Bejelentkezés
Szerző: Serfőző Réka

Dolgozat címe: Az angol nyelvű egyes szám harmadik személyű névmások használata magyar ajkú diákok körében
Szekció: Nyelvtudományok

Feltöltött fájlok:
Figyelem!
Egyenlőre csak a szervezők által kijavított, és .pdf formátumban feltöltött dolgozatok láthatóak az oldalon!
A bejelentkezett felhasználók láthatják a saját, összes feltöltött fájljaikat, más jelentkező profilján viszont csak a már kijavított dolgozatokat.