Bejelentkezés

Bal-kánon


Tanulmányok Sziveri János műveiről


OPUS Könyvek 2.
Szerk. Csányi Erzsébet, Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium, Újvidék, 2015. 176 oldal
ISBN 978-86-85245-31-2
COBISS-ID 302394119

Bal-kánon.pdf (2.7 MB)

Bal-kanon.png

OPUS-Bal_kanon.pdf

  Sziveri János 1954. március 25-én született Muzslyán, 1990. febru-
  ár 1-jén halt meg Budapesten. Sorsának topográfiájában a kivonulás,
  a hátat fordítás is jelen van, amivel arra figyelmeztet bennünket, hogy
  szolgaként az élet élhetetlen. Röpke harminchat éve elegendő volt arra,
  hogy ezt lényével és költészetével tömény szimbólummá növessze.
  Az akkori intézményes hierarchia, a „bal kánon” viszont hosszú
  életűnek bizonyult, zavartalan működése nyomán a vajdasági magyar
  tudományosság még mindig nagy adósa Sziveri Jánosnak.
  Törlesztésünk szórványos: civil szervezeti kezdeményezésként a
  Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium adta ki 2008-ban Lábadi
  Zsombor Sziveri-monográfiáját A lebegés iróniája címmel.
  Ehhez kíván csatlakozni a jelen kötet, szintén a Vajdasági Magyar
  Felsőoktatási Kollégium kiadói műhelyéből.
  A tanulmánygyűjteményben a vajdasági kutatók mellett helyet
  kapnak a szlovákiai és a magyarországi szerzők is, ami Sziveri egyete-
  mes magyar irodalomban kivívott szerepének jelentőségére világít rá.
  A kötet szerkesztőjének célja mindenekelőtt a hazai, vajdasági
  Sziveri-recepció fellendítése, a költői életmű adekvát beágyazása a
  vajdasági magyar irodalom történetébe, friss olvasatok gerjesztése,
  a költői szó lobogásához szükséges szabad szellemiség, levegő bizto-
  sítása. Mert Sziveri János lovának „patkója idevaló”, s amit kikapar a
  fölszín alól, annak jelentésárnyalatai a mi szemünkben villódznak a
  legpazarabb fénytörésben – időszerűbben, mint bármikor.