Bejelentkezés

4. VMTDK Az összefoglaló követelményei


 

A TDK-dolgozat összefoglalójának formai és tartalmi követelményei

 

A DOLGOZAT CÍME

 (a cím legyen pontos, rövid, hiteles és figyelemfelkeltő)

(ez a sor üres)

Szerző: KOVÁCS Aladár, III. évfolyam

Témavezető: Dr. KISS Ibolya, egyetemi tanár

Intézmény:Újvidéki Egyetem, Természettudományi Kar, Kémiai Intézet, Analitikai Kémiai Tanszék, Újvidék

(ez a sor üres)

Ez a szöveg kezdete. A szöveg általános alannyal kerüljön megfogalmazásra, vagyis: a dolgozat részletesen ismerteti...; a TDK-dolgozat fő témája...; a befejező rész bemutatja az...

Az összefoglalónak tartalmaznia kell  a kutatás alapvető célját, az alkalmazott módszereket, az elért eredményeket és a lényeges következtetéseket.

Az egyes bekezdések előtt és után ne legyen térköz, a bekezdés csupán egy tabulátorral kezdődjön.Az összefoglaló terjedelme fél A4-es oldal (1500-1800 karakter).

A szöveg Word szerkesztővel, Times New Roman típusú, 12-es nagyságú betűkkel készüljön!

Az összefoglalót legkésőbb 2004. október 8-áig kérjük eljuttatni a következő e-mail címre: vmfk@felkol.org.yu.

(ez a sor üres)

Kulcsszavak: (3-4 szó, amely tükrözi a munka lényegét)