELLENES GYERMEKELVITEL A SZERB ÉS A MAGYAR JOGBAN

OTDK:

• Pataki Valentina (Újvidék, alap/mester): AZ ONLINE MARKETING, VALAMINT A KÜLÖNBÖZŐGENERÁCIÓK (BABY BOOMER, X, Y, Z) ONLINE VÁSÁRLÁSI SZOKÁSAI

• Korhecz Réka (Újvidék, alap/mester): PROMETHEE ÉS TOPSIS MÓDSZEREK ALKALMAZÁSA MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK VÁSÁRLÁSAKOR

_________________________________________________________________________________

TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK 2.

Szekcióelsődíj:

• Sarus Tamás (Pécs, alap/mester): A TESTNEVELŐTANÁR-HALLGATÓK KIÉGÉSÉNEK ÉS MOTIVÁLTSÁGÁNAK LONGITUDINÁLIS VIZSGÁLATA

• Horváth Gergely (Pécs, alap/mester): A „TANÍTSUNK MAGYARORSZÁGÉRT!” MENTORPROGRAM HATÁSAI A MENTOROKRA (A mentori élmények és fejlődés megítélésének vizsgálata)

Különdíj:

• Rottler Lili (Pécs, alap/mester): PSZICHOANALÍZIS ÉS AZ ANYASÁG MÍTOSZA

• Szitás Teodóra (Szeged, doktorandusz): MAGYARORSZÁGI ÓVODÁSOK SZOCIÁLISPROBLÉMA-MEGOLDÁSA (Egy nagymintás mérés eredményei)

Közönségdíj:

• Müller Tündér Éva (Pécs, alap/mester): AZ UTCÁK SORAI (Három utcai lap hajléktalanság-reprezentációjának kvalitatív tartalomelemzése)

• Móricz Virág Kinga (Újvidék, alap/mester): A VAJDASÁGI TÖBBSÉGI PEDAGÓGUSOK FELKÉSZÜLTSÉGE A KÜLÖNLEGES BÁNÁSMÓDOT IGÉNYLŐGYERMEKEK OKTATÁSÁRA

• Kalmár Edina (Újvidék, alap/mester): IRODALOMTERÁPIA A MAGYARÓRÁN

OTDK:

Mecserik Vivien (Szabadka, alap/mester): A DIGITÁLIS KOMPETENCIA ÉS A TÁVOKTATÁST BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK VIZSGÁLATA EGYETEMI OKTATÓK KÖRÉBEN

___________________________________________________________________________

MŰVÉSZETEK

Szekcióelsődíj:

• Varga Emília (Újvidék, alap/mester): GYÖKEREK AZ AGYAGBAN

• Dupák Fanni, Hodik Annabella, Szabó Regina, Mezei Gresák Lea, Varga Benjámin (Újvidék, alap/mester): H2O (kamaraelőadás)

Különdíj:

• Mezei Szimóna (Győr, alap/mester): SERGEI PROKOFIEV-OP. 22 TOVATŰNŐLÁTOMÁSOK

• Fazekas Sára (Újvidék, alap/mester): REKONSTRUÁLT TERMÉSZET

Közönségdíj:

• Varga Emília (Újvidék, alap/mester): GYÖKEREK AZ AGYAGBAN

OTDK:

Jenován Flórián (Újvidék, alap/mester): KÖZÉP-BÁNÁT GYÖNGYSZEMEI (liturgikus énekek a mai szentmiséken Közép-Bánátban)