Bejelentkezés

9. VMTDK Szekcióelsők


9. VMTDK - EREDMÉNYEK - SZEKCIÓELSŐK:

 

ÉLŐ TERMÉSZETTUDOMÁNYOK

Pásztor Mónika (Újvidék): A lopótök (Lagenaria siceraria (Molina) Standl.) kabaktermése morfológiai tulajdonságainak variabilitása

 

Kohajda Zsófia (Szeged): A repolarizációért felelős káliumáramok vizsgálata a kutya pitvari szívizomsejtjein

 

Csorba Roland (Újvidék): A vadon termő nőszirmok elterjedése Vajdaságban

 

Barth Zoltán (Pécs): Intraamygdaloid ghrelin mikroinjekció hatásai különböző tanulási paradigmákban

 

ÉLETTELEN TERMÉSZETTUDOMÁNYOK

 

Gogolák László (Újvidék): Regularizált rekonstrukciós módszer a bináris tomográfiában

Botos Zsófia (Újvidék): Differenciaegyenletek aszimptotikus viselkedésének vizsgálata Mathematica segítségével

Kalmár Gergelt (Zenta-Budapest): Hadronizációs folyamatok vizsgálata Tsallis-Pareto-alakú fragmentációs függvényekkel

 

MŰSZAKI TUDOMÁNYOK

 

Seregély Emese (Szabadka): Hulladéküvegből készült duzzasztott kavics alkalmazása az építőiparban

Sági Mihály (Újvidék): MDM rendszer fejlesztésére és teljesítményellenőrzésére létrehozott szimulátor egy lehetséges megoldása

Petkovics Ármin - Burcs Tamás (Szabadka-Budapest): Energiahatékony 3G/4G cellás mobil hálózatok tervezése

Beretka Sándor (Újvidék): A futás biomechanikája: a lépéstől a versenycipőig

 

TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK I.

Nacsa Mónika (Szeged): A gazdasági ellehetetlenülés szabályozása és rendszertani helye Magyarország Magánjogi Törvénykönyvének Javaslatában

Dr. Klenanc Miklós (Újvidék - Szeged): Takeover-szabályozás Európában: egy tagállam, egy tagjelölt és egy leendő tagjelölt szemszögéből

Mátyus Ákos (Szeged - Nemesmilitics): Csillagok alatt idehaza és odahaza

 

TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK II.

Jánvári Miriam - Salamon János (Szeged): Versengés és csalás a felsőoktatásban

Török Róbert (Újvidék): Az egyetemi hallgatók homoszexuálisokkal szembeni előítéleteinek viszonya az autoritarizmussal, vallásossággal és politikai irányultsággal

Tóth Karolina (Szabadka): Tanulási nehézséggel küzdő gyermek fejlesztése

 

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYOK (HUMÁN) I.

 

Bilibók Renáta (Kolozsvár): A lélek halhatatlansága(i) – Aranka György elmélkedésének és lehetséges inspirációs forrásainak vizsgálata

Görcsi Péter (Pécs): „A világ, amiből kiveszett a remény”

 

 

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYOK (HUMÁN) II.

 

András Csaba (Pécs): Három labirintus

Tülkös Terézia (Szeged): Emmanuel Lévinas és Maurice Blanchot nyelvkoncepciója

 

 

MŰVÉSZETEK

 

Franciskovity Róbert–Török Erna–Kocsis Lenke–ifj. Rácz József (Újvidék): J-elfolyás