Bejelentkezés

6. VMTDK A dolgozat összefoglalójának formai és tartalmi követelményei


A Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium 2007 novemberében Újvidéken az Újvidéki Egyetem Technológiai Karán szervezi meg a

VI. Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferenciát.

A Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium 2002 óta minden évben megrendezi a Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferenciát.

A VMTDK Kárpát-medencei hatókörű, magyar nyelvű tudományos diákköri mozgalom, amely évente mintegy 100 hallgatót és 100 mentort mozgat meg. (2002, I. VMTDK, Szabadka, 56 kutató; 2003, II. VMTDK, Újvidék, 76 kutató; 2004, III. VMTDK, Zenta, 82 kutató; 2005, IV. VMTDK, Szabadka, 98 kutató; 2006, V. VMTDK, Újvidék, 97 kutató).

A VMTDK célja, hogy folyamatos tudományos és művészeti fórumot teremtve tervszerűbbé tegye a vajdasági tudományos utánpótlás biztosítását, serkentse a felsőoktatási diáktudományos és művészeti kutatómunkát, ösztönözze a kiváló egyetemi hallgatók tudományos igényű, innovatív tevékenységét, hozzájáruljon a fiatalok társadalmi érvényesüléséhez és a vajdasági magyar tudományos közélet fellendítéséhez.

A VMTDK nemzetközi, közép-európai jellegét a Kárpát-medence minden régiójából érkező résztvevők biztosítják.

A tanácskozás nyelve magyar. A rendezvény a magyar szaknyelv igényes használatára, közéleti gyakorlására ösztönöz, és programjaival közösségi szerepminták elsajátítására alkalmas színtereket teremt.

A VMTDK nem versenyjellegű, minden előadott dolgozat szerzője és témavezetője oklevelet kap.

A konferencia publikációs anyagai közül legfontosabb a háromnyelvű rezümékötet, amely felöleli a teljes programot. A VMTDK-n szereplő legjobb dolgozatok a TDK Könytár sorozatban jelennek meg.

Benevezési szabályok

A VI. VMTDK-ra 26 éven aluli, itthon vagy Magyarországon tanuló vajdasági egyetemi hallgatók és kutatók jelentkezhetnek. Külön kategóriában 26-30 év közötti kutatók is benevezhetnek. Korlátozott számban tudunk fogadni jelentkezőket a Kárpát-medence más régióiból is.

A nevezés feltétele olyan diáktudományos/művészeti tevékenységet dokumentáló magyar nyelvű pályamunka (dolgozat, előadás, lkotás stb.), amely önálló tudományos kutatásokra, ill. művészeti koncepcióra épül.

A konferencia munkája plénumban és szekciókban folyik.

A konferencia szekciói:

- élő természettudományok

- élettelen természettudományok

- műszaki tudományok

- társadalomtudományok

- humán tudományok

- művészetek

A benevezés módja és feltételei:

1. Regisztráld magad a JUNIOR portálon (junior.felkol.org.yu)!

2. Pályázni 2007. július 1-től szeptember 15-ig lehet.

A nevezés feltétele a dolgozat kulcsszavakkal ellátott magyar, angol és a vajdaságiak számára szerb rezüméjének (absztrakt) feltöltése a junior.felkol.org.yu honlapon. A rezümé a kollégium honlapján található minta alapján készítendő, terjedelme fél oldal (1500-1800 karakter) legyen! (Javasolt fájlnév: szerző vezetékneve+ABS+HU, szerző vezetékneve+ABS+SER, szerző vezetékneve+ABS+EN).

3. A teljes munkát legkésőbb 2007. okt. 15-éig kell feltölteni, MSword dokumentum formájában, legalább 6, legfeljebb 16 A4 oldalas terjedelemben, 12-es méretű Times New Roman betűkészletet és 1,5-es sorközt használva! A terjedelmi megkötéseket kérjük pontosan betartani! (Javasolt fájlnév: szerző vezetékneve + DOL)

4. A VMTDK tudományos bizottsága a rezümé véleményezéséről minden pályázót kiértesít...