Bejelentkezés

Adatlap - 2017


VMFK-adatlap - 2017

VEZETÉKNÉV :

 

KERESZTNÉV:

 

SZÜLETÉSI HELY:

 

SZÜLETÉSI DÁTUM:

 

A SZEMÉLYAZONOSSÁGI SZÁM (JMBG):

 

ÁLLANDÓ LAKHELY:

 

E-MAIL:

 

AZ ÖN LEVÉLCÍME

 

TELEFONSZÁMA

 

MOBILSZÁM:

 

BANKSZÁMLASZÁM:

 

Középiskolájának neve, helye:

 

Középiskolai tanulmányainak nyelve:

 

AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA HELYE, ÉVE:

 

ÉRETTSÉGI TANTÁRGYAK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

 

TANTÁRGY

ÉRDEMJEGY

1.

 

2.

 

3.

 

JELENLEGI FELSŐFOKÚ TANULMÁNYOK

 

EGYETEM:

 

VÁROS:

 

KAR :

 

TANSZÉK/INTÉZET:

 

ÉVFOLYAM:

 

 

 

       I.          ÉV ÖSSZESÍTETT ÁTLAGA

 

     II.          ÉV ÖSSZESÍTETT ÁTLAGA

 

ELŐMENETEL ÖSSZESÍTETT ÁTLAGA

 

ESETLEGES KORÁBBI FELSŐFOKÚ TANULMÁNYOK

 

A FELSŐFOKÚ TANULMÁNYOK ALATT EDDIG ELÉRT EREDMÉNYEK, ÖSZTÖNDÍJAK, DÍJAK

 

EDDIGI KÜLFÖLDI TANULMÁNYUTAK

 

NYELVISMERET

(MILYEN IDEGEN NYELVEKET TANULT ÉS MILYEN NYELVVIZSGÁVAL RENDELKEZIK)

 

TÜNTESSE FEL KÉT TANÁRA NEVÉT, CÍMÉT ÉS TELEFONSZÁMÁT, AKIK ÖNT JÓL ISMERIK (AZ EGYIKÜK LEHET A VOLT KÖZÉPISKOLÁJÁBÓL) ÉS ADOTT ESETBEN A FELVÉTELI BIZOTTSÁGNAK RÉSZLETES INFORMÁCIÓKKAL SZOLGÁLHATNAK!

(A tanároknak nem kell aláírniuk.)

A)

 

 

B)

 

FELMÉRŐ KÉRDŐÍV

- Kérjük, figyelmesen olvassa el a kérdőívet és válaszoljon az egyes kérdésekre! Az esetleges hosszabb válaszokat külön lapon lehet mellékelni.

- Mellékletként csatolja az Ön által legjobbnak tartott munkáját, vagy szakmai publikációjának fénymásolatát, ha rendelkezik ilyennel!

1. Hogyan szerzett tudomást a VMFK pályázati kiírásáról?

 

2. Hallott-e már a Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferenciáról (VMTDK-ról)?

 

3. A tudomány/művészetmely területén kívánja elmélyíteni tudását?

 

4. Egyetemi tanulmányai megválasztásában milyen személyes élmény befolyásolta, esetleg hatott-e Önre volt tanára, illetve más személyiség?

 

 

5. Mit vár a kollégiumi tutoriális oktatástól?

 

6. Kit szeretne tutorának, témavezető tanárának? (Nem kötelező válaszolni!)

 

7. Soroljon fel három művet, melyek ismeretét a saját szakterületén elengedhetetlennek tartja!

 

10. Amennyiben eddigi tanulmányai során munkája jelent meg diákpályázaton, tudományos diákköri konferencián, tudományos/ismeretterjesztő szakfolyóiratban,akkor az alábbiakban tüntesse fel és csatolja annak másolatát!

 

 

 

 

11. Díjak, versenyeredmények

 

 

 

------------------------------------------------------

(aláírás )


Dátum: 

Kérjük, ehhez az adatlaphoz mellékelje az eddigi tanulmányi átlagáról szóló hivatalos egyetemi bizonylatot!